Filia PBW w Bytomiu realizuje zadania z zakresu wspomagania szkół i placówek
poprzez następujące działania:

  • SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY SZKÓŁ BYTOMSKICH  - spotkania mają na celu wspieranie w codziennej pracy nauczycieli bibliotekarzy oraz doskonalenie ich warsztatu pracy a także zapoznanie z nowymi tendencjami w bibliotekarstwie. Na spotkaniach nauczyciele mają możliwość wymiany poglądów, omówienia problemów z innymi bibliotekarzami oraz zapoznanie się z niecodziennymi pomysłami innych nauczycieli. Spotkania te mają na celu tworzenie i pogłębianie więzi ze środowiskiem bibliotekarskim, a niejednokrotnie owocują jakąś wspólną inicjatywą. 
  • OFERTA DYDAKTYCZNA - prezentuje bieżącą ofertę filii zajęć dydaktycznych dla uczniów i szkoleń oraz konferncji i warsztatów dla nauczycieli. 
  • ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE - mają pomóc w szybkim dotarciu do wiedzy na konkretny temat. Zestawienia swoją tematyką odpowiadają na najczęściej zadawane pytania i potrzeby czytelników. 
  • NASZE RECENZJE - to szczególnie polecane przez nas książki, które mają zachęcić państwa do lektury.

OŚRODKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI