Wyjazdowe spotkanie
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

 

Wyjazdowe spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkół bytomskich, które miało odbyć się 18 marca br. (środa) w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach ze względu na obecną sytuację zostanie przełożone. 
O terminie poinformujemy państwa w e-mailu.