1. Rola biblioteki szkolnej w realizacji celów rewalidacyjnych procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły [Dokument elektroniczny] / oprac. Krystyna Kalitan. - Multimedia interakcyjne. - Bytom, 2006. - 1 dysk optyczny (CD-ROM)
  Sygn. CD-93


  Opracowanie nauczyciela bibliotekarza Zespołu Szkół Nr 4 w Bytomiu prezentujące miejsce biblioteki szkolnej w rewalidacji, nauczaniu i wychowaniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na przykładzie pracy biblioteki przy Zespole Szkół nr 4 w Bytomiu.

  Zawartość:
  1. Referat - "Rola biblioteki szkolnej w realizacji celów rewalidacyjnych procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły na przykładzie pracy biblioteki przy Zespole Szkół nr 4 w Bytomiu" - plik w formacie doc.
    
  2. Prezentacja multimedialna - "Rola biblioteki szkolnej w realizacji celów rewalidacyjnych procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły".