Drukuj

KUBICZEK, Bożena
Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się ? / Bożena Kubiczek. - Opole : "NOWIK", 2005
Sygn.41014, 41015

Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się ? / Bożena Kubiczek. - Wyd. 2. - Opole : "NOWIK", 2006
Sygn.41209

Przejrzyście opracowane, małe kompendium wiedzy, przewidziane jako książka pomocnicza dla nauczyciela, ukierunkowana na zmianę postrzegania jego roli w procesie dydaktycznym - ujmowanym nie jako "proces nauczania", lecz raczej "proces uczenia się".

Zawiera:

Znakomitym pomysłem jest zamieszczenie na końcu książki krótkich, esencjonalnych tekstów uzupełniających, własnych i wybranych z różnorodnych źródeł, a związanych z psychologią uczenia się, myśleniem twórczym, kreatywnością, tajnikami pracy mózgu, tworzeniem wizji własnej osoby. Nauczyciel znajdzie tu również kwestionariusz do badania typu autorytetu. Podsumowaniem książki jest swoisty "dekalog" - 38 zasad pracy w procesie dydaktycznym, z 39 punktem czekającym na uzupełnienie o zasady i rady własne...

Bożena Zwierzyńska