Drukuj
PLUTA, Teresa
Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007
Sygn. 41605

To już trzecie wydanie książki, niemniej w zbiorach PBW nowość :) A pozycja warta polecenia z uwagi na szczególnie aktualną tematykę oraz stosunkowo nieliczną literaturę wspomagającą pracę świetlicy szkolnej - bo to właśnie wychowawcy świetlic są adresatem niniejszego programu. Celem programu jest przede wszystkim profilaktyka agresji, z uwzględnieniem działań diagnostycznych i terapeutycznych. Przyjętą tutaj podstawową formą aktywności dziecka są zabawy i ćwiczenia interakcyjne.

Program podzielono na dwa działy:
1. Ćwiczenia i zadania interakcyjne jako środek eliminowania agresji wśród dzieci:
- uczenie się lepszego rozumienia siebie samych i innych;
- budowanie poczucia własnej wartości i silnej tożsamości;
- nawiązywanie pozytywnych interakcji;
- dostrzeganie, rozpoznawanie i nazywanie własnych oraz cudzych uczuć; rozpoznawanie zachowań agresywnych;
- rozpoznawanie przyczyn agresji;
- pokojowe rozwiązywanie konfliktów;
- opanowywanie i przezwyciężanie zachowań agresywnych.
2. Współpraca z osobami wspomagającymi działalność eliminującą agresję (wychowawcami klas I-III, pedagogiem szkolnym, rodzicami).
Oczywiście, szereg zaproponowanych ćwiczeń i zabaw znakomicie nadaje się do wykorzystania przez nauczycieli klas początkowych w trakcie zajęć zintegrowanych.

Bożena Zwierzyńska