Drukuj
Bezpieczeństwo integracja sensoryczna cyfrowe dzieci Rola pedagoga szkolnego


WYKAZ NABYTKÓW nr 4/2017

Zestawienie bibliograficzne w wyborze
oprac. Joanna Ambroży

 

 1. Bauman Zygmunt: Obcy u naszych drzwi. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2016
  (Sygn.: 47450)

 2. Brazelton T. Berry, Sparrow Joshua D.: Złość i agresja u dzieci. Wyd. 2. Sopot: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2017
  (Sygn.: 47422)

 3. Buzan Tony: Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe. Wyd. 4. Łódź: Wydaw. JK, 2017
  (Sygn.: 47421)

 4. Covey Stephen R.: 7 nawyków skutecznego działania. Wyd. 4. uzup. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2017
  (Sygn.: 47448)

 5. Cyfrowe dzieci: zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy. Red. nauk. Sylwester Bębas. Warszawa-Milanówek : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2017
  (Sygn.: 47431)

 6. Dutko Maciej: Copywriting internetowy. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2012
  (Sygn.: 47427/P)
  U góry okł.: Pisz perswazyjnie, sprzedawaj skutecznie, zarabiaj więcej

 7. Fenert Marzena: Ćwiczę, myślę, rozwijam. Trening mowy i myślenia u dzieci z zaburzeniami komunikacji. Kraków: Wydaw. Edukacyjne, 2017
  (Sygn.: 47441)

 8. Fuller Andrew: Psychologia geniuszu. Odblokuj talenty i kreatywność swojego dziecka. Warszawa: Wydaw. Mamania, cop. 2017
  (Sygn.: 47449)

 9. Grandin Temple, Debra Moore: Kochaj i pomóż dorosnąć. Jak pomóc dziecku ze spektrum autyzmu wejść w dorosłe życie. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
  (Sygn.: 47446)

 10. Griswold Wendy: Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2013
  (Sygn.: 47430)

 11. Hołyst Brunon: Bezpieczeństwo. Programy promocji. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2017
  (Sygn.: 47279/V)

 12. Integracja sensoryczna. Odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczycieli. Formularze, listy kontrolne i praktyczne narzędzia dla nauczycieli i rodziców. Wyd. 2. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2016
  (Sygn.: 47426)

 13. Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka. Red. Józef Porayski-Pomsta, Maria Przybysz-Piwko. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2012
  (Sygn.: 47429)

 14. Juul Jesper: Twoje kompetentne dziecko. Dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej? Podkowa Leśna: Wydaw. MiND , cop. 2012
  (Sygn.: 47425)

 15. Juul Jesper: Agresja - nowe tabu? Dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom? Podkowa Leśna: Wydaw. MiND, cop. 2013
  (Sygn.: 47423)

 16. Lewandowska-Kidoń Teresa, Kalinowska-Witek Barbara: Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016
  (Sygn.: 47442)

 17. Lichota Edyta Joanna: Terapia logopedyczna. Warszawa: Difin, 2015
  (Sygn.: 47413)

 18. Małasiewicz Alicja: Trenuj wzrok. Ćwiczenia dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjalistów i licealistów z zaburzoną percepcją wzrokową. Wyd. 3. 
  Gdańsk: Wydaw. Harmonia, 2015
  (Sygn. 47439)

 19. Mazur Jolanta: Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich w okresie międzywojennym na przykładzie Lublina. Kraków: "Impuls", 2017
  (Sygn.: 47436/P)

 20. Metody badań jakościowych. T.1. Red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln. Red. nauk. Krzysztof Podemski. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2014
  (Sygn. 47414/I/P)

 21. Mikołajczyk Małgorzata: Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera. Poradnik dla rodziców i terapeutów. Warszawa: Difin SA, 2017
  (Sygn.: 47432)

 22. Mitchell David R.: Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej. Strategie nauczania poparte badaniami. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2016
  (Sygn. : 47444)

 23. Naprawa Renata, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska: Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych
  z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych. II etap edukacyjny. Gdańsk: Wydaw. Harmonia, 2017
  (Sygn.: 47440)
  Dla nauczycieli i wychowawców drugiego etapu nauczania, nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów, pedagogów i psychologów

 24. Poussin Charlotte: Metoda Montessori. Naucz mnie robić to samodzielnie. Wprowadzenie dla rodziców. Warszawa: Wydaw. RM, 2017
  (Sygn.: 47447)

 25. Ripp Pernille: Uczyć (się) z pasją. Jak sprawić, by uczenie (się) było fascynującą podróżą. Słupsk: Wydaw. Dobra Literatura, cop. 2017
  (Sygn.: 47438)

 26. Sawiński Julian Piotr: Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Pytania, refleksje, dobre rady. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa: Difin, 2014
  (Sygn.: 47424)

 27. Silverman David: Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2012
  (Sygn.: 47415/P)

 28. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie. Kraków: "Impuls", 2017
  (Sygn.: 47428)

 29. Szmeja Maria: Śląsk - bez zmian (?) Ludzie, kultura i społeczność Śląska w perspektywie postkolonialnej. Kraków: Zakład Wydaw. NOMOS, 2017
  (Sygn. 47435/P)

 30. Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi: nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej. Red. Zofia Palak, Magdalena Wójcik. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016
  (Sygn.: 47443)

 31. Witońska-Pakulska Agnieszka: Prawo dla twórców internetowych. Gliwice: Wydaw. HELION, cop. 2017
  (Sygn.: 47433/P)

 32. Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Red. nauk. Helena Sęk i Roman Cieślak. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2012
  (Sygn.: 47417)

 33. Zabawa i zabawka. Konteksty, wartość, znaczenia. Red. nauk. Barbara Bilewicz-Kuźnia. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
  (Sygn.: 47420)

 34. Zaburzenia komunikacji pisemnej. Red. nauk. Aneta Domagała, Urszula Mirecka. Gdańsk: Harmonia Uniwersalis, 2017
  (Sygn.: 47445)