OŚWIATA DOROSŁYCH
zestawienie tematyczne w wyborze na podstawie zbiorów PBW w Katowicach
Filii w Bytomiu za lata 2006- 2020

Oprac. G. Dobrzelecka
zestawienie dostępne jest pod hasłem Andragogika

 

 

 
OŚWIATA DOROSŁYCH

Zestawienie bibliograficzne w wyborze nr 6/2006
za lata: 1991 - 2005 (książki), 2002 - 2005 (artykuły z czasopism)
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu
opracowała Anita Góral

 


I. KSIĄŻKI

1. Drogi i bezdroża polskiej oświaty w latach 1945-2005 : próba wybiórczo-retrospektywnego spojrzenia / red. nauk. Czesław Kupisiewicz ; przy współpr. Małgorzaty Kupisiewicz i Renaty Nowakowskiej-Siuda . - Warszawa : "Elipsa", 2005. - 198 s.
(40 908)

2. Edukacja dorosłych / pod red. Barbary Juraś-Krawczyk. - Łódź : Wydaw. WSHE, 2001. - 146, [2] s. . - (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, ISSN 1505-8441 ; nr 16)
(A-3320, A-3321, A-3322)

3. Podstawy edukacji dorosłych : zarys problematyki / Dzierżymir Jankowski, Kazimierz Przyszczypkowski, Józef Skrzypczak .- Wyd. 2. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1999 . - 168 s.
(39 187)

4. Teorie andragogiczne : metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej / Mieczysław Malewski. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998 . - 199, [1] s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 2101)
(38 955)

5. Pedagogiczne drogowskazy / pod red. nauk. Barbary Juraś-Krawczyk i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 2000. - 210 s. - (Idee, Metody, Inspiracje )
(39 952)

6. Dydaktyka dorosłych / Józef Półturzycki. - Warszawa : WSiP, 1991. - 341,[1] s.
(35 545)

7. Edukacja dorosłych za granicą / Józef Półturzycki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998. - 427 s.
(38 749)

8. Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych : praca zbiorowa / pod kier. Tadeusza Aleksandra. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1997. - 235 s. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 13)
(38 750)

9. Andragogika ogólna / Lucjan Turos. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Żak", 1999. - 469, [1] s. (38 920, 39 070, 40 534)

10. Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie : praca zbiorowa / pod red. naukową Teresy Bauman. - Kraków : "Impuls", 2005. - 312 s.
(41 091, 41 128)

11. Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wujka. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992
(35 174)