1. Program kółka ortograficznego "Z ortografią za pan brat" dla uczniów klas II i III / oprac. Romana Paszko, Elżbieta Proracka-Robok. - Bytom, 2005
  Sygn. A-3443


  Opracowanie nauczycielek kształcenia zintegrowanego z SP nr 5 w Bytomiu, Założeniem autorek było podniesienie efektywności i uatrakcyjnienie nauki ortografii uczniów młodszych. Proponowane w programie zajęcia przewidują stosowanie najróżniejszych środków dydaktycznych (w tym programów multimedialnych), urozmaicających naukę pisowni. W 40 aneksach zaprezentowano różnorodne ćwiczenia o atrakcyjnej dla dziecka formie (puzzle, kolorowanki, ortogramy, plątaninki, rebusy, logogryfy, krzyżówki, zagadki itp.).
  Treści ortograficzne programu:
  - pisownia wyrazów wielką literą,
  - pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi,
  - pisownia wyrazów z zanikiem dźwięczności na końcu i środku wyrazu,
  - pisownia wyrazów z ó-u, ż-rz, h-ch;
  - stosowanie znaków interpunkcyjnych,
  - pisownia "nie" z różnymi częściami mowy.
  Zbadanie skteczności realizowanych działań ułatwiają nauczycielowi, realizującemu program, zamieszczone w opracowaniu propozycje tekstu wstępnego i końcowego.