USŁUGI INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNE

Nauczyciele bibliotekarze Filii PBW w Bytomiu uwzględniając potrzeby informacyjne i czytelnicze użytkowników biblioteki, opracowują różnorodne materiały informacyjno-bibliograficzne w postaci wykazów nabytków, adnotowanych wykazów nowości, tematycznych zestawień bibliograficznych, a nawet bibliografii, z których można korzystać w Czytelni.

Ponadto na życzenie czytelników drukujemy zestawienia literatury z komputerowej bazy danych oraz opracowujemy zestawienia bibliograficzne z wybranego zakresu tematycznego.
Zachęcamy do korzystania z naszych usług:)