Drukuj
Jak wychowac sensorycznego  jak dobrze uczyc  wspolczesne tendencje  szkona na wirazu 

WYKAZ NABYTKÓW nr 3/2017

Zestawienie bibliograficzne w wyborze
oprac. Joanna Ambroży

 

 1. Aleksandrowicz Tomasz R.: Podstawy walki informacyjnej. Warszawa: Editions Spotkania, 2016
  (Sygn.: 47395)

 2. Biel Lindsey, Peske Nancy: Jak wychować sensorycznego bystrzaka. Pomóż dziecku z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Poradnik dla rodziców. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017
  (Sygn.: 47396)

 3. Biel Lindsey: Integracja sensoryczna. Skuteczne strategie w terapii dzieci i nastolatków. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
  (Sygn.: 47382)

 4. Bogdanowicz Katarzyna Maria: Dysleksja a nauczanie języków obcych. Przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją. Gdańsk: Wydaw. Harmonia, 2011
  (Sygn.: 47383)

 5. Borkowska Agnieszka: Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera. Wyd. 3. Gdańsk: Wydaw. Harmonia, 2016
  (Sygn.: 47385)

 6. Cieszyńska, Jagoda
  Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda krakowska. Kraków: Wydaw. Centrum Metody Krakowskiej, cop. 2010
  (Sygn.: 47380)

 7. Czerska Aneta: Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko. Warszawa: Instytut Rozwoju Małego Dziecka, cop. 2016
  (Sygn.: 47408)

 8. Diagnoza w socjoterapii. Red. nauk. Ewa Grudziewska. Warszawa: Difin SA, 2017
  (Sygn.: 47409)

 9. Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Red. nauk. Joanna Głodkowska. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2017
  (Sygn.: 47405)

 10. Głodkowska Joanna: Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2017
  (Sygn.: 47404/P)

 11. Howlin Patricia, Baron-Cohen, Simon, Hadwin, Julie: Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu. Zeszyt ćwiczeń dla nauczycieli i rodziców. Kraków: Wydaw. JAK, 2012
  (Sygn.: 47381)

 12. Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora, wzory tekstów użytkowych. Red. Aleksandra Kubiak-Sokół. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2009
  (Sygn.: 47397)

 13. Juul Jesper: Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie? Podkowa Leśna: Wydaw. MiND, cop. 2014
  (Sygn.: 47410)
  Na okł.: Od wychowania do więzi ; Bądź sparingpartnerem dla swojego dziecka!

 14. Kołodziej Lidia, Zgondek Elżbieta: Funkcjonowanie społeczne. Warszawa: PWN Wydaw. Szkolne, 2017
  (Sygn.: 47407)

 15. Kołodziej Lidia, Zgondek Elżbieta: Koordynacja wzrokowo-słuchowa-ruchowa. Warszawa: PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017
  (Sygn.: 47403)

 16. Kuleczka-Raszewska Maria, Markowska Dorota: Uczę się poprzez ruch. Program terapii dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnością sprzężoną. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2017
  (Sygn.: 47384)

 17. Levine Madeline: Jak dobrze uczyć dzieci. Wychowanie do prawdziwego sukcesu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2013
  (Sygn.: 47377)

 18. Minge Natalia, Minge Krzysztof: Jak uczyć się szybciej i skuteczniej. Wyd. 2. -Warszawa : Edgard, 2017
  (Sygn.: 47397)

 19. Miotk Anna: Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty. Wyd. 2 rozszerz. Gliwice: Wydaw. Helion, cop. 2017
  (Sygn.: 47391)

 20. Olechowska Agnieszka: Specjalne potrzeby edukacyjne Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
  (Sygn.: 47378)

 21. Pedagogika kultury popularnej. Teorie, metody i obszary badań. Red. nauk. Witold Jakubowski. Wyd. 2. Kraków : "Impuls", 2017
  (Sygn.: 47400)

 22. Przemoc rodzinna : aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne. Red. nauk. Agnieszka Lewicka-Zelent. Warszawa: Difin SA, 2017
  (Sygn.: 47406)

 23. Siemieniecki Bronisław: Pedagogika kognitywistyczna. Studium teoretyczne. Kraków: "Impuls", 2013
  (Sygn.: 47399/P)

 24. Sikorska Iwona: Trening koncentracji. Jak rozwijać uwagę i pamięć dziecka. Kraków: Wydaw. Edukacyjne, 2014
  (Sygn.: 47394)

 25. Straßmeier Walter: Interwencja wczesnodziecięca. 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju. Wyd. 2. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2014
  (Sygn.: 47390)

 26. Szczepanik Renata: Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
  (Sygn.: 47387)

 27. Szybkowska Marta: Elementy integracji sensorycznej. Warszawa: PWN Wydaw. Szkolne, 2017
  (Sygn.: 47402)

 28. Śliwerski Bogusław: Szkoła na wirażu zmian politycznych. Bez cenzury. Kraków: "Impuls", 2012
  (Sygn.: 47398)

 29. Światowska Aleksandra: Podejmij wyzwanie : materiały do określania trudności w sferze przetwarzania sensorycznych bodźców : dla dzieci, rodziców, terapeutów i nauczycieli. Gdańsk: Wydaw. Harmonia, 2017
  (Sygn.: 37393)

 30. Wielokulturowość. Między edukacją regionalną i edukacją międzykulturową. Dylematy i konteksty tożsamościowe. Red. nauk. Kazimierz Kossak-Główczewski, Adela Kożyczkowska. Kraków: "Impuls", 2015
  (Sygn.: 47401)

 31. Wiśniewska Marta: Uczymy się mówić. Materiały do alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC. Gdańsk: Wydaw. Harmonia, 2017
  (Sygn.: 47392)

 32. Worach-Kardas Halina: Starość w cyklu życia. Społeczne i zdrowotne oblicza późnej dorosłości. Katowice: Wydaw. Naukowe Śląsk, 2015
  (Sygn.: 47389)

 33. Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej. Red. Danuta Pluta-Wojciechowska, Barbara Sambor. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2017
  (Sygn.: 47386)

 34. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane aspekty. Red. nauk. Michał Tomczyk, Beata Krawczyk-Bryłka. Warszawa: Difin SA, 2017
  (Sygn.: 47412)

 35. Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej. Red. nauk. Krzysztof J. Szmidt, Monika Modrzejewska-Świgulska. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
  (Sygn.: 47388)