Drukuj

LICHOTA, Edyta
Terapia wad wymowy / Edyta Lichota. - Kraków : "Impuls", 2005. - 145 s.
Sygn. 40926

Terapia wad wymowy/ Edyta Lichota. - Wyd. 2 popr. - Kraków : "Impuls", 2006. - 145 s.
Sygn. 41238, 41239

Świetna pomoc dla nauczycieli przedszkoli i klas początkowych, początkujących logopedów i rodziców. Autorka, zdając sobie sprawę z negatywnego wpływu wad wymowy na funkcjonowanie psychospołeczne dziecka, a zwłaszcza na zagrożenie niepowodzeniami szkolnymi, proponuje nauczycielom wprowadzenie na stałe do programu nauczania ćwiczeń usprawniających narządy mowy: język, wargi, policzki. Zajęcia takie, prowadzone codziennie przez zaledwie 10-15 minut, pozwolą na usprawnienie wymowy w przeciągu 4 tygodni.

Książka zawiera propozycje ćwiczeń i szczegółowe instrukcje dotyczące pracy z dzieckiem. Zgromadzono odpowiednio dobrane zestawy słów i wierszyki, pomocne w terapii logopedycznej, a przy okazji wzbogacające zasób słownictwa dziecka. Teksty znakomitych polskich autorów (m.in. Brzechwa, Chotomska, Gellner, Kamieńska, Papuzińska, Tuwim, Wawiłow) mogą być także materiałem do treningu pamięci uczniów.

W książce wyodrębniono:
- materiał do ćwiczeń samogłosek i spółgłosek;
- schematy (przekrój narządów mowy oraz obrazy samogłosek i spółgłosek);
- fotografie ćwiczeń narządów mowy oraz wymowy głosek.

Zamieszczone w książce ćwiczenia i fotografie wykorzystać można nie tylko w terapii, ale również w profilaktyce wad wymowy. Niektóre ćwiczenia nadają się do wdrażania już od niemowlęctwa. A fotografie przydać się mogą nauczycielom także przy wprowadzaniu nowych głosek.

 

Bożena Zwierzyńska