Header Image

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu ułatwienia Państwu przeglądania witryny.

Można zablokować zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Serwis WWW Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach filia w Bytomiu wykorzystuje cookies do zapamiętania sesji użytkownika.

Dodatkowo serwis korzysta z narzędzi do zbierania danych statystycznych na temat odwiedzin użytkowników w serwisie (Google Analytics oraz STAT4U) oraz z komponentu Facebook. Narzędzia te posiadają własne regulaminy dotyczące prywatności użytkowników na swoich stronach.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu, może skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej, jednak wtedy niektóre funkcje serwisu mogą działać niewłaściwie.

Informację o tym jak włączyć blokowanie ciasteczek można znaleźć w sekcji pomoc w menu przeglądarki internetowej. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są także na poniższych stronach:

NOWA MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO

Wybór artykułów z czasopism za okres 2004 – marzec 2006.
Zestawienie bibliograficzne wyborze nr 5/2006
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Bytomiu
oprac. Bożena Zwierzyńska

 


I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. CO autor miał na myśli? : o rzetelności nauczania języka polskiego / Marta Wyka // Tygodnik Powszechny. - 2005, nr 24, s.7
Krytyczna opinia o maturalnym egzaminie z języka polskiego

2. DLACZEGO egzamin maturalny z języka polskiego jest (i będzie) nieobiektywny? / Stanisław Bortnowski // Polonistyka. - 2004, nr 10, s.45--51

3. HAŃBA domowa / Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 27, s.7
Krytyczne refleksje dot. nowej matury z języka polskiego

4. MATURA jest sprawą poważną / Alina Brodzka-Wald [i in.] // Polonistyka. - 2004, nr 6, s.51--56
Opinie pracowników naukowych i nauczycieli na temat nowej matury z języka polskiego

5. MÓJ maturalny rok (6) / Żanneta Elżbieta Pilis // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 51, s.8
Krytyczne refleksje dot. nowej matury z języka polskiego na podstawie wyników próbnego egzaminu maturalnego

6. MÓJ maturalny rok (9) / Żanneta Elżbieta Pilis // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 9, s.11
Refleksje dot. kształtu nowej matury z języka polskiego

7. MÓJ maturalny rok (12) / Żanneta Elżbieta Pilis // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 19, s.13
Sugestie dot. kryteriów oceny nowej matury z języka polskiego na podstawie przebiegu pierwszych egzaminów ustnych

8. MÓJ maturalny rok (13) / Żanneta Elżbieta Pilis // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 27, s.9
Przyczyny niepowodzeń uczniów na maturze z języka polskiego (wnioski na podstawie wyników ustnych egzaminów maturalnych)

9. NOWA matura a prawa autorskie / Anna Ślósarz // Polonistyka. – 2004, nr 10, s.53--55

10. NIE taki diabeł straszny... : refleksje po wewnętrznym egzaminie maturalnym / Maria Cyran // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 1, s.85--90

11. OPINIA na temat nowej matury z języka polskiego / Marta Ługowska // Polonistyka. - 2004, nr 6, s.22--29

12. PO EGZAMINIE maturalnym : o odpowiedzialności egzaminatora za ocenianie / Wioletta Kozak // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 1, s.54--60

13. PODSTAWA programowa czy „Informator”? / Elżbieta M. Kur // Polonistyka. - 2004, nr 3, s.52--53
Krytyczne uwagi dot. „Informatora maturalnego od 2005 roku – język polski”

14. PRECEDENS na bis? / Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 5, s.1, 6
Protesty dot. prezentacji maturalnych z języka polskiego

15. RÓWNANIE w dół / o nowej maturze z Joanną Malawską, dyrektorem XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. M. de Cervantesa, rozmawia Krystyna Strużyna // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 7, s.5

16. SĄD Ostateczny niedrogo / Mariusz Czubaj // Polityka. - 2005, nr 10, s.94--96
Krytyczne opinie o nowej maturze z języka polskiego

17. WOKÓŁ nowej matury : refleksje po egzaminie próbnym / Anna Wystrychowska // Forum Nauczycieli. - 2005, nr 1, s.13--15
Wnioski dot. matury próbnej z języka polskiego


II. WSKAZÓWKI I PROPOZYCJE METODYCZNE

18. DISCO polo na maturze? / Daniel Bartosiewicz // Polonistyka. - 2005, nr 3, dod. "Matura : egzamin wewnętrzny" nr 4, s.(3)--(7)
Propozycja opracowania prezentacji maturalnej "Językowy obraz świata w piosenkach disco polo"

19. DŁUGIE trwanie romantyzmu / Wiesław Ratajczak // Polonistyka. - 2005, nr 3, dod. "Matura : egzamin wewnętrzny" nr 4, s.(15)--(19)
Propozycje tematów maturalnych związanych z epoką romantyzmu. Krótkie wskazówki dot. opracowania, wskazówki bibliograficzne

20. DYDAKTYKA to nie enigma (3) / Żanneta Elżbieta Pilis // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 44, s.12
Ćwiczenia w układaniu modelu interpretacyjnego tekstu literackiego jako rodzaj "wprawki" przed egzaminem maturalnym (przykładowa propozycja: "Hipokryt" I. Krasickiego)

21. ELEKTRONICZNE kwerendy, czyli o tym, jak pomagać maturzystom w przygotowaniach do ustnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego / Stanisław Poturała, Wioletta Poturała // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 1, s.8--11
Nowa matura z języka polskiego a praca bibliotek. Scenariusz lekcji "Jak szukać literatury do ustnego egzaminu maturalnego z j. polskiego w elektronicznych bazach BN"

22. GROTESKA prawdę ci powie / Wiesława Wantuch // Polonistyka. - 2004, nr 9, dod. "Matura : egzamin wewnętrzny" nr 2, s.(21)--(24)
Możliwości ujęcia tematu maturalnego (w oparciu o „Trans-Atlantyk” Witolda Gombrowicza)

23. INTERNET jako punkt wyjścia w przygotowaniach do nowej matury z języka polskiego / Ewa Wyszyńska // Polonistyka. - 2005, nr 9, s.7--9

24. JAK przygotować udaną wypowiedź? [1] / Krzysztof Koehler // Polonistyka. - 2004, nr 7, dod. "Matura : egzamin wewnętrzny" nr 1, s.(8)--(9)
Przygotowywanie prezentacji maturalnej z języka polskiego

25. JAK przygotować udaną wypowiedź? [2] : argumentowanie i układanie argumentów / Krzysztof Koehler // Polonistyka. - 2004, nr 9, dod. "Matura : egzamin wewnętrzny" nr 2, s.(4)--(7)

26. JAK przygotować udaną wypowiedź? [3] : wstęp, zakończenie; kilka uwag o stylu / Krzysztof Koehler // Polonistyka. - 2005, nr 3, dod. "Matura : egzamin wewnętrzny" nr 4, s.(20)--(24)

27. "JĘZYK moich rówieśników" jako temat egzaminu wewnętrznego / Tomasz Mika // Polonistyka. - 2004, nr 7, dod. "Matura : egzamin wewnętrzny" nr 1, s.(22)--(24)

28. JĘZYK polski : egzamin ustny / Jacek Kozieł // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 4, dod. "Okiem egzaminatora", s.(1)--(8)
Praktyczne wskazówki dot. prezentacji z języka polskiego, tematy, przygotowane na ubiegłoroczną maturę przez abiturientów łódzkiego LO oraz kryteria oceniania odpowiedzi, opracowane przy udziale CKE

29. JĘZYK polski : rozumienie czytanego tekstu / Jacek Kozieł // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 12, dod. "Okiem egzaminatora", s.(1)--(4)
Tekst matury ze stycznia 2006 roku (oprac. na podstawie publikacji z miesięcznika „Znak”: „Magia języka” Jadwigi Żylińskiej). Przykłady rozwiązań uczniowskich z krótkim komentarzem oraz model odpowiedzi i schemat oceniania

30. JĘZYK polski : wypracowania maturalne / Jacek Kozieł // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 1, dod. "Okiem egzaminatora", s.(1)--(8)
Opracowanie członka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Dwa ocenione wypracowania uczniowskie (z poziomu podstawowego i rozszerzonego) wraz z odniesieniem do modelu odpowiedzi, wykazem błędów, punktacją i krótkim komentarzem

31. JĘZYK w kręgu wartości / Marta Wrześniewska-Pietrzak // Polonistyka. - 2005, nr 3, dod. "Matura : egzamin wewnętrzny" nr 4, s.(8)--(10)
Propozycje tematów maturalnych, wskazówki metodyczne i bibliograficzne, dot. zjawiska wartościowania językowego

32. JĘZYKOWA europejskość Polaków, czyli o zapożyczeniach / Paweł Nowak // Polonistyka. - 2004, nr 9, dod. "Matura : egzamin wewnętrzny" nr 2, s.(12)--(15)
Możliwości ujęcia tematu maturalnego

33. LITERACKIE reinterpretacje mitów antycznych : scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska (na wybranych przykładach) / Jerzy Kaniewski // Polonistyka. - 2005, nr 1, dod. "Matura : egzamin wewnętrzny" nr 3, s.(7)--(10)
Propozycje ujęcia tematu maturalnego

34. MATURA 2005 / przygotowała Krystyna Strużyna // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 30, dod. "Wokół Nowej Matury", s.(I)--(IV)
Matura z języka polskiego. Przykładowe zadania maturalne wraz z kryteriami oceny

35. MATURA 2005 / oprac. Krystyna Cembrzyńska // Magazyn Szkolny. - Nr 7 (marzec 2005), s.6--15
Zawiera informacje dot. egzaminu maturalnego 2005 r. (m.in. kalendarium maturalne, wskazówki dot. przygotowania uczniów do egzaminu z języka polskiego, propozycje tematów z języka polskiego wraz z modelem odpowiedzi i schematem oceniania)

36. MÓJ maturalny rok (4) / Żanneta Elżbieta Pilis // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 47, s.11
Przygotowywanie uczniów do matury z języka polskiego

37. MÓJ maturalny rok (5) / Żanneta Elżbieta Pilis // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 49, s.8--9
Kryteria oceniania prac maturalnych z języka polskiego. Model analizy i interpretacji wiersza ("Testament mój" Juliusza Słowackiego) z propozycją pomiaru dydaktycznego

38. MÓJ maturalny rok (10) / Żanneta Elżbieta Pilis // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 13,
s.10--11
Refleksje dot. ostatnich nauczycielskich i uczniowskich przygotowań do nowej matury z języka polskiego

39. NOGI, nogi uciekły do boku!!! : o języku sprawozdawców sportowych / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2005, nr 1, dod. "Matura : egzamin wewnętrzny" nr 3, s.(20)--(24)
Możliwości ujęcia tematu maturalnego

40. O PRACY polonistów przed maturą w 2005 roku słów kilka / Krystyna Cembrzyńska // Forum Nauczycieli. - 2004, nr 3, s.13--19
Sposoby pracy z uczniami w klasie maturalnej, przygotowujące do matury z języka polskiego

41. OPRACOWANIE zestawienia bibliograficznego na ustną maturę z języka polskiego / Iwona Kruszewska-Stoły // Forum Nauczycieli. - 2004, nr 3, s.20--23

42. POLEMIKI, spory, prowokacje : starcia pokoleń literackich / Maria Kwiatkowska-Ratajczak // Polonistyka. - 2004, nr 7, dod. "Matura : egzamin wewnętrzny" nr 1,
s.(14)--(17)
Propozycje opracowania prezentacji maturalnej

43. POLSKA literatura współczesna w poszukiwaniu mitu / Bogumiła Kaniewska // Polonistyka. - 2005, nr 1, dod. "Matura : egzamin wewnętrzny" nr 3, s.(3)--(6)
Propozycje ujęcia tematów maturalnych, związanych z problematyką mitu

44. POLSKOŚĆ a europejskość / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2004, nr 9, dod. "Matura : egzamin wewnętrzny" nr 2, s.(8)--(11)
Możliwości ujęcia tematu maturalnego

45. POSZUKIWANIE prawdy o Europejczyku w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2005, nr 5, s.57--61
Wskazówki dot. opracowania tematu maturalnego

46. PROPOZYCJA tematów z języka polskiego na wewnętrzny egzamin dojrzałości : MATURA 2005 / Joanna Dębowska-Kępczyk, Teresa Stosio-Bakuła, Bożenna Stępniewska // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 4, s.29--37

47. PROPOZYCJE tematów maturalnych na egzamin wewnętrzny / Joanna Popławska, Aleksandra Szwenkowska // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 3, s.28--31

48. PYTAĆ o Judasza, pytać o wartości / Dorota Rojszczak // Polonistyka. - 2005, nr 3, dod. "Matura : egzamin wewnętrzny" nr 4, s.(11)--(14)
Propozycje tematów maturalnych dot. postaci biblijnych w kulturze. Wskazówki dot. opracowania postaci Judasza

49. RE: mit orficki / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Polonistyka. - 2005, nr 1, dod. "Matura : egzamin wewnętrzny" nr 3, s.(11)--(14)
Reinterpretacje mitu orfickiego w literaturze. Możliwości ujęcia tematu maturalnego

50. SŁOWA, słowa, słowa... czyli kilka edukacyjnych działań wokół matury z języka polskiego / Anna Tumidajewicz // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 3, s.32--42
Systemowe przygotowywanie uczniów do opracowania prezentacji maturalnej na lekcjach języka polskiego i godzinie wychowawczej. Scenariusz zajęć „Cena słowa”, wzór konspektu prezentacji („Słowa przedmiotem literackiej refleksji”)

51. SPOSOBY rozwijania samodzielności uczniów w przygotowaniu prezentacji maturalnej / Beata Prościak // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 3, s.99--104

52. SYMBOL daje do myślenia : w kontekście nowej matury i matury międzynarodowej / Agata Wójtowicz // Polonistyka. - 2004, nr 9, dod. "Matura : egzamin wewnętrzny" nr 2, s.(16)--(20)
Propozycja ujęcia tematu maturalnego „Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie”

53. ŚRÓDZIEMNOMORZE w literaturze XX wieku / Marcin Jauksz // Polonistyka. - 2005, nr 1, dod. "Matura : egzamin wewnętrzny" nr 3, s.(15)--(19)
Możliwości ujęcia tematu maturalnego (w oparciu o twórczość Henry'ego Millera, Zbigniewa Herberta, Konstandinosa Kawafisa, Lawrence'a Durrella)

54. TEMAT maturalny / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Polonistyka. - 2004, nr 7, dod. "Matura : egzamin wewnętrzny" nr 1, s.(10)--(13)
Możliwości ujęcia tematu maturalnego, dot. malarstwa, rzeźby i architektury jako inspiracji dla literatury (na przykładzie relacji wiersza Zbigniewa Herberta "Wit Stwosz: Uśnięcie NMP wobec ołtarza z krakowskiego kościoła Mariackiego)

55. TEMAT - Zagłada / Piotr Śliwiński // Polonistyka. - 2004, nr 7, dod. "Matura : egzamin wewnętrzny" nr 1, s.(18)--(21)
Możliwości ujęcia tematu maturalnego "Katastroficzne wizje i obrazy Zagłady w dziełach literackich i filmowych"

56. TRUDNE początki / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2004, nr 7, dod. "Matura : egzamin wewnętrzny" nr 1, s.(3)--(7)
Konsultacje zbiorowe ("maturalne seminarium") jako optymalna metoda przygotowywania uczniów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego. Instrukcja metodyczna dot. opracowania tematu maturalnego "Motyw wędrówki w literaturze"

57. WYKORZYSTANIE nowoczesnych i tradycyjnych źródeł informacji w przygotowaniu do egzaminu maturalnego / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 1, s.61--67

 

data opracowania: kwiecień 2006 r.

Aktualności

Szanowni Czytelnicy!

biblioteka
udostępnia zbiory

w następujących godzinach:

 

Poniedziałek: 8.00 - 18.00 Wtorek:           8.00 - 18.00
Środa:             8.00 - 18.00
Czwartek:       8.00 - 15.00 Piątek:            8.00 - 18.00


Sobota: 9:00 - 14:00
(trzecia w miesiącu)  Zapraszamy!

logo
Platforma edukacyjna
Filii PBW w Bytomiu

NOWE KURSY!!!

OFERTA DYDAKTYCZNA
na rok szkolny 2018/2019

OFERTA SZKOLENIOWA ROM-E "METIS" W KATOWICACH

REFORMA EDUKACJI
- informacje

IBUKlibra

facebook 76536 640

polona


bookcrossingbookcrossingbookcrossing

UWALNIAMY KSIĄŻKI NON STOP!
Serdecznie zapraszamy
do udziału
w Akcji Bookcrossing
!

slaskie

Jednostka oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.