Drukuj

Czyli z dziejów biblioteki w XXI wieku

Proces komputeryzacji PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu rozpoczął się z początkiem 2002 roku. W grudniu 2001 roku biblioteka otrzymała trzy stanowiska komputerowe wraz z systemem bibliotecznym Libra v.3.07. Po instalacji sprzętu komputerowego i systemu bibliotecznego oraz utworzeniu wewnątrzbibliotecznej sieci komputerowej, nauczyciele bibliotekarze bytomskiej filii rozpoczęli proces tworzenia komputerowej bazy danych. W efekcie od stycznia 2004 r., po dwóch latach od momentu rozpoczęcia procesu komputeryzacji naszej filii, wszystkie sfery działalności biblioteki zostały skomputeryzowane. Prowadzone są komputerowe księgi inwentarzowe, rejestr ubytków, komputerowa akcesja czasopism oraz rejestr czytelników. Opisy wszystkich zbiorów znalazły się w komputerowej bazie danych, a od lutego 2004 roku rozpoczęto komputerowe udostępnianie zbiorów oraz udostępniono komputerową bazę danych naszym czytelnikom. W lipcu 2007 roku Filia PBW w Bytomiu wkroczyła w kolejny etap komputeryzacji polegający na wdrożeniu aktualizacji systemu bibliotecznego Libra v.3.07 do Libra 2000, dzięki czemu możliwe było w 2008 roku udostępnienie naszym użytkownikom katalogu on-line.

Komputerowa baza danych
Filii PBW w Bytomiu
w systemie bibliotecznym LIBRA 2000 obejmuje: