Drukuj

PRAWA CZŁOWIEKA

Zestawienie tematyczne w wyborze nr 9/2008,
opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach,
Filii w Bytomiu
oprac. Wioleta Bożek

Zasięg chronologiczny:
- książki: 1978 – 2008
- artykuły z czasopism: 2003 - 2008


I. WYDAWNICTWA ZWARTE

1. CZARNA księga kobiet / pod red. Christine Ockrent ; współpr. Sandrine Treiner ; przeł. Katarzyna Bartkiewicz [et al.]. - Warszawa : "W.A.B.", 2007
Sygn. 41801
Raport ponad 40 autorów o sytuacji kobiet na świecie. Prawa kobiet

2. DEMOKRACJA, prawa człowieka, socjalizm / [oprac. A. Łopatka, J. Wawrzyniak]. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980
Sygn. 20519

3. DEMOKRACJA dla wszystkich / [aut. Ryszard Legutko i in.; red. Janusz Pluta, Ewa Stawowy, Stefan Wilkanowicz. - [Kraków] : Znak. Problemy, [1994?]
Sygn. 37286

4. GIEROŃ, Kazimierz
Prawa człowieka: deklaracje i rzeczywistość / Kazimierz Gieroń. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1981
Sygn. 21782

5. JAROSZ, Ewa
Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci / Ewa Jarosz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2008
Sygn. 42207
Temat krzywdzenia dzieci w dokumentach międzynarodowych

6. JUNDZIŁŁ, Irena
Dziecko - ofiara przemocy / Irena Jundziłł. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. S. 8-28 : Poszanowanie praw dziecka
Sygn. 36750, 37144, 38162, 38251, A-1935

7. KANTOWICZ, Ewa
Ochrona praw dziecka: w kontekście działalności UNICEF / Ewa Kantowicz. – Warszawa: „Żak", [1996]
Sygn. 38857

8. KONTAKTY z ludźmi "Innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / pod red. Bogumiły Kosek - Nity i Danuty Raś. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2000. S. 138-151 : Rozwój praw człowieka w teorii i praktyce społecznej
Sygn. 39712

9. KORNOBIS-Romanowska, Dagmara
Europejska Konwencja Praw Człowieka w systemie Wspólnot Europejskich / Dagmara Kornobis-Romanowska. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2001
Sygn. 39964

10. LISTER, Ian
Prawa człowieka: jak o nich uczyć / Ian Lister ; [tł. z ang. Dorota Szmajda]. - Warszawa : Fundacja "Edukacja dla Demokracji", 1993
Sygn. A-2115

11. ŁUSZCZUK, Michał
Rzecznik Praw Obywateli Unii Europejskiej : < OMBUDSMAN UE> / Michał Łuszczuk. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2000
Sygn. A-2536

12. MIĘDZYNARODOWA ochrona praw dziecka. - Warszawa : "Żak" : przy współpr. Polskiego Komitetu UNICEF, 1996
Sygn. 40609

13. MIĘDZYNARODOWY Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ; Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych / [Zgromadzenie Ogólne ONZ, 16 grudnia 1966 r.]. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980
Sygn. 20868

14. NOWAK, Anna
Wybrane edukacyjne i prawne aspekty niepełnosprawności / Anna Nowak. - Kraków : "Impuls", 1999
Sygn. 39717
Prawa osób niepełnosprawnych

15. NURKOWSKA, Urszula
Prawa dziecka: (referat wygłoszony dla Rady Pedagogicznej ZSO nr 6 w Bytomiu) / Urszula Nurkowska. – Bytom, 2002
Sygn. A-3166

16. PRAWA dziecka: deklaracje i rzeczywistość: materiały z konferencji Rembertów 19-21 czerwca 1992 r. / red. nauk. - Jadwiga Bińczycka ; Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie . - Warszawa : "Impuls", 1993
Sygn. 36690

17. PRAWA dzieci w edukacji / Stuart Hart [et al.] ; przeł. Sylwia Pikiel. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006
Sygn. 41438

18. PRAWA człowieka: dokumenty międzynarodowe / oprac. i przekł. Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Cezary Mik. - Wyd. 2 (Edycja szkolna) popr., uaktual. i uzup. . -Toruń : "Comer", 1993
Sygn. 36723/P

19. PRAWA człowieka w Polsce / pod red. nauk. Adama Łopatki. - Warszawa : Wydaw. Interpress, 1980
Sygn. 21696

20. PRAWA i wolności człowieka: scenariusze lekcji dla szkół średnich i podstawowych: praca zbiorowa / pod red. Ewy Stawowy. - Kraków : "Impuls", 1996
Sygn. 37937

21. PRAWA człowieka, dziecka / przyg. do dr. Jan Kropiwnicki, Jerzy Gruszka. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, cop. 1998
Sygn. A-3054/P, A-3055/P

22. PRAWDA o prawach człowieka: przedstawiciele kultury radzieckiej o prawach człowieka / mają głos: Konstantin Fiedin [i in.] ; wyboru dokonał Borys Iwanow ; [tł. z jęz. ros. Jan Kwiatkowski] . - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1978
Sygn. 18320

23. PRAWO człowieka do środowiska naturalnego: praca zbiorowa / pod red. Jerzego Sommera ; Polska Akademia Nauk. . - Instytut Państwa i Prawa . - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987
Sygn. 32213

24. RESICH, Zbigniew
Międzynarodowa ochrona praw człowieka / Zbigniew Resich. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981
Sygn. 21910

25. RZECZNIK praw obywatelskich: praca zbiorowa / red. Leszek Garlicki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989
Sygn. 32929

26. TOKARCZYK, Roman
Prawa narodzin, życia i śmierci: etyczne problemy współczesności / Roman Tokarczyk. -Wyd. 2 . - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1988
Sygn. 31763
 

II. ARTYKUŁY Z WYDAWNICTW CIĄGŁYCH

27. BERKOWSKA, Ewa
Polskie tradycje w ustanawianiu praw dziecka / Ewa Berkowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 10, s. 46-50

28. BOGDASZEWSKI, Józef
Nowe przepisy a niepełnosprawni: o tym warto wiedzieć / Józef Bogdaszewski // PRZYJACIEL DZIECKA. - 2004, nr 1-6, s. 48-50

29. BRAUN-Gałkowska, Maria
Prawo dziecka do swobodnej wypowiedzi / Maria Braun-Gałkowska // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 10, s. 30-33

30. CICHECKA, Joanna
Matki z Placu Mayo: żądania pamięci, sprawiedliwości i prawdy wobec łamania praw człowieka w przeszłości / Joanna Cichecka // STUDIA SOCJOLOGICZNE. - 2006, nr 3, s. 37-66

31. CZERWIŃSKA, Hanna
Prawo dziecka do godnego życia / Hanna Czerwińska // REMEDIUM. - 2003, nr 2, s. 1-3

32. GRAD, Krystyna
Zadania szkoły w zakresie ochrony praw dziecka / Krystyna Grad // NOWA SZKOŁA. - 2005, nr 9, s. 56-58

33. JAROS, Paweł
Ochrona praw dziecka po przystąpieniu do Unii Europejskiej / Paweł Jaros // PRZYJACIEL DZIECKA. - 2004, nr 7-12, s. 10-11

34. JAWORSKA-Sęk, Elżbieta
Prawa dziecka: scenariusz zajęć dla klasy II / Elżbieta Jaworska-Sęk // ŻYCIE SZKOŁY. -2003, nr 8, s. 495-497

35. JESZKE, Henryk
Ewolucja praw dziecka a zjawisko krzywdzenia dzieci / Henryk Jeszke // PRZYJACIEL DZIECKA. - 2004, nr 7/12, s. 12-15

36. JESZKE, Henryk
Ewolucja praw dziecka a zjawisko krzywdzenia dzieci: (dokończenie z poprzedniego numeru) / Henryk Jeszke // PRZYJACIEL DZIECKA. - 2005, nr 1/6, s. 13-17

37. JESZKE, Henryk. Oprac.
Ochrona praw dzieci. Cz. 1 / Henryk Jeszke. Oprac. // PRZYJACIEL DZIECKA. - 2008,nr 1-6, s. 19-20

38. JESZKE, Henryk
Prawa dziecka: refleksje z doświadczeń w pracy rzecznikowskiej / Henryk Jeszke // PRZYJACIEL DZIECKA. - 2003, nr 1-6, s. 9-11

39. JESZKE, Henryk
Prawa dzieci niepełnosprawnych / Henryk Jeszke // PRZYJACIEL DZIECKA. - 2003, nr 7-12, s. 27-30

40. JESZKE, Henryk
Ochrona praw dzieci niepełnosprawnych w systemie Rady Europy: wyrównać szanse rozwoju / Henryk Jeszke // PRZYJACIEL DZIECKA. - 2004, nr 1-6, s. 44-47

41. KACZMAREK, Mirosław
Dziecko w obliczu prawa. Cz.1 / Mirosław Kaczmarek. - 2006, nr 10, dod. "Pomarańczowe Forum", s. 18-19

42. KACZMAREK, Mirosław
Dziecko w obliczu prawa: dziecko w postępowaniu sądowym. Cz. 2 / Mirosław Kaczmarek. - 2006, nr 12, dod. "Pomarańczowe Forum", s. 18-19

43. KARCZEWSKA, Urszula
Naucz się upominać o swoje prawa, ale pamiętaj, że inni też je mają: scenariusz zajęć dotyczących "Konwencji o Prawach Dziecka" / Urszula Karczewska, Iwona Peplińska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2007, nr 1, s. 11-12

44. KOSTKA, Marzena
Prawo dziecka do zdrowia / Marzena Kostka // PRZYJACIEL DZIECKA. - 2005, nr 7/12, s. 10-12

45. KOZAK, Małgorzata
Edukacja o prawach człowieka: problemy realizacyjne / Małgorzata Kozak // NOWA SZKOŁA. - 2007, nr 8, s. 10-18

46. KRAJEWSKI, Radosław
Prawnokarna ochrona dzieci przed żebraniem / Radosław Krajewski // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2003, nr 6, s. 30-31

47. KRAJEWSKI, Remigiusz
Prawa dziecka w świetle "Konwencji o prawach dziecka" / Remigiusz Krajewski // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 3, s. 16-18

48. KUJAWSKA, Iza
Dzieci bez dzieciństwa / Iza Kujawska, Ewa Miłoszewska // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2004, nr 24, s. 1, 6

49. LEDWOŃ, Bożena
Moje prawa: scenariusz lekcji obywatelskiej dla uczniów klas: III, IV, V, VI / Bożena Ledwoń // CZĘSTOCHOWSKI BIULETYN OŚWIATOWY. - 2006, nr 2, s. 43-45

50. ŁĘCKA, Dagna
Znajomość i respektowanie praw dziecka w wybranych typach rodzin: z badań własnych / Dagna Łęcka // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 6, s. 15-17

51. MAJER, Ryszard
Prawa dziecka w Europie - w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań / Ryszard Majer // CZĘSTOCHOWSKI BIULETYN OŚWIATOWY. - 2004, nr 3, s. 28-32

52. MATEJA, Anna
Czułe ucho: po co nam Rzecznik Praw Dziecka? / Anna Mateja // TYGODNIK POWSZECHNY. - 2006, nr 14, s. 6

53. PATRO, Anna
Janusz Korczak i jego poglądy na prawa dziecka / Anna Patro // CZĘSTOCHOWSKI BIULETYN OŚWIATOWY. - 2003, nr 1, s. 45

54. PRAJSNER, Mira. Oprac.
Prawa dziecka po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / oprac. Mira Prajsner // REMEDIUM. - 2005, nr 1, "Pomarańczowe Forum", s. II-III

55. RACZKOWSKA, Jadwiga
O trudnym dzieciństwie / Jadwiga Raczkowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2007, nr 6, s. 44-54

56. RUSZKIEWICZ, Dorota
Prawo dziecka do tajemnicy / Dorota Ruszkiewicz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2008, nr 1, s. 17-20

57. SAFJAN, Marek
Misternie wznoszona budowla: między demokracją a władzą sędziów / Marek Safjan // TYGODNIK POWSZECHNY. - 2006, nr 47, s. 1, 5

58. SALAŃSKI, Witold
Tracone nadzieje / Witold Salański // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2005, nr 1, s. 8-9

59. ŚWIECA, Jacek A.
Prawa dziecka przed sądem. Cz. 1 / Jacek A. Świeca // NIEBIESKA LINIA. - 2005, nr 4, s. 26-28

60. TALARCZYK, Małgorzata
Prawa dziecka / Małgorzata Talarczyk // MAGAZYN SZKOLNY. - nr 8 (kwiecień 2005), s. 8-10

61. TALARCZYK, Małgorzata
Prawa i wolności człowieka / Małgorzata Talarczyk // MAGAZYN SZKOLNY. - nr 10(czerwiec 2005), s. 9-12

62. TALARCZYK, Małgorzata
Dziecko również ma prawa / Małgorzata Talarczyk // MAGAZYN SZKOLNY. - nr 1(wrzesień 2006), s. 12-13

63. WALC, Wiesława
Prawa dziecka a szkoła / Wiesława Walc // NOWA SZKOŁA. - 2005, nr 6, s. 16-24

64. WIELGOSZ, Małgorzata
Baśń o prawach dziecka: przestawienie humorystyczne z okazji Dnia Dziecka / Małgorzata Wielgosz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2007, nr 4, s. 24-26

Opracowanie: grudzień' 2008