UCZEŃ ZDOLNY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze nr 10/2006
za lata 1970 – 2006
na podstawie zbiorów
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach,
Filii w Bytomiu
opracowała Anita Góral


1. Aktywność twórcza dzieci i młodzieży : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Popka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. - 211, [1] s. (Sygn. 32 528, 32 529)

2. Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży / Stanisław Popek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. - 135, [1] s. (Sygn. 18 207/P, 18 208/P, 18 425/P)

3. Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży / Stanisław Popek. – Wyd. 2 . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. - 135, [1] s. (Sygn. 28 742/P, 28 743/P, 28 650/P)

4. Bariery szkolnej kariery : dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie? / Sylvia B. Rimm ; przekł. [z ang.] Dorota Ekiert-Grabowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. - 388,[4] s. (Sygn. 37 016)

5. Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday ; [tł. z ang. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydaw. K.E. LIBER, 2005. - 81 s. (Sygn. 40 960)

6. Inteligencje wielorakie : teoria w praktyce / Howard Gardner ; przeł. Andrzej Jankowski. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2002. - 399 s. (Sygn. 40 175)

7. Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży / Judy W. Eby, Joan F. Smutny ; tł. [z ang.] Krzysztof Konarzewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - 213, [3] s. (Sygn. 38 779)

8. Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia u dzieci / Christoph Perleth, Tanja Schatz, Martina Gast-Gampe we współpracy z Danielem Ringhandem ; tł. z niem. Maria Skalska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003. - 176, [1] s. (Sygn. 40 388)

9. Jak wychować zdolne dziecko / David Lewis ; z ang. przetł. Katarzyna Górska-Łazarz. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988. - 221, [3] s. (Sygn. 34 203 - 34 206, 32 017)

10. Kariery edukacyjne uczniów zdolnych a powodzenie w pracy zawodowej : z badań transferu sukcesów edukacyjnych na zawodowe / Erwin Gondzik. - Katowice : Wydaw. UŚ, 1982. - 111, [1] s. (Sygn. 24 348)

11. Kariery szkolne uczniów zdolnych / Erwin Gondzik. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. – 151, [1] s. (Sygn. 13 774, 13 873, 13 874)

12. Kim są wybitni? / Frieda Painter ; tł. [z ang.] Ewa Kazuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - 80 s. (Sygn. 37 973)

13. Kształcenie uczniów zdolnych / Tadeusz Lewowicki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. - 173, [3] s. (Sygn. 21 554, 21 555, 21 609, 21 610)

14. Kształcenie uczniów zdolnych / Tadeusz Lewowicki. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. - 205, [3] s. (Sygn. 32 124, 32 427, A-1378)

15. Ministerstwo Edukacji Narodowej o uczniu zdolnym / [oprac. A. Barański et al.]. - Warszawa : MEN, 1999. - 40 s. (Sygn. A-2226, A-2227, A-2266, A-2267)

16. O nauce szkolnej uczniów zdolnych : (przyczyny niechęci do nauki i niepowodzenia w nauce) / Halina Wasyluk-Kuś. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. – 122, [2] s. (Sygn. 8 831, 8834, 8835, 8 837, 8 868)

17. O zdolnościach technicznych młodzieży : możliwości i sposoby kształcenia / Eugeniusz Talejko. – Warszawa : Nasza Księgarnia , 1970. – 186, [2] s. (Sygn. 8 421, 8 638)

18. Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. - Lublin : "TNKUL", cop.2000. - 242 s. (Sygn. 39 399, 39 651)

19. Praca z uczniem uzdolnionym w zintegrowanym systemie wychowawczym / zespół red. Henryk Gąsior i in. – Katowice : Zakład Informacji Naukowej i Wydawnictw Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1974. – 300 s. (Sygn. A-58, A-103)

20. Praca z uczniem zdolnym : (z badań nad młodzieżą szkół zawodowych) / Erwin Gondzik. – Katowice : ZNP. Zarząd Główny: Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ; Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1973. – 63, [1] s. (Sygn. A-59)

21. Psychologia uzdolnienia muzycznego / Rosamund Shuter-Dyson, Clive Gabriel ; tł. z ang. Ewa Głowacka, Kacper Miklaszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. - 344 s. (Sygn. 30 024, 30 061)

22. Rodzice o dzieciach uzdolnionych / ukierunkowała i komentarzem opatrzyła Stefania Słyszowa. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1978. – 316, [4] s. (Sygn. 18 264, 18 378)

23. Rozwój inteligencji i uzdolnień specjalnych / Bolesław Hornowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. - 263, [1] s. (Sygn. 18 390/P, 18 247/P, 18402/P, 18246/P, 30043/P, 29937/P)

24. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych : diagnoza i terapia / Beata Dyrda. - Kraków : "Impuls", 2000. - 172,[1] s. (Sygn. 39 697)

25. Szkoła na miarę : odczyt wygłoszony w auli Uniwersytetu Genewskiego z ramienia niezależnego Komitetu Reformy Szkolnictwa / Edouard Claparède ; z fr. przeł. Zygmunt Ziembiński ; [ wstęp Józef Marek Śnieciński]. - Warszawa : "Żak", cop. 2005. - 41, [2] s. (Sygn. 41 104)

26. Trudności myślenia i rozwijanie zdolności uczniów / Włodzimierz Szewczuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. - 135, [1] s. (Sygn. 26 085, 26 158, 26 159, 26 160)

27. Uczniowie zdolni : psychologiczne i społeczne determinanty osiągnięć szkolnych / Irena Borzym . – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. – 282, [2] s. (Sygn. 18 513, 18 514)

28. Uczniowie zdolni i kierowanie ich kształceniem / Ludwik Bandura. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1974. – 114, [2] s. (Sygn. 11 281 – 11 286, 11 890, 11 562 – 11 566)

29. Uzdolnienia, kształcenie, praca / Marian Rataj. – Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1975. – 150, [2] s. (Sygn. 16 207)

30. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005. - 359 s. (Sygn. 41 353/I)

31. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń, nauczyciel, edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005. - 392 s. (Sygn. 41 353/II)

32. Z badań nad zdolnościami i uzdolnieniami specjalnymi młodzieży / pod red. Stanisława Popka ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Pedagogiki i Psychologii. - Lublin : UMCS, 1987. - 183 s. (Sygn. 34 748)

33. Zdolności a proces uczenia się / red. Nicholas J. Mackintosch, Andrew M. Colman ; przekł. z ang. Joanna Gilewicz. - Poznań : "Zysk i S-ka", 2002. - 151, [1] s. (Sygn. 40 281)

34. Zdolności intelektualne dzieci 10-12 letnich i ich uwarunkowania w pracy szkoły / Elżbieta Ziółkowska-Rudowicz. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. - 228 s. (Sygn. 23 642, 24 164, 24 163, 24 162, 24 165, 24 161, 23 643)
 
35. Zdolności, osobowość i działalność uczniów / Maria Tyszkowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - 416, [4] s. (Sygn. 34 174, 34 175)