Wykaz Nabytków nr 4/2019
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

oszustwa pamieci Rozwijanie madrosci glos ucznia rozwijanie umiejetnosci

 

1. AGRESJA w szkole. Red. nauk. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2019
Sygn.: 47834

2. AYRES, A. Jean
Integracja sensoryczna a zaburzenia uczenia się / A. Jean Ayres.- Kraków : Harmonia Universalis, 2018
Sygn.: 47806

3. BILEWICZ-KUŹNIA, Barbara
Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym / Barbara Bilewicz-Kuźnia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
Sygn.: 47825/MAT

4. BOBROWSKA, Ewa Red.
Edukacja obywatelska wobec migracji / pod redakcją Ewy Bobrowskiej, Doroty Gierszewski, Julii Kluzowicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
Sygn.: 47838

5.BOGUDAŁ-BORKOWSKA, Joanna
Opowieści o Czujątkach : ćwiczenia z empatii dla dzieci i ... dorosłych / Joanna Bogudał-Borkowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019
Sygn.: 47823

6.BUŁAWA-HALASZ, Joanna
Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych : studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre'a Bourdieu / Joanna Buława-Halasz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.ygnatura: 47790

7. CHWAŁOWSKI, Robert
Typografia typowej książki / Robert Chwałowski. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2002
Sygn.: 47832/BL

8. DUDEK, Zenon Waldemar
Psychologia chłopca według Junga : na początku była nieświadomość / Zenon Waldemar Dudek. - Wyd. 3 zm.. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2019
Sygn.: 47843

9.DZIECKO afatyczne w szkole i przedszkolu : poradnik dla nauczycieli. Red. Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz. - Gliwice : Wydawnictwo KOMLOGO, 2017. 
Sygn.: 47794

10. FRANCZYK, Anna
Skarbiec nauczyciela-terapeuty : (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do realizacji - propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 9. - Kraków : "Impuls", 2019
Sygn.: 47821

11. GAUTHIER, Aurore
Porozmawiajmy jak Artur i Basia / Aurore Gauthier. - Ożarów Mazowiecki : Firma Księgarska Olesiejuk , cop. 2019
Sygn.: 47815/LD
Na okładce: Pedagogika Montessori na co dzień!. Wiek 4-7 lat

12. GRANDIN, Temple
Mózg autystyczny : podróż w głąb niezwykłych umysłów / Temple Grandin, Richard Panek. - Wyd. 2. - Kraków : Copernicus Center Press, 2016
Sygn.: 47799

13. HOUSTON, Keith
Książka : najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski / Keith Houston ; przełożył Paweł Lipszyc. - Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2017 
Sygn.: 47789/BL

14. HURST, Beth
Profesjonalizm w uczeniu : jak osiągnąć sukces / Beth Hurst, Ginny Reding ; z wprowadzeniem Andrzeja Janowskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011 
Sygn.: 47820

15. JAROSZ, Magdalena
Złam szyfr : pomoc logopedyczna do utrwalania wymowy głosek szumiących / Magdalena Jarosz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019
Sygn.: 47846/LG

16. JUREK, Anna
Skoncentruj się : zestaw ćwiczeń dla uczniów klas VII-VIII i szkół ponadpodstawowych : ze wskazówkami jak uczyć się skutecznie / Anna Jurek. - Wyd. 9. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, cop. 1996
Sygn.: 47845

17. KANTNER, Katarzyna
Jak działać za pomocą słów? : proza Olgi Tokarczuk jako dyskurs krytyczny / Katarzyna Kantner. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2019
Sygn.47829

18. KOMPETENCJE kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. -Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019
Sygn.: 47819

19. KOWALSKI, Edmund
Człowiek i bioetyka : zagadnienia biomedyczne dla duszpasterzy i katechetów / Edmund Kowalski. - Kraków : Wydawnictwo Homo Dei, 2015
Sygn.: 47787

20. KRASIEJKO, Izabela
Metodyka działania asystenta rodziny : różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną / Izabela Krasiejko. -Wyd. 2., zm. - Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2012
Sygn.47812

21. MORIN, Amy
13 rzeczy, których nie robią silni psychicznie ludzie : zaryzykuj zmianę, staw czoło własnym lękom i ćwicz się w dążeniu do szczęścia i sukcesu / Amy Morin. - Łódź : Galaktyka, cop. 2015
Sygn.: 47805

22. MRÓZ, Anna M.
Nauczyciel wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju w edukacji / Anna M. Mróz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018
Sygn.: 47808

23. MRÓZ, Remigiusz
Iluzjonista / Remigiusz Mróz. - Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019
Sygn.: 47844/BK

24. MRÓZ, Remigiusz
Wyrok / Remigiusz Mróz. - Poznań : Czwarta Strona, cop. 2019
Sygn.: 47841/BK

25. MÜLLER, Wunibald
Jak uwolnić się od lęku / Wunibald Müller ; przełożyła Urszula Poprawska. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2019
Sygn.: 47842

26. MÜLLER, Wunibald
Jak wyjść z depresji / Wunibald Müller ; przełożyła Urszula Poprawska. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2019
Sygn.: 47848

27. NOWAKOWSKA, Paulina Kinga
Sprawność negocjacyjna pokolenia Z / Paulina Kinga Nowakowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
Sygn.: 47817

28. NUSSBAUM, Martha C.
Nowa nietolerancja religijna : przezwyciężyć politykę strachu w niespokojnych czasach / Martha C. Nussbaum. - Warszawa : Biblioteka Kultury Liberalnej, 2018
Sygn.: 47830

29. OGONOWSKA, Agnieszka
Wspieranie sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów : w perspektywie logopedii gerentologicznej / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2019
Sygn.: 47831/LG

30. OPOCZYŃSKA-MORASIEWICZ, Małgorzata
Pasaże egzystencji : strony psychoterapii i inne strony / Małgorzata Opoczyńska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2019
Sygn.: 47847

31. OSHO
Inteligencja : twórcza odpowiedź na nasze czasy / Osho. - Wyd. 2. zm. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018
Sygn.: 47783

32. OSHO
Empatia : najpiękniejszy rozkwit miłości / Osho. - Wyd. 2. zm. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2013
Sygn. 47784, 47785

33. PŁÓCIENNIK, Elżbieta
Rozwijanie mądrości dziecka : koncepcja i wskazówki metodyczne / Elżbieta Płóciennik. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
Sygn.: 47788

34. PODOLSKA, Beata
Rytmika dla dzieci / Beatrix Podolska. - wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
Sygn.: 47804/WM

35. PRZEDSZKOLAK : książka dla nauczycieli i rodziców. Red. prowadzący Wanda Papugowa. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Kraków : CEBP, 2019
Sygn.: 47816/WP

36. PRZYBYLSKA, Ewa
Współczesne dyskursy o edukacji kulturowej w Polsce i w Niemczech / Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych. - Warszawa : CeDeWu, 2019
Sygn.: 47849

37. ROGERS, Carl R.
O stawaniu się osobą : poglądy terapeuty na psychoterapię / Carl R. Rogers. - Wydanie 1, (dodruk). - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018
Sygn.: 47803

38. ROGUSKA, Agnieszka
Media globalne - media lokalne : zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej = Global media -local media : issues from the field of media pedagogy and regional education / Agnieszka Roguska. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
Sygn.: 47786

39. SALTER, Anna C.
Drapieżcy : pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni : kim są, jak działają i jak możemy chronić siebie i nasze dzieci / Anna C. Salter ; przeł. Andrzej Jankowski. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2005
Sygn.: 47814

40. SAMOBÓJSTWO : brak poczucia miłości. - Poznań : Wydawnictwo Monumen, cop. 2019
Sygn.: 47833

41. SHAW, Julia
Oszustwa pamięci / Julia Shaw ; przekład Anna Cichowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2018
Sygn.: 47797
Na okładce : Zapamiętywanie, zapominanie i fałszywe wspomnienia. Dlaczego być może nie jesteś tym, kim myślisz, że jesteś

42. SNOPEK, Mariusz
Więźniowie poszkodowani - psychospołeczne funkcjonowanie osób zdegradowanych w przestrzeni penitencjarnej / Mariusz Snopek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019
Sygn.: 47824

43. SPĘTANA, Jolanta
Wychowanie a sens życia : człowiek w obliczu dylematów egzystencjalnych / Jolanta Spętana. - Kraków : Impuls, 2018
Sygn.: 47802

44. STAWIARSKA, Patrycja
Kierunki współczesnej promocji zdrowia i prewencji zaburzeń : profilaktyka XXI wieku : zagrożenia i wyzwania :teoria i praktyka / Patrycja Stawiarska. - Warszawa : Difin SA, 2019
Sygn.: 47837

45. SZAJ, Patryk
Wierność trudności : hermeneutyka radykalna Johna D. Caputo a poezja Aleksandra Wata, Tadeusza Różewicza i Stanisława Barańczaka / Patryk Szaj. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2019
Sygn.: 47827

46. SZCZECINA, Magdalena
Jak weszłam w NLP, hipnozę, coaching : książka pisana we łzach / Magdalena Szczecina. - Poznań : Wydawnictwo Monumen, cop. 2017
Sygn.: 47839

47. ŚLEDZIANOWSKI, Jan
Samobójstwo w dziejach i cywilizacji Jan Śledzianowski. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2017
Sygn.: 47791

48. TAMMET, Daniel
Zanurzeni w liczbach : jak matematyka kształtuje nasze życie / Daniel Tammet ; tł. Zuzanna Lamża. - Kraków : Copernicus Center Press, 2017
Sygn.: 47795

49. TANAJEWSKA, Alicja
Nowe programy edukcyjno - terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017
Sygn.: 47793

50. TUTORING : teoria, praktyka, studia przypadków. Red. nauk. Piotr Czekierda, Bartosz Fingas, Marcin Szala. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018
Sygn.: 47811

51. QUAGLIA, Russell J.
Głos ucznia : instrument dobrych zmian w edukacji / Russell J. Quaglia, Michael J. Corso. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015
Sygn.: 47818

52. WOJNIAK, Justyna
Szkoła, polityka, prawo : George Zygmunt Fijałkowski -Bereday i jego wizja edukacji / Justyna Wojniak. - Kraków : Impuls, 2019
Sygn.: 47836

53. WOYDYŁŁO, Ewa
Strata : przejdźmy przez to razem / Ewa Woydyłło. - Kielce : Wydawnictwo Charaktery, 2018
Sygn.: 47826

54. WSPÓŁCZESNE dylematy resocjalizacyjne : w stronę twórczej resocjalizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Konopczyńskiemu. Red. Nauk. Wiesław Ambrozik, Anna Kieszkowska, Krzysztof Sawicki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018
Sygn.: 47835/RS

55. ŻYCIE wartościowe w perspektywie aksjologii pedagogicznej. Red. nauk. Agata Cudowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017
Sygn.: 47813