Kierunek dojrzałość: jak obudzić w dziecku motywację wewnętrzną, jak dać swoim dzieciom więcej kontroli nad ich życiem / William Stixrus P. D, Ned Johnson. Warszawa: CeDeWu,  Cop. 2018

 

Jako rodzice i nauczyciele chcemy dla naszych dzieci, wychowanków samych sukcesów w życiu, chcemy aby wzrastały i rozwijały się tak, aby były w życiu szczęśliwe. Bardzo chcemy, aby nie popełniały naszych błędów, dlatego staramy się je przestrzegać przed niebezpieczeństwami i konsekwencjami  niektórych decyzji czy sytuacji. Nasze „dobre chęci „ nie pozwalają jednak dzieciom doświadczyć skutków podejmowanych przez nich decyzji, a tym samym osłabiają ich poczucie kontroli nad życiem.

„Tak naprawdę nie możemy kontrolować naszych dzieci i nie powinno to być naszym celem. Naszym zadaniem jest nauczyć je samodzielnego myślenia i działania, żeby potrafiły same dokonywać sądów – czyli umiejętności, która zapewni im sukces nie tylko w szkole, ale – co najważniejsze w życiu”
 (ze wstępu)

Wydaje nam się, że świat jest dziś bardziej niebezpieczny niż kiedykolwiek wcześniej. Autorzy książki William Stixrud (neuropsycholog kliniczny) oraz Ned Johnson (trener motywacyjny) odkryli, że najlepszym antidotum na stres jest podarowanie dzieciom większego poczucia kontroli nad ich życiem. Niski poziom kontroli wpływa na zwiększona podatność, na niepokój i depresję, stąd dzieci są pasywne i zrezygnowane. Pozbawione umiejętności podejmowania wyborów narażone są na: niepokój, problemy z koncentracją, depresję, problemy radzenia sobie z gniewem.

„Wszyscy osiągamy lepsze rezultaty, kiedy mamy poczucie że mamy wpływ na otaczający nas świat.” (Z książki)

Autorzy przekonują, iż autonomia jednostki jest kluczem do rozwoju motywacji, a także wszystkim czego rodzic chce dla swojego dziecka – zdrowia fizycznego, psychicznego, sukcesu szkolnego i szczęścia.

„Naszym celem jest odejście od modelu, który opiera się na presji rodzicielskiej i przejście do takiego, który pielęgnuje motywację dziecka. W ten sposób wychowamy dziecko zmotywowane wewnętrznie”

Autorzy zdradzają w książce w jaki sposób możemy pomóc dzieciom wyrzeźbić mózg, który będzie gotowy i odporny na nowe wyzwania. Pokazują, w jaki sposób zaufać dziecku, pozwolić mu podjąć decyzje, niezależnie od konsekwencji jakie ona za sobą poniesie (wspierając jednocześnie je wiedzą i własnym doświadczeniem).  Jak być przy dziecku ze swoją niezatroskaną obecnością bez lęku i stresu z akceptacją, która pozwoli na wyciszenie i  spokojny sen.  Jak zredukować stres szkolny  (w tym egzaminy) oraz presję rówieśniczą. Jak poskromić technologię internetową oraz zacząć wprowadzić  ćwiczenia ciała i umysłu, które doprowadzają nas do wyznaczonych celów. W książce znajduje się też rozdział poświęcony dzieciom z ADHD oraz spektrum zaburzeń autystycznych omawiany w kontekście tematyki książki.

Polecam rodzicom i nauczycielom