Drukuj

Harmonogram sobót
w okresie 1.IX.2016 r. - 30.VI.2017 r.:

10 września, 8 października, 19 listopada,
10 grudnia, 14 stycznia, 11 lutego, 11 marca,
8 kwietnia, 13 maja, 10 czerwca