• Horyzonty edukacyjne działalności Biblioteki Pedagogicznej / Kazimiera Michalak. W: Wizja polskiego bibliotekarstwa edukacyjnego w zjednoczonej Europie : materiały konferencyjne : Bytom 27 marca 2003 r. – Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji , 2004 . - S. 93-94.
  • Działalność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach : wybrane aspekty / oprac. Rada Biblioteki PBW w Katowicach, w składzie: Kazimiera Michalak [i in.]; red. merytoryczna Maria Grabowska, Anita Góral. - Katowice : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2005 [wydruk komputerowy]