WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE
DZIECI MŁODSZYCH

Zestawienie tematyczne w wyborze za lata 2000 - 2006
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Bytomiu
oprac. Bożena Zwierzyńska

 

Prezentowany poniżej wybór materiałów prezentuje różnorodne aspekty i możliwości realizacji zagadnień wychowania patriotycznego i obywatelskiego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym

 

I . ZAGADNIENIA OGÓLNE, MATERIAŁY METODYCZNE


 1. BYĆ obywatelem już w przedszkolu : kształtowanie postaw obywatelskich od najmłodszych lat / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 30-31

2. DZIEŃ Patrona przy ognisku : scenariusz spotkania klas młodszych / Irena Banasik, Beata Danielewska, Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Gwizdalska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 4, s. 10-11
Propozycja organizacji Święta Szkoły (na przykładzie scenariusza dot. Mariusza Zaruskiego)

3. EDUKACJA historyczna w nauczaniu zintegrowanym / Elżbieta Leszczyńska // Nauczanie Początkowe. – 2001/2002, nr nr 1, s. 56-65
W załączeniu test do badania osiągnięć szkolnych z edukacji historycznej w klasie III

4. KONSTYTUCJA 3 Maja : scenariusz zajęć / Jolanta Tadra // Życie Szkoły. – 2002, nr 5, s. 275-281
Hasło bloku: Jesteśmy dumni z naszej Ojczyzny

5. KTO ty jesteś? / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s. 23-25
Wychowanie patriotyczne dzieci młodszych

6. KTO ty jesteś? / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 34-37
Zaniedbania w kształtowaniu patriotycznych wzorów zachowań u dzieci w rodzinie

7. MOJE prawa : scenariusz lekcji obywatelskiej dla uczniów klas: III, IV, V, VI / Bożena Ledwoń // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2006, nr 2, s. 43-45

8. OJCZYZNA to Polska, to rzeka, to las... / Renata Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 4, s. 29-31
Wychowanie patriotyczne w przedszkolu. Scenariusz zajęć: Tworzenie i definiowanie pojęcia „moja ojczyzna"

9. PRAWA dziecka : scenariusz zajęć w klasie III / Beata Brygider // Życie Szkoły. – 2000, nr 8, s. 489-491
Zajęcia zintegrowane dot. zasady równości w życiu społecznym

10. PROPORCZYK – symbol państwa w każdym polskim domu / Eleonora Parnowska // Życie Szkoły. - 2000, nr 7, s. 457-460
Inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Makowskiej w Makowie Podhalańskim (połączenie uroczystego pasowania na ucznia z wręczaniem proporczyka)

11. SCENARIUSZ zajęć integracyjnych w klasie I : „Poznajemy Kraków – dawną stolicę Polski” / Stella Płaczek // Nauczyciel i Szkoła. – 2001, nr 1-2, s.217-221

12. ŚLADAMI sławnych Polaków : konkurs / Maria Machała, Anna Stęplowska, Justyna Horodyńska // Życie Szkoły. – 2003, nr 1, s. 32-33
Schemat konkursu dla klas III

13. ŚLUBOWANIE pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej nr 1 w Makowie Podhalańskim / Barbara Sala // Życie Szkoły. - 2000, nr 7, s. 460-461
Uroczystość szkolna z wyrazistymi elementami wychowania patriotycznego

14. TRADYCJE kulturowe / Małgorzata Naumowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 10, s. 18 – 23
Kultywowanie narodowego dziedzictwa kulturowego w przedszkolu

15. TREŚCI historyczne w nauczaniu zintegrowanym : uwagi i refleksje / Beata Skuta // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 3, s. 21-25

16. „Z KART naszej historii" : scenariusz do zajęć dydaktycznych klasa III / Maria Górecka // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2002, nr 1, s. 14-17
Temat: Dlaczego obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości?