W tym dziale zamieszczone są opisy opracowań, złożonych w formie wydruków komputerowych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach, Filii w Bytomiu przez nauczycieli bytomskich, a więc pedagogów pracujących bądź mieszkających w Bytomiu, którzy zechcieli w ten sposób podzielić się swoimi pomysłami, doświadczeniami i dorobkiem z szerokim gronem Koleżanek i Kolegów. Wszystkie materiały udostępniane są w czytelni, można je również wypożyczyć na okres jednego tygodnia.