Drukuj

POCZĄTKOWA NAUKA CZYTANIA I PISANIA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze nr 2/2006
za lata 1991 - 2005
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu
oprac. Bożena Zwierzyńska

 

Zestawienie prezentuje pozycje, dotyczące różnorodnych zagadnień, związanych z nauczaniem i uczeniem się czytania i pisania. Czytelnik znajdzie tu opisy i przykłady teorii oraz metod nauczania, omówienie problemów trudności w czytaniu i pisaniu, propozycje zajęć i ćwiczeń korekcyjno-wyrównawczych. W wykazie uwzględniono tylko sygnalnie pozycje, dotyczące zjawiska dysleksji; problem ten jest już ujęty w osobnym, obszernym opracowaniu „Dysleksja i dysgrafia" (Zestawienie nr 6/2005, 138 pozycji), które należy traktować jako dopełnienie poniższego wykazu.
Zasięg chronologiczny zestawienia dla książek: 1991 - 2005.
Zasięg chronologiczny zestawienia dla artykułów: 2000 - 2005.
 

 

I.WYDAWNICTWA ZWARTE

 

 1. ARCISZEWSKA, Ewa
  Czytające przedszkolaki : mit czy norma / Ewa Arciszewska. - Warszawa : "Żak", cop. 2002. - 243, [1] s.
  Sygn. 40166
 1. BALEJKO, Antoni
  Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu : dla rodziców i nauczycieli / Antoni Balejko. - Białystok : [Wydawnictwa Logopedyczne], 2003. - 278, [1] s.
  Sygn. 40828
 1. CIESZYŃSKA, Jadwiga
  Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji / Jadwiga Cieszyńska. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - 134, [2] s.
  Sygn. 39988, 40060
 1. CZAJKOWSKA, Irena
  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole : poradnik dla nauczyciela / Irena Czajkowska, Kazimierz Herda. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. - 232 s.
  Sygn. 38179, 38277, 38436
 1. CZAJKOWSKA, Irena
  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole : poradnik dla nauczyciela / Irena Czajkowska, Kazimierz Herda. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - 232 s.
  Sygn. 39302
 1. CZAJKOWSKA, Irena
  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole : poradnik dla nauczyciela / Irena Czajkowska, Kazimierz Herda. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004]. - 149, [1] s.
  Sygn. 40636
 1. ĆWICZENIA w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych / Krystyna Grabałowska [et al.]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1995. - 324 s.
  Sygn. 37853, 37854
 1. DOBROWOLSKA-BOGUSŁAWSKA, Hanna
  Metody nauki czytania w krajach anglojęzycznych oraz ich przystosowanie do języka polskiego / Hanna Dobrowolska-Bogusławska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - 199, [1] s.
  Sygn. 34294
 1. GĄSOWSKA, Teresa
  Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu / Teresa Gąsowska, Zofia Pietrzak-Stępkowska. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. - 367, [1] s.
  Sygn. 37919/P, 37948/P
 1. GÓRNIEWICZ, Ewa
  Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci / Ewa Górniewicz. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. - 190 s.
  Sygn. 39756
 1. GRUBA, Joanna
  Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania u dzieci sześcioletnich / Joanna Gruba. - Kraków : "Impuls", 2002. - 153, [1] s.
  Sygn. 40143
 1. IWIŃSKA, Joanna
  Diagnoza i terapia dysleksji : jak pomóc dziecku z trudnościami w czytaniu i pisaniu / Joanna Iwińska ; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach. - Katowice : RODN "WOM", 2002. - 49 s.
  Sygn. 40225
 1. JAKUBOWICZ, Anna
  Czytanie w początkowych latach edukacji / Anna Jakubowicz, Krystyna Lenartowicz, Maria Plenkiewicz. - Bydgoszcz : "Arcanus", 1999. - 90 s.
  Sygn. 39126
 1. JUSZCZYK, Stanisław
  Komputerowa edukacja uczniów z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu / Stanisław Juszczyk, Wojciech Zając. - Katowice : "Śląsk", 1997. - 217 s.
  Sygn. 38629
 1. KAMIŃSKA, Krystyna
  Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym / Krystyna Kamińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - 150 s.
  Sygn. 39245, A-2825
 1. KUJAWA, Ewa
  Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1994. - 278, [2] s.
  Sygn. 36895, 36896, 37081
 1. MAJCHRZAK, Irena
  Wprowadzanie dziecka w świat pisma / Irena Majchrzak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. - 55, [2] s.
  Sygn. 37519/P, 37520/P, 37821/P, 38093/P, 38266/P
 1. MARZANO, Robert J.
  Trudna sztuka pisania i czytania / Robert J. Marzano, Diane E. Paynter ; przekł. [z ang.] Jolanta Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - 103 s.
  Sygn. 40862
 1. NOWAK, Jadwiga Ewa
  Pedagogiczne problemy słuchu fonematycznego u uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu / Jadwiga Ewa Nowak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Wyd. 5. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1994. - 194 s.
  Sygn. 37368, 37764
 1. PĘTLEWSKA, Halina
  Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu / Halina Pętlewska. - Kraków : "Impuls", 1998. - 35, [5] s.
  Sygn. 38618
 1. PĘTLEWSKA, Halina
  Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu / Halina Pętlewska. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : "Impuls", 1999. - 78, [1] s.
  Sygn. 39655
 1. PLENKIEWICZ, Maria
  Efekty w czytaniu dzieci 9-10 letnich / Maria Plenkiewicz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1994. - 262 s.
  Sygn. 37926
 1. SAWA, Barbara
  Jeżeli dziecko źle czyta i pisze / Barbara Sawa. - Wyd. 4 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. - 180 s.
  Sygn. 37768/P
 1. SCHILLER, Pamela Byrne
  Wczesne czytanie : gry, zabawy, ćwiczenia i piosenki, które obudzą w dzieciach zainteresowanie czytaniem / Pam Schiller ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : K.E. Liber, 2005. - IX, [1], 328 s.
  Sygn. 40978, 41148
 1. SKIBIŃSKA, Helena
  Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu : materiały pomocnicze dla nauczycieli i studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego / Helena Skibińska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1996. - 154 s.
  Sygn. 38755, 38819
 1. TABOŁ, Sebastian
  Istota czytania / Sebastian Taboł. - Kraków : "Impuls", 2005. - 221, [3] s.
  Sygn. 41023, 41105, 41125
 1. ZAKRZEWSKA, Barbara
  I Ty będziesz dobrze czytać / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop.2000. - 61, [3] s.
  Sygn. 39482
 1. ZAKRZEWSKA, Barbara
  Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. - 248 s.
  Sygn. 38353, 38411, 40893
 1. ZELECH, Władysław
  Zaburzenia czytania i pisania u dzieci afatycznych, głuchych i dyslektycznych / Władysław Zelech. - Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1997. - 179, [7] s.
  Sygn. 38632

 

 

 

II.ARTYKUŁY Z WYDAWNICTW CIAGŁYCH

 

 1. CICHE czytanie ze zrozumieniem - sposoby wdrażania uczniów do rozumienia tekstu / Barbara Wija // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 4, s.48--50
   
 2. CZYTANIE ze zrozumieniem / Ewa Wronowska // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s.285--286
   
 3. CZYTANIE ze zrozumieniem w systemie integralnej realizacji programu nauczania w klasach I-III / Stanisław Sokołowski // Życie Szkoły. - 2000, nr 5, s.264--267
   
 4. DIAGNOZOWANIE trudności w nauce / Łucja Strużyk // Życie Szkoły. - 2002, nr 10, s.610--613
   
 5. DOSKONALIMY ciche czytanie ze zrozumieniem / Mariola Grabowska, Wioletta Rykowska // Życie Szkoły. - 2004, nr 10, s.34--36
  Propozycje ćwiczeń
   
 6. DOSKONALIMY ciche czytanie ze zrozumieniem / Małgorzata Kopa // Życie Szkoły. - 2004, nr 10, s.37--39
  Prelekcja skierowana do rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym
   
 7. DOSKONALIMY technikę czytania / Jolanta Żołyńska // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s.28--29
   
 8. JAK czytają i piszą uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej? / Sławomir Jabłoński // Edukacja. - 2003, nr 3, s.53--59
   
 9. JAK pracować z dzieckiem dyslektycznym? / Elżbieta Łapińska, Mirosława Opalińska // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s.58--67
  Zestaw różnorodnych ćwiczeń, możliwych do wykonywania w domu, służących usprawnieniu percepcji słuchowo-wzrokowej, umożliwiających samodzielne doskonalenie techniki czytania i pisania
   
 10. JAK wprowadzać wyrazy do globalnego czytania? / Ewa Poręba // Magazyn Szkolny. - Nr 10 (czerwiec 2003), s.17--18
   
 11. JESZCZE o czytaniu ze zrozumieniem / Stanisław Sokołowski // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s.30--32
   
 12. KOMPUTER w pracy z dzieckiem z niepowodzeniami w nauce / Jolanta Karbowniczek // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 3, s.14--18
  Propozycje programów komputerowych dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania
   
 13. KOMPUTEROWE wspomaganie umiejętności czytania ze zrozumieniem / Bernadeta Smagacz // Nowa Szkoła. - 2005, nr 3, s.22--26
   
 14. KONCEPCJA Glenna Domana próbą innowacyjnego podejścia do tradycyjnej metodyki czytania uczniów w klasie I / Wanda Grelowska // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s.40--44
   
 15. KONTROLA i ocena umiejętności czytania u uczniów klas I-III / Wanda Grelowska // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s.36--40
   
 16. KSZTAŁTOWANIE umiejętności czytania i pisania w klasie I na podstawie podręcznika „Badam i opisuję" / Lidia Jamrożek // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 1, s.5--10
   
 17. KSZTAŁTOWANIE umiejętności czytania w edukacji wczesnoszkolnej / Dorota Olejnik // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 1/2, s.63--66
   
 18. KSZTAŁTOWANIE umiejętności czytania na poziomie edukacji elementarnej / Maria Burtowy // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s.7--13
   
 19. MINITRENINGI percepcyjno-motoryczne / Barbara Zakrzewska // Życie Szkoły. - 2002, nr 8, s.480--487
  Przykłady ćwiczeń z programu terapii pedagogicznej i ich wykorzystanie w nauce czytania i pisania
 20. MOJE spotkanie z glottodydaktyką / Sławomira Załęska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 9, s.523--526
  Nauczanie czytania i pisania dzieci w młodszym wieku przedszkolnym
 21. POMAGA nam komputer / Renata Szafran // Życie Szkoły. - 2003, nr 7, s.398--402
  Wykorzystanie komputera w pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce czytania i pisania
   
 22. PRACA korekcyjna z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Teresa Barabach, Beata Jóźwik-Plaskota // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s.88--92
  Przykładowy scenariusz zajęć (temat: „ Rozróżnianie liter o podobnym kształcie graficznym. Rozróżnianie słuchowe i wzrokowe liter d i b - małe pisane")
 23. PSYCHOLOGICZNE i fizjologiczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania / Ryszard Więckowski // Życie Szkoły. - 2000, nr 1, s.3--8
   
 24. ROLA rodziny w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s.14--20
   
 25. SCENARIUSZ zajęć w klasie II z wykorzystaniem metody wychowania językowego dzieci - B. Rocławskiego / Iwona Soćko // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s.81--83
  Temat: Czytanie i umuzykalnienie tekstu "W królestwie Króla Wiatrów". Rodzina wyrazów. Wyrazy trudne ortograficznie i ortofonicznie
 26. STYMULOWANIE rozwoju umiejętności czytania ze zrozumieniem / Zdzisława Świerczyńska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2003, nr 1, s.54--56
   
 27. TEMPO i poprawność czytania głośnego : po 3 latach zintegrowanego kształcenia / Władysław Puślecki // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s.259--266
  Wyniki badań
 28. TERAPIA pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 1/2, dod., s.(I)--(IV)
  Zawiera 2 konspekty zajęć terapii pedagogicznej w 4-osobowej grupie uczniów klasy II
   
 29. TEST sprawdzający poziom czytania ze zrozumieniem u uczniów klas II i III / Małgorzata Kunicka // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 4, s.54--60
   
 30. TRUDNOŚCI z nauką czytania i pisania / Danuta Kukułka // Życie Szkoły. - 2001, nr 9, s.556--561
   
 31. W POSZUKIWANIU skutecznej metody nauki czytania... / Anna Franus // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s.282--284
   
 32. WYBRANE aspekty kształtowania umiejętności czytania młodszych uczniów / Gabriela Kapica // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 1/2, s.45--64
  Badania przeprowadzone w latach 1999-2001. Analiza wyników badań
 33. WYKORZYSTANIE komputera w nauce czytania / Joanna Gruba // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s.300--303
   
 34. WYKORZYSTANIE komputerowych programów edukacyjnych we wspomaganiu początkowej nauki czytania uczniów klas I / Barbara Majkut-Czarnota // Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 7 (2003), s.40--53
   
 35. WYKORZYSTANIE multimedialnego elementarza "Klik uczy czytać" w początkowej nauce czytania / Barbara Majkut-Czarnota // Życie Szkoły. - 2000, nr 1, s.61--62
   
 36. ZAJĘCIA z programem komputerowym „Klik uczy czytać" / Lidia Hryciuk // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, s.176--181
  Scenariusze zajęć
data opracowania: styczeń 2006 r.