Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Filia w Bytomiu, podobnie jak wszystkie biblioteki pedagogiczne w kraju, służy w szczególności potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli. Jest pierwszą biblioteką o charakterze naukowym działającą na terenie Bytomia, a jej zbiory są powszechnie dostępne dla mieszkańców miasta. Obecnie bytomska biblioteka pedagogiczna jest jedną z 14 filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach. Od początku swego istnienia Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Filia w Bytomiu służy nauczycielom i studentom mieszkającym, pracującym lub uczącym się w Bytomiu oraz bytomskiemu środowisku oświatowemu.