Drukuj

SEACH, D.
Pomóż dziecku z... autyzmem / D. Seach, M. Lioyd, M. Preston. - Warszawa : Wydaw.K.E. LIBER, 2006
Sygn. 41400, 41423


Autorki zajmują się zagadnieniem uczniów autystycznych, kształcących się w szkole ogólnodostępnej. Analizują ich potrzeby i problemy, zwracając uwagę na fakt, iż więcej trudności przysparzają tu problemy natury społecznej (integracja, komunikacja), niż dydaktycznej.
W książce omówiono wpływ autyzmu na określone obszary rozwoju dziecka oraz efekty, jakie niesie to dla nauki. Autorki, omawiając sposoby wspomagania ucznia autystycznego, przedstawiają przykłady dwóch strategii: podejścia skoncentrowanego na uczniu oraz podejścia skoncentrowanego na społeczności szkolnej.
Do książeczki dołączono 5 obszernych studiów przypadków chłopców autystycznych w wieku 9-14 lat, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych modeli adaptacji środowiska szkolnego do specyficznych potrzeb uczniów.

Bożena Zwierzyńska