1. Formy pracy z czytelnikiem na łamach czasopisma "Biblioteka w Szkole" [Dokument elektroniczny] : bibliografia za lata 1994-2002 / oprac. Ewa Rutkowska. - Dane tekstowe. - Bytom, 2003. - 1 dysk optyczny (CD-ROM)
  Sygn. CD-94


  Opracowanie nauczyciela bibliotekarza Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bytomiu. Bibliografia "Formy pracy z czytelnikiem na łamach czasopisma "Biblioteka w Szkole" została sporządzona z myślą o potrzebach nauczycieli bibliotekarzy poszukujących ciekawych metod pracy z czytelnikiem oraz innych zainteresowanych tym tematem osób.
  Bibliografia ta jest bibliografią selekcyjną, przedmiotową, której zakres i zasięg wydawniczy został ograniczony do artykułów z czasopisma "Biblioteka w Szkole" opublikowanych w Polsce, w języku polskim w latach 1994 - 2002.
  Bibliografię podzielono na dwie części. W pierwszej zatytułowanej "Formy - opis" umieszczono opisy pozycji, w których autorzy przedstawiają wybrane przez siebie formy pracy z czytelnikiem. Niektóre przedstawiają szczegółowo wybrane formy. Wybrano najwartościowsze, z punktu widzenia bibliotekarza pozycje, mówiące jakie i kiedy zastosować formy pracy, aby zachęcić młodego czytelnika do sięgania po słowo pisane. Część druga, zatytułowana "Formy - zastosowania", to zbiór pozycji podpowiadających, jak w praktyce, na konkretnych zajęciach z czytelnikiem, zastosować ciekawe formy pracy. Ukazano wybór różnorodnych i ciekawych propozycji.
  Zrąb główny bibliografii obejmuje 50 pozycji, jest układem formalnym, alfabetycznym według haseł tytułowych. Uzupełnieniem bibliografii są dwa indeksy autorski i chronologiczno- tytułowy.
  Opisy bibliograficzne pierwszego stopnia szczegółowości oraz indeksy zostały sporządzone zgodnie z odpowiednimi normami bibliograficznymi.