Nauczycieli, zainteresowanych upowszechnieniem swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem Biblioteki Pedagogicznej w Bytomiu, zapraszamy do składania swoich autorskich opracowań w naszej placówce. Złożone materiały, po akceptacji kierownika biblioteki, zostaną skatalogowane, a informacja o nich umieszczona będzie w bibliotecznych bazach danych, na stronie internetowej biblioteki oraz w biuletynie „Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator”. Opracowanie – na życzenie Autora – może również zostać opublikowane na naszej stronie internetowej w postaci pliku pdf.
Jednocześnie prosimy o zachowanie poniższych zasad redakcyjnych:
- podanie (na stronie tytułowej) następujących danych:
  imienia i nazwiska autora,
  nazwy miejscowości (siedziby szkoły lub innej placówki oświatowej),
  roku opracowania;
- podanie (na stronie tytułowej lub we wstępie) nazwy szkoły;
- przestrzeganie ciągłej numeracji stron.
Prosimy również o podanie danych kontaktowych Autora (nr telefonu, adres e-mail).
Mile widziane jest krótkie słowo wstępne, przybliżające czytelnikom postać i dorobek Autora.