PRAWA CZŁOWIEKA

Zestawienie tematyczne w wyborze nr 9/2008,
opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach,
Filii w Bytomiu
oprac. Wioleta Bożek

Zasięg chronologiczny:
- książki: 1978 – 2008
- artykuły z czasopism: 2003 - 2008


I. WYDAWNICTWA ZWARTE

1. CZARNA księga kobiet / pod red. Christine Ockrent ; współpr. Sandrine Treiner ; przeł. Katarzyna Bartkiewicz [et al.]. - Warszawa : "W.A.B.", 2007
Sygn. 41801
Raport ponad 40 autorów o sytuacji kobiet na świecie. Prawa kobiet

2. DEMOKRACJA, prawa człowieka, socjalizm / [oprac. A. Łopatka, J. Wawrzyniak]. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980
Sygn. 20519

3. DEMOKRACJA dla wszystkich / [aut. Ryszard Legutko i in.; red. Janusz Pluta, Ewa Stawowy, Stefan Wilkanowicz. - [Kraków] : Znak. Problemy, [1994?]
Sygn. 37286

4. GIEROŃ, Kazimierz
Prawa człowieka: deklaracje i rzeczywistość / Kazimierz Gieroń. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1981
Sygn. 21782

5. JAROSZ, Ewa
Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci / Ewa Jarosz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2008
Sygn. 42207
Temat krzywdzenia dzieci w dokumentach międzynarodowych

6. JUNDZIŁŁ, Irena
Dziecko - ofiara przemocy / Irena Jundziłł. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. S. 8-28 : Poszanowanie praw dziecka
Sygn. 36750, 37144, 38162, 38251, A-1935

7. KANTOWICZ, Ewa
Ochrona praw dziecka: w kontekście działalności UNICEF / Ewa Kantowicz. – Warszawa: „Żak", [1996]
Sygn. 38857

8. KONTAKTY z ludźmi "Innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / pod red. Bogumiły Kosek - Nity i Danuty Raś. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2000. S. 138-151 : Rozwój praw człowieka w teorii i praktyce społecznej
Sygn. 39712

9. KORNOBIS-Romanowska, Dagmara
Europejska Konwencja Praw Człowieka w systemie Wspólnot Europejskich / Dagmara Kornobis-Romanowska. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2001
Sygn. 39964

10. LISTER, Ian
Prawa człowieka: jak o nich uczyć / Ian Lister ; [tł. z ang. Dorota Szmajda]. - Warszawa : Fundacja "Edukacja dla Demokracji", 1993
Sygn. A-2115

11. ŁUSZCZUK, Michał
Rzecznik Praw Obywateli Unii Europejskiej : < OMBUDSMAN UE> / Michał Łuszczuk. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2000
Sygn. A-2536

12. MIĘDZYNARODOWA ochrona praw dziecka. - Warszawa : "Żak" : przy współpr. Polskiego Komitetu UNICEF, 1996
Sygn. 40609

13. MIĘDZYNARODOWY Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ; Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych / [Zgromadzenie Ogólne ONZ, 16 grudnia 1966 r.]. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980
Sygn. 20868

14. NOWAK, Anna
Wybrane edukacyjne i prawne aspekty niepełnosprawności / Anna Nowak. - Kraków : "Impuls", 1999
Sygn. 39717
Prawa osób niepełnosprawnych

15. NURKOWSKA, Urszula
Prawa dziecka: (referat wygłoszony dla Rady Pedagogicznej ZSO nr 6 w Bytomiu) / Urszula Nurkowska. – Bytom, 2002
Sygn. A-3166

16. PRAWA dziecka: deklaracje i rzeczywistość: materiały z konferencji Rembertów 19-21 czerwca 1992 r. / red. nauk. - Jadwiga Bińczycka ; Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie . - Warszawa : "Impuls", 1993
Sygn. 36690

17. PRAWA dzieci w edukacji / Stuart Hart [et al.] ; przeł. Sylwia Pikiel. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006
Sygn. 41438

18. PRAWA człowieka: dokumenty międzynarodowe / oprac. i przekł. Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Cezary Mik. - Wyd. 2 (Edycja szkolna) popr., uaktual. i uzup. . -Toruń : "Comer", 1993
Sygn. 36723/P

19. PRAWA człowieka w Polsce / pod red. nauk. Adama Łopatki. - Warszawa : Wydaw. Interpress, 1980
Sygn. 21696

20. PRAWA i wolności człowieka: scenariusze lekcji dla szkół średnich i podstawowych: praca zbiorowa / pod red. Ewy Stawowy. - Kraków : "Impuls", 1996
Sygn. 37937

21. PRAWA człowieka, dziecka / przyg. do dr. Jan Kropiwnicki, Jerzy Gruszka. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, cop. 1998
Sygn. A-3054/P, A-3055/P

22. PRAWDA o prawach człowieka: przedstawiciele kultury radzieckiej o prawach człowieka / mają głos: Konstantin Fiedin [i in.] ; wyboru dokonał Borys Iwanow ; [tł. z jęz. ros. Jan Kwiatkowski] . - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1978
Sygn. 18320

23. PRAWO człowieka do środowiska naturalnego: praca zbiorowa / pod red. Jerzego Sommera ; Polska Akademia Nauk. . - Instytut Państwa i Prawa . - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987
Sygn. 32213

24. RESICH, Zbigniew
Międzynarodowa ochrona praw człowieka / Zbigniew Resich. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981
Sygn. 21910

25. RZECZNIK praw obywatelskich: praca zbiorowa / red. Leszek Garlicki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989
Sygn. 32929

26. TOKARCZYK, Roman
Prawa narodzin, życia i śmierci: etyczne problemy współczesności / Roman Tokarczyk. -Wyd. 2 . - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1988
Sygn. 31763