HEALEY, Jane M.
Leworęczność : jak wychowywać leworęczne dziecko w świecie ludzi praworęcznych / Jane M. Healey, przekł. Liliana Okupniak. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
Sygn. 40327, 40386


Pierwszy tego typu poradnik, omawiający wszystkie problemy - biologiczne, fizjologiczne, psychologiczne oraz praktyczne - związane z leworęcznością. Stanowi znakomitą pomoc dla rodziców, nauczycieli i psychologów. Autorka przedstawia krótką historię odkrycia zjawiska, dane statystyczne oraz mity, narosłe wokół niego. Pokazuje, jak rozpoznawać leworęczność u dziecka, uczy, jak praktycznie i emocjonalnie wspierać dziecko leworęczne. Czytelnik znajdzie tu rady, jak uczynić środowisko domowe i szkolne bardziej przyjaznym; konkretne porady dotyczą m.in. urządzenia domu, dobierania odpowiednich przyborów czy sprzętu sportowego, unikania ewentualnych wypadków. Szczególnie ważne dla rodziców i nauczycieli będą wskazówki, dotyczące pisania lewą ręką

Bożena Zwierzyńska