Drukuj

ZORRAQUINO, José Collados
Depresja u dzieci i młodzieży / José Collados Zorraquino ; przekł. [z hiszp.] Jacek Masłoń. - Kraków : "eSPe", 2002
Sygn. 40458

Ważna, potrzebna lektura dla pedagogów i rodziców, napisana z perspektywy wychowawczej. Zwraca uwagę na dramatyczny fakt narastania zjawiska depresji i samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Autor omawia problem i przyczyny depresji, uczy rozpoznawać charakterystyczne symptomy, opisuje tradycyjne środki terapeutyczne. Zwraca uwagę na przeciążenie dzieci i młodzieży nadmiarem zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, zbyt silną presję szkoły i rodziców na sukces, niedostatek czasu, poświęcanego dzieciom przez rodziców. Książka zawiera porady, jak pomóc w rozwoju swemu dziecku, jak wspólnie poszukiwać jego drogi do dorosłości - i do szczęścia.
 

Bożena Zwierzyńska