Header Image

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu ułatwienia Państwu przeglądania witryny.

Można zablokować zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Serwis WWW Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach filia w Bytomiu wykorzystuje cookies do zapamiętania sesji użytkownika.

Dodatkowo serwis korzysta z narzędzi do zbierania danych statystycznych na temat odwiedzin użytkowników w serwisie (Google Analytics oraz STAT4U) oraz z komponentu Facebook. Narzędzia te posiadają własne regulaminy dotyczące prywatności użytkowników na swoich stronach.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu, może skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej, jednak wtedy niektóre funkcje serwisu mogą działać niewłaściwie.

Informację o tym jak włączyć blokowanie ciasteczek można znaleźć w sekcji pomoc w menu przeglądarki internetowej. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są także na poniższych stronach:

II. ARTYKUŁY Z WYDAWNICTW CIĄGŁYCH


36. Bez etykiety / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2003, nr 46, s.8--9
Konferencja nt. uczniów ze wzmożoną nadpobudliwością psychoruchową

37. By ich nie stracić / Witold Salański // Głos Nauczycielski. – 2003, nr 12, s.1, 8
Praca z uczniem z zespołem ADHD w Toruńskiej Szkole Terapeutycznej

38. Choroba nieznośnych dzieci / Elżbieta Olender // Polityka. - 2005, nr 44, s.78--79

39. Czego boi się dziecko nadpobudliwe? / Tomasz Hanć // Remedium. – 2006, nr 4, s.30--31
Nasilone zjawisko lęku u dzieci nadpobudliwych. Diagnoza ADHD jako negatywna etykieta

40. Czytelne intencje / Irena Wielowiejska-Comi // Remedium. – 2002, nr 9, s.12

41. Dać szansę / Maria Grabowska, Bożena Tomaszek, Beata Wrotna // Remedium. – 2004, nr 6, s.20--21

42. Droga do diagnozy ADHD / Iwona Turbiarz // Remedium. - 2004, nr 12, s.20--21

43. Droga do diagnozy ADHD. Cz. 2 / Iwona Turbiarz // Remedium. - 2005, nr 2, s.18--19

44. Dzieci, którym trudno się uczyć (ADHD) / Dorota Choroś // Lider. - 2005, nr 10, s.13--14

45. Dziecko nadpobudliwe / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. – 2004, nr 1, s.45--47

46. Dziecko nadpobudliwe w szkole / Iwona Turbiarz // Remedium. – 2004, nr 9, s.22--23

47. Dziecko z zespołem ADHD : dylemat zreformowanej szkoły i rodziców / Monika Miłkowska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s.46--48

48. Dziecko z zespołem ADHD w szkole / Iwona Turbiarz // Remedium. - 2005, nr 10, s.22--23

49. Dziecko z zespołem deficytu uwagi z nadruchliwością (ADHD) : symptomy diagnostyczne i wybrane metody terapii / Małgorzata Skórczyńska // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 5, s.280--287

50. Indywidualny plan edukacyjny / Monika Leksowska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s.23
Metody pracy z uczniem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

51. Jak leczyć i wychowywać dziecko ze wzmożoną aktywnością psychoruchową. Część 1 / Maria Bogumiła Pecyna // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 5, s.282--292

52. Jak leczyć i wychowywać dziecko ze wzmożoną aktywnością psychoruchową. Część 2 / Maria Bogumiła Pecyna // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 1, s.35--41

53. Jak pomóc dzieciom, którym trudno się uczyć? / Elżbieta Wójtowicz // Życie Szkoły. – 1998, nr 3, s.183--187
Problemy dzieci z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, zespołem ADHD

54. Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu? / Ewa Sawczuk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 3, s.38--40

55. Jak powiedzieć rodzicom o nadpobudliwości ich dziecka? / Irena Wielowiejska-Comi // Remedium. – 2003, nr 7--8, s.24

56. Jasne zasady / Irena Wielowiejska-Comi // Remedium. – 2002, nr 5, s.12

57. Kłopotliwy uczeń / Mieczysław Wojciechowski // Remedium. – 2003, nr 3, s.4--5

58. Kłopoty z planowaniem / Artur Kołakowski // Głos Nauczycielski. – 2004, nr 16, s.4
Pomoc nastolatkowi z zespołem ADHD w planowaniu pracy domowej

59. Kompleksowa terapia zespołu nadaktywności z deficytem uwagi (ADHD) z perspektywy systemowej / Manfred Mickley, Bodo Christian Pisarsky ; tłum. Mariusz Ślósarczyk // Psychoterapia. - 2005, nr 3, s.5--17

60. Kuba – dziecko nadpobudliwe / Ewa Szulska-Wyrwa // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 7, s.419--421
Praca z dzieckiem nadpobudliwym w przedszkolu (studium przypadku)

61. Mali buntownicy / Katarzyna Sztajnert // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 3, s.177--178
Dziecko z przejawami nadpobudliwości psychoruchowej w przedszkolu

62. Metody nauczania dzieci z zespołem ADHD / Iwona Turbiarz // Remedium. - 2006, nr 1, s.30--31

63. Modelowanie zachowania / Irena Wielowiejska-Comi // Remedium. – 2002, nr 6, s. 12

64. Można pracować z dzieckiem z ADHD! / Beata Biegajczyk // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s.45--48
Zasady pracy z uczniem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

65. Nadpobudliwe dziecko wyzwaniem dla oświaty i medycyny / Karolina Sobczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 1, s.57--59

66. Nadpobudliwość i zaburzenia koncentracji : cz. II / Kinga Klaś // Remedium. – 2003, nr 6, s.13
Propozycje ćwiczeń relaksacyjnych. Dalsza część artykułu „Techniki pomocne w terapii“ (REMEDIUM 2003 nr 4)

67. Nadpobudliwość i zaburzenia koncentracji : cz. III / Kinga Klaś // Remedium. – 2003, nr 7/8, s.25

68. Nadpobudliwość i zaburzenia koncentracji : cz. IV / Kinga Klaś // Remedium. – 2003, nr 9, s.13

69. Nadpobudliwość psychoruchowa : opis i analiza przypadku / Ewa Jaskułowska // Nowa Szkoła. – 2003, nr 10, s.12--14

70. Nadpobudliwość psychoruchowa a trudności szkolne / Celestyna Grzywniak // Życie Szkoły. – 2000, nr 6, s.334--338

71. Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci / Tomasz Wolańczyk [i in.] // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s.30--38

72. Nadpobudliwość psychoruchowa i metody terapeutyczne // Magazyn Szkolny. – Nr 2 (październik 2004 r.), s.22--23
Zespół ADHD: objawy, zasady postępowania z dzieckiem, możliwości leczenia w Ośrodku Leczniczo-Wychowawczym w Orzeszu-Zawiści

73. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci / Joanna Dąbrowska, Ewa Kwiatkowska // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 7/8, s.(VII)--(VIII)

74. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci : problemy diagnozy / Małgorzata Kowalik-Olubińska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 7/8, s.27--30

75. Nauczanie indywidualne / Irena Wielowiejska-Comi // Remedium. – 2003, nr 6, s.12

76. Nauczanie języka obcego dzieci z zespołem ADHD / Dorota Werbińska // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 6 (specjalny), s.60--64

77. Nie wystarczy tylko wiedzieć : programy profilaktyczne Kuratorium Oświaty oraz Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach / Iwona Sosnowska-Wieczorek // Magazyn Szkolny. - Nr 4 (grudzień 2005), s.10--11

78. O nadpobudliwości psychoruchowej / Agnieszka Anielska // Życie Szkoły. - 2005, nr 4, s.58--60

79. Pippi w szkolnej ławie – czyli o nadpobudliwości psychoruchowej / Halina Pętlewska // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 2000, nr 4, s.34--41

80. Pociągi nie będą czekać... : rozmowa z dr hab. n. med. Tomaszem Wolańczykiem z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM w Warszawie / rozm. Julia Pokinko // Nowa Szkoła. – 2003, nr 10, s.4--8
Zasady postępowania z uczniem z ADHD

81. Potrzebne są rozwiązania prawne / Danuta Szmalec // Nowa Szkoła. – 2003, nr 10, s.9--11
Sytuacja prawna uczniów z ADHD. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

82. Pozajęzykowe formy porozumiewania się z dziećmi nieśmiałymi i nadpobudliwymi ruchowo : komunikat z badań / Gabriela Niemiec // Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne. – Nr 1 (2000), s.61--66

83. Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo / Ewa Baczyńska, Beata Borowiec-Janczak, Anna Kuchciak // Życie Szkoły. – 2002, nr 1, s.10--14

84. Praca z dzieckiem zaniedbywanym, krzywdzonym : scenariusz warsztatów / Małgorzata Bałusz [i in.] // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. – 2003, nr 7, s.77--79
Scenariusz spotkania WDN

85. Praca z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo / Wiesława Krawiec, Anna Szadkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 2, s.21--22

86. Praca z klasą wspierającą ucznia z ADHD / Irena Wielowiejska-Comi // Remedium. – 2003, nr 9, s.12--13

87. Praktyka w ADHD i ADD / Irena Wielowiejska-Comi // Remedium. – 2002, nr 4, s.12

88. Program korekcji nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci w młodszym wieku szkolnym : część I / Elżbieta Potempska, Teresa Opolska // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 1998, nr 2, s.29--37

89. Program korekcji nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci w młodszym wieku szkolnym : część II / Elżbieta Potempska, Teresa Opolska // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 1998, nr 3, s.22--32

90. Propozycja programu pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo, oparta na doświadczeniach amerykańskich pedagogów / Magdalena Szmyd-Skórczewska // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 1, s.60--66

91. Psychoedukacja rodziców / Iwona Turbiarz // Remedium. - 2005, nr 6, s.20--21
Praca psychoedukacyjna z rodzicami dzieci z ADHD. Postawy rodziców

92. Reguły działania / Irena Wielowiejska-Comi // Remedium. – 2002, nr 7/8, s.24

93. Rola specjalistów w diagnozowaniu dzieci z zespołem ADHD / Iwona Turbiarz // Remedium. - 2005, nr 4, s.20--21

94. Rozstrzepany [właśc. Roztrzepany] "wiercipięta" : praca z dziećmi nadpobudliwymi / Alicja Jaroń // Magazyn Szkolny. - Nr 5 (styczeń 2005), s.20--21

95. Rozwijanie odpowiedzialności / Irena Wielowiejska-Comi // Remedium. – 2003, nr 3, s.12

96. Społeczność rodziców wobec pomocy dziecku z ADHD / Irena Wielowiejska-Comi // Remedium. – 2003, nr 10, s.12

97. Swawolny Dyzio czy dziecko z ADHD / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s.25--28

98. Sytuacja rodziców dziecka z ADHD / Iwona Turbiarz // Remedium. – 2004, nr 2, s.18--19

99. Techniki pomocne w terapii / Kinga Klaś // Remedium. – 2003, nr 4, s.13
Techniki relaksacyjne w terapii i pracy z osobami nadpobudliwymi

100. Terapia nieletnich nadpobudliwych psychoruchowo / Zdzisław Bartkowicz // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 1998, nr 2, s.17--28

101. Trudna sztuka nagradzania / Irena Wielowiejska-Comi // Remedium. – 2002, nr 11, s.12

102. Trudne dziecko - trudne wyzwanie / Alicja Buglińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 4, s.14--16
Metody postępowania z dzieckiem nadpobudliwym w przedszkolu. Sposoby rozładowywania agresji

103. Uczeń z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w bibliotece szkolnej : opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego / Iwona Kołodziejczyk // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s.4--6

104. Uparte, leniwe, złe? / z dr. Arturem Kołakowskim, lekarzem z Poradni Nadpobudliwości Psychoruchowej Szpitala przy ul. Litewskiej w Warszawie, rozmawia Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2003, nr 12, s.9
Uczniowie nadpobudliwi psychoruchowo

105. Urodzeni buntownicy / Ilona Lelito // Niebieska Linia. - 2005, nr 3, s.21--22
Dzieci i nastolatkowie z zespołem ADHD

106. Urodzeni buntownicy w szkole / Ilona Lelito // Niebieska Linia. - 2005, nr 4, s.9--10
Część druga artykułu „Urodzeni buntownicy” (NIEBIESKA LINIA 2005 nr 3)

107. Wpływ zajęć muzyczno-ruchowych z elementami muzykoterapii na dzieci z nadpobudliwością psychoruchową / Beata Mariola Duniec // Nauczyciel i Szkoła. – 2001, nr 1/2, s.111--123

108. Wytrwałości! / Irena Wielowiejska-Comi // Remedium. – 2003, nr 4, s.12

109. Zabawy z dziećmi nadpobudliwymi / Bożena Mozolewska, Dorota Zarzycka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 3, s.16--17

110. Zaburzenia koncentracji uwagi / Ewa Perzyńska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s.14--18

111. Zachowanie dziecka nadpobudliwego / Bożena Mozolewska, Dorota Zarzycka // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 7, s.61--67

112. Zajęcia z gliną jako terapia dla dzieci nadpobudliwych / Grażyna Kolber // Wychowanie w Przedszkolu. – 1997, nr 5, s.289--292

113. Zasady pracy z dzieckiem nadpobudliwym : scenariusz warsztatów / Bożena Grochowska [i in.] // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. – 2003, nr 7, s.69--77
Scenariusz spotkania WDN

114. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej / Małgorzata Hebel // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s.16--20

115. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci / Tomasz Wolańczyk [i in.] // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 9, s.3--10

116. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci / Tomasz Wolańczyk [i in.] // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 3, s.3--6

117. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi / Bożenna Patycka // Życie Szkoły. – 2002, nr 7, s.414--419

118. Żeby sukces rodził sukces / Irena Wielowiejska-Comi // Remedium. – 2003, nr 2, s.12
Generowanie sytuacji sukcesu u dziecka nadpobudliwego poprzez ocenianie rozwiązań cząstkowych

 

czerwiec 2006 r.
 

 

slaskie

Jednostka oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.