1. Pakiet narzędzi sprawdzających dla klasy pierwszej liceum / oprac. Anna Petrymusz-Bogdanowicz. - Bytom, 2001
  Sygn. A-2625


  Opracowanie nauczycielki LO nr 4 w Zabrzu. Zawiera gotowe, przeznaczone do powielenia arkusze kontrolne, z wariantami dla dwóch grup uczniowskich.
  Tematy sprawdzianów:
  - zbiór liczb rzeczywistych;
  - obliczenia procentowe;
  - wartość bezwzględna;
  - wyrażenia algebraiczne;
  - równanie prostej;
  - pojęcie funkcji;
  - własności funkcji;
  - wykres funkcji;
  - przekształcenia geometryczne;
  - współliniowość punktów;
  - obliczanie odległości.
  Prace klasowe:
  - działania w zbiorze liczb rzeczywistych;
  - równania, nierówności, układy równań liniowych;
  Wielopoziomowy test sprawdzający: funkcja liniowa.

 1. Pakiet narzędzi sprawdzających dla klasy drugiej liceum / oprac. Anna Petrymusz-Bogdanowicz. - Bytom, 2001
  Sygn. A-2624


  Opracowanie nauczycielki LO nr 4 w Zabrzu. Zawiera gotowe, przeznaczone do powielenia arkusze kontrolne, z wariantami dla dwóch grup uczniowskich.
  Tematy sprawdzianów:
  - własności funkcji kwadratowej;
  - równania i nierówności kwadratowe;
  - wyznaczanie największej i najmniejszej wartości funkcji w przedziale, wzory Vietea;
  - porównywanie wielomianów;
  - równania i nierówności wielomianowe;
  - określanie dziedziny i miejsc zerowych funkcji wymiernej;
  - wykonywanie działań na wyrażeniach wymiernych, równania i nierówności wymierne;
  - własności ciągów.
  Prace klasowe:
  - funkcja kwadratowa;
  - wielomiany;
  - funkcja wymierna;
  - ciągi.
  Test sprawdzający według nowej formuły egzaminu maturalnego: funkcja kwadratowa