Drukuj

LIEBERTZ, Charmaine
Praktyczny poradnik nauczania integracyjnego : skarbnica wiadomości teoretycznych, metod i zabaw / Charmaine Liebertz ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2003
Sygn. 40455


Tytuł książki nieco mylący, bowiem nauczanie integracyjne kojarzone jest w Polsce raczej w kontekście wspólnej nauki uczniów zdrowych i niepełnosprawnych. Tymczasem chodzi tu o metodę nauczania i wychowania całościowego, sprzyjającego integracji osoby jako całości. Polega ono na uwzględnianiu uwarunkowań dzieci, odpowiednim wspieraniu ich w rozwoju i optymalnym przygotowywaniu ich do wymagań społeczeństwa informacji XXI wieku. Autorka przytacza rezultaty najnowszych badań, dotyczących uczenia się przy właściwym wykorzystaniu właściwości mózgu, opisuje rodzaje inteligencji człowieka, prezentuje sześć jednostek nauczania integracyjnego (ruch, postrzeganie, koncentracja, odprężenie, rytm, rytuały) wraz z uzupełniającymi je 70 zabawami i pomysłami do przeprowadzenia w przedszkolu, szkole podstawowej i w domu. W tekst wplecione są sentencje; przytoczmy tu myśl Jeana Paula: "Dzieci są jak zegary; nie można ich tylko nakręcać, trzeba pozwolić im również chodzić".

Bożena Zwierzyńska