Drukuj

OŚWIATA DOROSŁYCH

Zestawienie bibliograficzne w wyborze nr 6/2006
za lata: 1991 - 2005 (książki), 2002 - 2005 (artykuły z czasopism)
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu
opracowała Anita Góral

 


I. KSIĄŻKI

1. Drogi i bezdroża polskiej oświaty w latach 1945-2005 : próba wybiórczo-retrospektywnego spojrzenia / red. nauk. Czesław Kupisiewicz ; przy współpr. Małgorzaty Kupisiewicz i Renaty Nowakowskiej-Siuda . - Warszawa : "Elipsa", 2005. - 198 s.
(40 908)

2. Edukacja dorosłych / pod red. Barbary Juraś-Krawczyk. - Łódź : Wydaw. WSHE, 2001. - 146, [2] s. . - (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, ISSN 1505-8441 ; nr 16)
(A-3320, A-3321, A-3322)

3. Podstawy edukacji dorosłych : zarys problematyki / Dzierżymir Jankowski, Kazimierz Przyszczypkowski, Józef Skrzypczak .- Wyd. 2. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1999 . - 168 s.
(39 187)

4. Teorie andragogiczne : metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej / Mieczysław Malewski. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998 . - 199, [1] s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 2101)
(38 955)

5. Pedagogiczne drogowskazy / pod red. nauk. Barbary Juraś-Krawczyk i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 2000. - 210 s. - (Idee, Metody, Inspiracje )
(39 952)

6. Dydaktyka dorosłych / Józef Półturzycki. - Warszawa : WSiP, 1991. - 341,[1] s.
(35 545)

7. Edukacja dorosłych za granicą / Józef Półturzycki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998. - 427 s.
(38 749)

8. Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych : praca zbiorowa / pod kier. Tadeusza Aleksandra. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1997. - 235 s. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 13)
(38 750)

9. Andragogika ogólna / Lucjan Turos. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Żak", 1999. - 469, [1] s. (38 920, 39 070, 40 534)

10. Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie : praca zbiorowa / pod red. naukową Teresy Bauman. - Kraków : "Impuls", 2005. - 312 s.
(41 091, 41 128)

11. Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wujka. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992
(35 174)

II. ARTYKUŁY Z CZASOPISM

12. Amerykańskie ujęcie edukacji dorosłych - wybrane aspekty teoretyczne i badawcze / Anna Frąckowiak // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 3, s.43--54

13. Andragogika i jej usytuowanie w rodzinie nauk pedagogicznych / Jerzy Semków // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 4, s.15--20

14. Andragogika - prowadzenie dorosłych. [Cz. 1] / Izabela Górecka, Monika Kuźnicka // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 5, s.11--12

15. Andragogika - prowadzenie dorosłych. Cz. 2 / Izabela Górecka, Monika Kuźnicka // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 6, s.11--12

16. Centra kompetencji - idea w praktyce flandryjskiego rynku pracy / Marta Jacyniuk, Krzysztof Symela // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 4, s.107--111
Kształcenie ustawiczne a rynek pracy w krajach Unii Europejskiej

17. Czas wolny imperatywem rozwoju człowieka - kontekst edukacji całożyciowej / Anna Panek, Zofia Szarota // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 2/3, s.97--109

18. Dialog międzypokoleniowy: słuchacze uniwersytetu trzeciego wieku - studenci pedagogiki / Grażyna Orzechowska // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1-2, s.133--137

19. Dojrzałość socjalno-psychologiczna człowieka w kontekście andragogiki / Galina Sukhobskaja // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 1, s.32--39

20. Dorośli w społeczeństwie marzeń : wyobrażenia o edukacji jako bariera motywacyjna / Jyri Manninen // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 3, s.60--66

21. Dorośli w społeczeństwie marzeń : wyobrażenia o edukacji jako bariera motywacyjna / Jyri Manninen // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 3, 60--66

22. Dorośli we współczesnym szkolnictwie wyższym - praktyka i wyzwania : (litewskie studium przypadku) / Margarita Tereseviciene, Vaiva Zuzeviciute // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 2/3, s.145--159

23. Doświadczenia i perspektywy Europejskiego Stowarzyszenia Kształcenia Dorosłych / Anna Sacio-Szymańska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 4, s.26--30

24. E-learning jako narzędzie współczesnej edukacji ustawicznej / Sergo Kuruliszwili // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 4, s.54--59

25. Edukacja bez granic / Julian Auleytner // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 1, s.7--19
Edukacja bez granic w aspekcie procesu integracji Polski z Unią Europejską

26. Edukacja dorosłych / kształcenie ustawiczne - perspektywa narodowa i międzynarodowa / Joachim H. Knoll // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 4, s.83--100

27. Edukacja dorosłych w Polsce - wyzwania i możliwości / Zofia Szarota // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 4, s.11--22

28. Edukacja dorosłych w wojsku - przezwyciężanie zjawiska "fali" / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 2, s.27--34

29. Edukacja dorosłych w koncepcji uczenia się przez całe życie / Stefan M. Kwiatkowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 3, s.37--41

30. Edukacja dorosłych w Niemczech a współpraca międzynarodowa / Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 4, s.101--107

31. Edukacja dorosłych w Europie - przykład bałkański / Ewa Przybylska // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 4, s.65--79

32. Edukacja seniorów w Wielkiej Brytanii - Uniwersytety Trzeciego Wieku / Alina Matlakiewicz // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 1, s.122--129

33. Edukacja trzeciego wieku jako czynniki procesu kształcenia i wychowania dorosłych / Beata Boczukowa // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 3, s.57--61

34. Edukacja ustawiczna wobec wymagań współczesnego rynku pracy / Rafał Grzymski // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 3, s.109--127

35. Emocjonalność w procesach uczenia się dorosłych / Wiltrud Gieseke // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 1, s.12--21
Znaczenie emocji w procesie uczenia się

36. Europejska Sieć Międzykulturowej Edukacji Dorosłych / Beate Schmidt-Behlau // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 1, s.44--50

37. "Gender" (rodzaj) i druga szansa - feministyczne kontrowersje wokół edukacji dorosłych / Lucyna Kopciewicz // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1/2, s.35--53
Analiza wyników badań

38. Główne problemy współczesnej edukacji / Stefan N. Kwiatkowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 4, s.8--15
Omówienie celów szczegółowych dokumentu Komisji Europejskiej "Edukacja w Europie : różne systemy kształcenia i szkolenia - wspólne cele do roku 2010"

39. Innowacyjne procesy kształcenia dorosłych w Rosji / Semen Grigoriewicz Werszołowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 1, s.16--18

40. Józefa Półturzyckiego wizja edukacji ustawicznej / Romuald Dobrzeniecki, Wiesław Wojciech Szczęsny // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 4, s.17--30
Referat doktora wypromowanego przez Józefa Półturzyckiego

41. Koncepcja uczenia się przez całe życie / Rafał Niedbał, Renata Rakus // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2004, nr 2, s.11--12

42. Konieczność i możliwości uczenia się dorosłych : (refleksje i badania psychologiczne) / Kazimierz M. Czarnecki // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 1, s.17--20

43. Konstruktywizm w edukacji dorosłych - inspiracje z Niemiec / Hanna Stolarczyk-Szwec // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 2/3, s.161--173

44. Kształcenie dorosłych w Australii / Zofia Szarota, Steven Wallet // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1-2, s.183--190

45. Kształcenie dorosłych / Stanisław Kaczor // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 19, s.12
Analiza oświaty dorosłych w latach 1944-2004

46. Kształcenie i doskonalenie dorosłych w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej / Grażyna Cęcelek // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 4, s.53--63

47. Kształcenie i szkolenie zawodowe w Szwecji / Mats Lindell // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 4, s.37--54

48. Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy - doswiadczenia Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego / Ewa Nowaczyk-Potaż // Bibliotekarz. - 2005, nr 4, s.10--13

49. Kształcenie ustawiczne w znowelizowanej ustawie o systemie oświaty / Tadeusz Gawlik // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 3, 81--93

50. Kształcenie ustawiczne w polityce edukacyjnej państwa / E. Anna Wesołowska // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 3, s.23--33

51. Kształcenie zawodowe, edukacja ustawiczna i służby zatrudnienia w Polsce - "Joint Assessment Paper" - monografia Komisji Europejskiej / Michał Butkiewicz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 4, s.13--18

52. Miejsce edukacji dorosłych w przemianach mentalności Polaków / Stanisław Kaczor // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 1, s.21--24

53. Modele uczenia się w ustawicznej edukacji zawodowej / Marian Piotrowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 4, s.66--72

54. Moduły kompetencji w projekcie "Modularyzacja kształcenia dorosłych - doświadczenia europejskiej sieci" / Krzysztof Symela // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 4, s.43--48

55. Nauczyciel - dorosły uczeń w procesie planowania rozwoju zawodowego / Anna Walulik // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 2, s.39--47

56. Nauczyciele szkół dla dorosłych w praktyce edukacyjnej / Eleonora Sapia-Drewniak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 4, s.27--32

57. Nowe instytucje oświaty dorosłych we Włoszech / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1-2, s.169--181

58. Po co dorosłym samokształcenie? / Joanna Jarmużek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 4, s.57--64

59. 50. Polska ustawiczna edukacja zawodowa w europejskiej przestrzeni badań i kształcenia / Henryk Bednarczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 3, s.29--37

60. Pomiar wyników kształcenia zawodowego dorosłych w formach pozaszkolnego / Anna Antosz // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 3, s.97--108

61. Praca zawodowa i edukacja dorosłych / Iwona Pacaj -Jasiuk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 3, s.64--68

62. Profesjonalizacja edukacji dorosłych : akademicka edukacja dorosłych w Europie wobec wyzwań Deklaracji Bolońskiej / Ewa Przybylska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 3, s.29--36

63. Programy edukacji kulturalnej dorosłych w Berlinie i Brandenburgii / Wiltrud Gieske, Karin Opelt // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 3, s.104--108

64. Projektowanie i wdrożenie opartego na kompetencjach systemu zarządzania dla trenerów ustawicznej edukacji zawodowej / Jolanta Religa, Rafał Wawrzyński // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 4, s.41--45
Projekt pilotażowy Leonardo da Vinci. Profil zawodowych trenerów ustawicznej edukacji zawodowej

65. Przedsiębiorstwo budowlane uczącą się organizacją, możliwości i bariery / Agata Szydlik-Leszczyńska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 4, s.73--81

66. Przesłanie Aleksandra Kamińskiego dla współczesnej andragogiki i gerontologii / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 2, s.87--109

67. Rozwój strategii pamięciowych na lektoratach Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Monika Grotek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 2, s.42--50

68. Społeczeństwo uczące się / Bolesława Jaworska // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 3, s.35--41

69. Stan współczesnej refleksji andragogicznej w Polsce (lata 1995-2004) / Tadeusz Aleksander // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 3, s.7--21

70. Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010 : (dokument przyjęty 8 lipca 2003 przez Radę Ministrów) / Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 3, s.7--28

71. System kształcenia ustawicznego nauczycieli - ocena i kierunki zmian / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7-8, s.20--24

72. Świadomość codzienności w kształceniu i uczeniu się dorosłych / Małgorzata Dzięgielewska // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 4, s.31--40

73. Uniwersytet III wieku miejscem kontynuacji i wyzwalania działań na rzecz środowiska społecznego / Grażyna Orzechowska // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 2, s.49--55

74. Uniwersytety trzeciego wieku wobec ekskluzji społecznej ludzi starych : stan i perspektywy w ujęciu porównawczym / Elżbieta Trafiałek // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 3, s.24--30

75. Wolność narodu - wartość najwyższa? : propozycja lekcji bibliotecznej w szkole dorosłych / Monika Dutkowska // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 10, s.14

76. Współczesna edukacja dorosłych - przemiany, wyzwania i oczekiwania / Andrzej Aftański // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s.25--29

77. Wybrane obszary działalności Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego / Janusz Moos // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 1, s.86--94

78. Wybrane tendencje rozwoju dydaktyki dorosłych / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 1, s.20--32

79. Wykłady otwarte jako przykład działań na rzecz popularyzacji wiedzy / Romuald Dobrzeniecki, Wiesław Wojciech Szczęsny // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 4, s.31--40
Referat doktorów wypromowanych przez Józefa Półturzyckiego

80. Zadania pedagoga szkolnego w edukacji dorosłych : program działań interwencyjnych pedagoga szkolnego związanych z zapobieganiem niskiej frekwencji w Liceum Handlowym dla Dorosłych w trybie wieczorowym. Cz. 1 / Barbara Szaniecka // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s.22--24

81. Zadania pedagoga szkolnego w edukacji dorosłych : program działań interwencyjnych pedagoga szkolnego związanych z zapobieganiem niskiej frekwencji w Liceum Handlowym dla Dorosłych w trybie wieczorowym. Cz. 2 / Barbara Szaniecka // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s.25--28

82. Zadania studyjne oświaty dorosłych : aktualne konteksty epistemologiczne / Krystyna Duraj-Nowakowa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 4, s.9--17

83. Zmiany w edukacji dorosłych - elementy tradycji i nowoczesności / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 3, s.14--22
Rozwój edukacji dorosłych w świetle teorii zmiany społecznej

84. Zmiany w edukacji dorosłych - elementy tradycji i nowoczesności / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 2/3, s.77--90