Drukuj

SZOSTAK, Sylwia
Porozmawiajmy o agresji : propozycja programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Sylwia Szostak, Anna Tabaka. - Kraków : "Rubikon", 2004
Sygn. 40551

Autorka w krótki, przejrzysty sposób opisuje zjawisko agresji wśród dzieci: przyczyny powstawania zachowań agresywnych, rodzaje agresji, oznaki bycia ofiarą przemocy. Przeciwdziałaniu przemocy, a zarazem wszechstronnemu rozwojowi osobowości uczniów służy prezentowany program.

Jest on zgodny z założeniami reformy edukacji, powstał w oparciu o podstawę programową, a jego główne cele to:

Bożena Zwierzyńska