I. Publikacje w wydawnictwach zwartych i czasopismach, wydruki komputerowe

 • Wnuczka do orzechów : krzyżówka / Bożena Zwierzyńska // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 3, s.32–33
 • Sprężyna : krzyżówka na jubileusz Małgorzaty Musierowicz / Bożena Zwierzyńska // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 11, s.22–23
 • McDusia : krzyżówka / Bożena Zwierzyńska // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 7–8, s.34–35
 • Gwiazdka u Borejków : krzyżówka / Bożena Zwierzyńska // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 10, s.24–25
 • Propozycja literatury biblioterapeutycznej / Bożena Zwierzyńska // Biblioterapeuta. – 2011, nr 2, s.17–20
 • Bookcrossing w bibliotece pedagogicznej / Bożena Zwierzyńska // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 4, s.5–6
 • Nieśmiałość : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1979–2009 / Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. – 2011, nr 1, s.46–52
 • Walentynki z „Jeżycjadą” : krzyżówka / Bożena Zwierzyńska // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 1, s.22–23
 • „Ania z Zielonego Wzgórza” : test dla klasy VI / Bożena Zwierzyńska // Język Polski w Szkole – IV–VI. – 2010/2011, nr 1, s.52–54
 • „Lew, Czarownica i stara szafa” : test dla klasy IV / Bożena Zwierzyńska // Język Polski w Szkole – IV–VI. – 2008/2009, nr 4, s.41–47
  Propozycja metodyczna
 • Autyzm i Zespół Aspergera : zestawienie bibliograficzne / Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. – 2009, nr 2, s.55–60
 • Język haseł przedmiotowych w bibliotece pedagogicznej : z doświadczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach / Bożena Zwierzyńska // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 9, s.3–8
 • Depresja dorosłych, dzieci i młodzieży : zestawienie tematyczne w wyborze za lata 1985-2007. Cz. 1–2 / Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. – 2008, nr 7, s. 47-53. – 2008, nr 8, s.50–52
 • 55 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach Filii w Bytomiu / Bożena Zwierzyńska, Anita Góral. – Bytom : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka. Filia, 2007
 • Współczesne dzieci ulicy : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. – 2007, nr 3, s.53–58
 • Wzorce i nadzieje / Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. – 2006, nr 3, s.55–56
  Recenzja książki „Krzyk młodych” G. Gilberta
 • W świecie „Jeżycjady” – międzygimnazjalny konkurs czytelniczy / Bożena Zwierzyńska, Dorota Szalich. W: 75 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach / red. Elżbieta Herich. – [Katowice : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2003]. – S.67–68
 • Reforma edukacji w oczach rodzica / Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. – 2001, nr 7, s. 14–17
 • Duży problem małych ludzi : o leżakowaniu w przedszkolu / Bożena Zwierzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 1, s. 49–52
 • Wystarczy nie przeszkadzać? / Bożena Zwierzyńska // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 10, s. 17–22
  Dotyczy relacji rodziny i szkoły
 • Samorządność w oświacie / Bożena Zwierzyńska // Życie Bytomskie. – 1998, nr 47, s. 6
 • Rodzice o „Wychowaniu w Przedszkolu” / Bożena Zwierzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 10, s. 743–750
 • Matka Joanna od Aniołów : konflikt hermeneutyk? / Bożena Zwierzyńska, Leszek Zwierzyński. W: Skamander. T. 9, Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza. Interpretacje / red. I. Opacki przy współudz. A. Nawareckiego. – Katowice: Wydaw. UŚ, 1993. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego; nr 1378) . – S. 22–39

 

II. Publikacje elektroniczne w Serwisie Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
(http://e-pedagogiczna.edu.pl/)

III. Recenzje
>>>zobacz<<<

IV. "Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator"
>>>zobacz<<<