Rys historyczny PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu

1 stycznia 1952 roku utworzono w Bytomiu Pedagogiczną Bibliotekę Miejską. Księgozbiór jej stworzyły połączone zbiory bibliotek: Związku Nauczycielstwa Polskiego i Inspektoratu Szkolnego. Lokal placówki mieścił się w budynku przy ul. Czarneckiego. W roku 1976 Ministerstwo Oświaty i Wychowania stworzyło sieć pedagogicznych bibliotek wojewódzkich z podległymi jej filiami. Tym samym bytomska placówka stała się Filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach. 28 listopada 1983 roku w 55 rocznicę istnienia PBW w Katowicach odbyła się uroczystość nadania bibliotece imienia Józefa Lompy. Biblioteka kilkakrotnie zmieniała siedzibę. W roku 1966 została przeniesiona do ścisłego centrum miasta. Mieściła się kolejno w lokalach: przy ul. Parkowej 2 (1966 - 1971), na Placu Kościuszki 5 (1971 - 1976), przy ul. Dworcowej 36 (1976 - 1997). Od 5 stycznia 1998 roku biblioteka funkcjonuje w bytomskiej dzielnicy Łagiewniki. W styczniu 2002 roku rozpoczął się proces komputeryzacji biblioteki, w wyniku którego od początku roku 2004 zbiory biblioteczne wypożycza się komputerowo. W 2007 roku bytomska biblioteka pedagogiczna obchodziła jubileusz 55-lecia swego istnienia. Z tej okazji zorganizowano konkurs na jubileuszowy ekslibris oraz wydano pierwszą w dziejach Filii PBW w Bytomiu publikację o bibliotece - "55 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach Filii w Bytomiu".

 pastarchives

 

KALENDARIUM

1951 - Powstanie, na mocy Dziennika Urzędowego Ministra Oświaty nr 10/15 z 1951 r. poz. 115, Pedagogicznych Bibliotek Wojewódzkich, organizujących sieć bibliotek na swoim terenie.

1952 - Powołanie Pedagogicznej Biblioteki Miejskiej w Bytomiu, wykorzystanie do jej utworzenia księgozbioru podręcznego Inspektoratu Oświaty w Bytomiu.

1957 - Przekazanie bibliotece księgozbioru biblioteki Związku Nauczycielstwa Polskiego.

1966 - Przeprowadzka biblioteki pedagogicznej do budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bytomiu (ul. Parkowa 2).

1971 - Przeprowadzka biblioteki do lokalu w ścisłym centrum Bytomia (pl. Kościuszki 5) sąsiadującego z siedzibą Związku Nauczycielstwa Polskiego.

1976 - Decyzją Ministra Oświaty i Wychowania zmiana statutu i nazwy bytomskiej biblioteki pedagogicznej na Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Filia w Bytomiu.

1977 - Przejęcie księgozbioru likwidowanej biblioteki Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej (577 woluminów).

1978 - Początek prowadzenia katalogu centralnego działów nauczycielskich bibliotek szkół bytomskich. Przeprowadzka Filii PBW w Bytomiu do lokalu przy ul. 1 Maja 36 (obecnie ul. Dworcowa)

1990 - Starania o pozyskanie dodatkowej powierzchni dla Filii PBW w Bytomiu zostają zakończone sukcesem, następuje remont i adaptacja pomieszczeń do potrzeb biblioteki.

1991 - Przejęcie obsługi administracyjno-ekonomicznej biblioteki przez Dyrekcję PBW w Katowicach.

1997 - Walka o nową siedzibę dla biblioteki. Przeprowadzka biblioteki do nowego lokalu w Bytomiu-Łagiewnikach przy ul. Armii Krajowej 54b (obecny lokal biblioteki).

2001 - Otrzymanie sprzętu komputerowego oraz zintegrowanego systemu bibliotecznego Libra.

2002 - Początek procesu komputeryzacji Filii PBW w Bytomiu.

2004 - Udostępnienie komputerowej bazy danych czytelnikom i rozpoczęcie komputerowego udostępniania zbiorów.

2007 - Jubileusz 55-lecia PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu. Wydanie publikacji o bibliotece "55 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach Filii w Bytomiu"

2008 - Rozpoczęcie wydawania biuletynu prezentującego zbiory i usługi biblioteki - "Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator".
Udostępnienie katalogu online.
Utworzenie nowej strony internetowej biblioteki z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią stron internetowych Joomla!

2009 - Nowa strona internetowa Filii PBW w Bytomiu laureatem Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy serwis bibliotek szkolnych i pedagogicznych - "Pokaż swoją dobrą stronę".

2010 - Uzyskanie numeru ISSN oraz rejestracja w bazie Biblioteki Narodowej wydawnictwa ciągłego "Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator".
Akces Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach a wraz z nią Filii w Bytomiu do Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.
Uruchomienie internetowego Forum Nauczycieli Bibliotekarzy.
Włączenie się biblioteki do ogólnopolskiej akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom".

2011 - Publikacja wszystkich wydawnictw własnych w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.
Założenie konta na facebooku.
Organizacja 1. edycji "BiblioFeriady", czyli ferii z Biblioteka Pedagogiczną w Bytomiu.
Nawiązanie współpracy z ROM-E "Metis" w Katowicach w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół bytomskich.

2012 - Jubileusz 60-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w w Katowicach Filii w Bytomiu.

2013 - Przejęcie księgozbioru po likwidowanej filii PBW w Piekarach Śląskich.
Przeprowadzka Biblioteki na ulicę Chorzowską 22 D (do budynku Kolegium Nauczycielskiego)

2014 - Przejęcie księgozbioru po wygaszanym Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu.
Biblioteka pierwszy raz bierze udział w akcji Narodowego Czytania.

2016 - Udział w pierwszej edycji ogólnopolskiej akcji "Jak nie czytam jak czytam".

2017 - Jubileusz 65-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, Filii w Bytomiu.
Filia po raz pierwszy pełni funkcjię koordynatora powiatowego Wojewódzkiego Konkursu Wielka Liga Czytelników.

2018 - Przeprowadzka Biblioteki do nowej siedziby na pl. Jana III Sobieskiego 3.

2019 - Pracownicy Filii biorą udział w przygotowaniu konkursu ortograficznego Dyktando - Trzy Pokolenia organizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu.