I. Publikacje w wydawnictwach zwartych, wydruki komputerowe

  •  Karol Szymanowski (1882-1937) : życie i twórczość : bibliografia / oprac. Anita Góral. - Bytom : PBW. Filia, 2007 [wydruk komputerowy]
     
  • 55 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach Filii w Bytomiu / Bożena Zwierzyńska, Anita Góral. – Bytom : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka. Filia , 2007
     

II. Publikacje elektroniczne w Serwisie Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
(http://e-pedagogiczna.edu.pl/)