Drukuj

MÓJ uczeń przekracza próg szkolny : profilaktyka niepowodzeń szkolnych sześcio- siedmio- dziewięcio- i dziesięciolatków / red. nauk. Jadwiga Kędzierska. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005
Sygn. 40863, 41215


Na książkę składają się trzy rozprawy teoretyczne oraz pięć nauczycielskich programów autorskich, dot. profilaktyki niepowodzeń szkolnych, powstających w okresie przekraczania I i II progu szkolnego.

Rozprawy:

Programy:

Bożena Zwierzyńska