Drukuj

SMYKOWSKA, Dorota
Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim / Dorota Smykowska. - Kraków : „Impuls”, 2006
Sygn. 41474, 42599, 42600


Proponowane materiały dotyczą wybranych zagadnień z zakresu nauczania języka polskiego, geografii i historii, a także elementów edukacji europejskiej, prorodzinnej oraz filozoficznej i prozdrowotnej. Opracowano je z myślą o uczniach klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum, niepełnosprawnych intelektualnie. Większość propozycji ma postać gotowych scenariuszy zajęć, a towarzyszą im odpowiednie sprawdziany i testy. Najwięcej miejsca poświęcono nauczaniu języka polskiego: czytelnik znajdzie tu przykłady różnorodnych form pracy z dziećmi, m.in. ćwiczenia, doskonalące czytanie ze zrozumieniem, pomysły na pracę z lekturą („W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza, wzory zeszytów lektur), przykłady lekcji, prowadzonych w bibliotece szkolnej, gry i zabawy dydaktyczne, inscenizację. Autorka dołącza tu również swoją propozycję badania czytelnictwa dzieci (kwestionariusze ankiet dla dzieci i rodziców).

Przykładowe tytuły zajęć:
 „Jesień wokół nas”;
 „Książka to mój przyjaciel, nie tylko na deszczowe dni”;
 „Buenos dias, Hiszpanio!”;
 „Wielcy Polacy na obczyźnie”;
 „Dom rodzinny domem z moich marzeń”;
 „ Drogę do dorosłości chcę przejść bezpiecznie”.

Zaletą książki jest jej opracowanie graficzne: z jednej strony przyjazne dziecku dzięki prostym, pogodnym i czytelnym ilustracjom, z drugiej - wygodne dla nauczyciela dzięki dostosowaniu materiałów dydaktycznych do powielenia w celu wykorzystania na zajęciach.

Bożena Zwierzyńska