Header Image

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu ułatwienia Państwu przeglądania witryny.

Można zablokować zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Serwis WWW Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach filia w Bytomiu wykorzystuje cookies do zapamiętania sesji użytkownika.

Dodatkowo serwis korzysta z narzędzi do zbierania danych statystycznych na temat odwiedzin użytkowników w serwisie (Google Analytics oraz STAT4U) oraz z komponentu Facebook. Narzędzia te posiadają własne regulaminy dotyczące prywatności użytkowników na swoich stronach.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu, może skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej, jednak wtedy niektóre funkcje serwisu mogą działać niewłaściwie.

Informację o tym jak włączyć blokowanie ciasteczek można znaleźć w sekcji pomoc w menu przeglądarki internetowej. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są także na poniższych stronach:


Wojciech Korfanty (1873 – 1939)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze nr 1/2009
na podstawie internetowych bibliograficznych baz danych
oraz zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu
oprac. Anita Góral

I. WYDAWNICTWA ZWARTE

1. ANTKOWIAK, Zygmunt
Patroni ulic Wrocławia / Zygmunt Antkowiak. – Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. – S.132-134: Wojciech Korfanty
(Sygn. 23648)

2. ANUSIEWICZ, Marian
Kronika powstań śląskich / Marian Anusiewicz, Mieczysław Wrzosek. – Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1980
(Sygn. 20597, 20633)

3. BALAWAJDER, Edward
Wojciech Korfanty : myśl katolicko-społeczna i działalność / Edward Balawajder ; przedm. Damian Zimoń.- Katowice: Księgarnia Świętego Jacka, 2001

4. CZEKAJ, Tadeusz
Pierwsze zwycięstwo Wojciecha Korfantego / Tadeusz Czekaj. - Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1986

5. DOBRODZIEJSTWA pruskie w oświetleniu historycznem : mowa posła Wojciecha Korfantego wypowiedziana w sejmie pruskim dnia 23 kwietnia 1913 r : (w odpowiedzi na mowę posła v. Kardorffa w obszernem streszczeniu). - Poznań: Wydział Kulturalny Straży, 1913

6. DOBRZYCKI, Wiesław
Powstania śląskie / Wiesław Dobrzycki. – Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971
(Sygn. 9017)

7. DZIEŁO Wojciecha Korfantego / [red. Michał Lubina] ; Związek Górnośląski . - Katowice ; Opole ; Cieszyn: ZG, 1993
(Sygn. 36678/VII, 37002/VII)

8. ENCYKLOPEDIA powstań śląskich / zespół red. Franciszek Hawranek [et al.] ; Instytut Śląski w Opolu. – Opole: Instytut Śląski, 1982. – S.241-243: Korfanty Wojciech
(23071/P)

9. GŁADYSZ, Antoni
Życie kulturalne na Górnym Śląsku 1902-2001 : refleksje nad przeszłością i teraźniejszością / Antoni Gładysz, Lech Szaraniec. - Katowice: Muzeum Śląskie, 2006
Rozdział: Okres I „Pełne odrodzenie narodowe (1902-1922)”. Wojciecha Korfantego ofensywa prasowa

10. JANOTA, Wojciech
Katowice Wojciecha Korfantego / Wojciech Janota ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach. - Katowice: WBP, 1989

11. JASIŃSKI, Zenon
Śląski kogel-mogel, czyli wybór karykatur, satyr i dowcipów politycznych oraz takich sobie głównie z okresu powstań śląskich / Zenon Jasiński ; [oprac. graf. Roman Docz]. - Opole: Instytut Śląski, 1981. – S. 109-116
(Sygn. 23336)

12. JĘDRUSZCZAK, Tadeusz
Polityka Polski w sprawie Górnego Śląska 1918-1922 / Tadeusz Jędruszczak. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958
(Sygn. 15216)

13. JĘDRUSZCZAK, Tadeusz
Powstania śląskie / Tadeusz Jędruszczak ; Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Zarząd Okręgu w Katowicach, Śląski Instytut Naukowy. - Katowice: „Śląsk”, 1959
(Sygn. 15063)

14. JĘDRUSZCZAK, Tadeusz
Powstania śląskie / Tadeusz Jędruszczak ; Śląski Instytut Naukowy. - Wyd. 3 popr., uzup.- Katowice: „Śląsk”, 1972
(Sygn. 9754, 9755, 9756)

15. JĘDRUSZCZAK, Tadeusz
Powstania śląskie : 1919-1920-1921 / Tadeusz Jędruszczak. - Wyd. 4. - Katowice: „Śląsk”, 1981
(Sygn. 21802, 21803)

16. KLICH, Aleksandra
Bez mitów : portrety ze Śląska / Aleksandra Klich. - Racibórz: Wydaw. i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny, 2007. – S.33-47: O jeden Śląsk za daleko. Wojciech Korfanty, dyktator, 1873-1939
(Sygn. 41797)

17. KORFANTY, Wojciech
Kościół a polityka ; Zadania Związku Katolick. Tow. Polek / Wojciech Korfanty. - Katowice: Śląskie Zakłady Graficzne i Wydawnicze „Polonia” Spółka Akcyjna, 1927

18. KORFANTY, Wojciech
Kościół a polityka : zadania Związku Katolickich Towarzystw Polek / Wojciech Korfanty ; do dr. przygot, wstępem, posł., koment. i przypisami opatrzyła Helena Karczyńska ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 1996

19. KORFANTY, Wojciech
Listy Wojciecha Korfantego i Karola Popiela przywódców polskiej Chrześcijańskiej Demokracji / zebrał i oprac. Henryk Przybylski. - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2004

20. KORFANTY, Wojciech
Naród, Państwo, Kościół : wybór publicystyki katolicko-społecznej / Wojciech Korfanty ; z wprowadzeniem Andrzeja Brożka i Edwarda Balawajdera. - Katowice: Księgarnia Św. Jacka, 1992
(Sygn. 36679, 38793, 38794, 39199)

21. KORFANTY, Wojciech
Odezwa ... do ludu śląskiego / Wojciech Korfanty ; Społeczny Instytut im. W. Korfantego. - Katowice: NSZZ [Niezależny Samorządny Związek Zawodowy] „Solidarność”. Zarząd Regionu Katowice, 1981

22. KORFANTY, Wojciech
Wojciecha Korfantego „Marzenia i zdarzenia” / Wojciech Korfanty ; do dr. przygot., wstępem i przypisami opatrzył Władysław Zieliński. - Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1984
(Sygn. 26933, 27113)

23. KUDERA, Jan
Wojciech Korfanty / Jan Kudera ; z rękopisu wydobył i posłowiem opatrzył Wojciech Janota. - Katowice: Biblioteka Śląska, 1999

24. LIPOŃSKA-SAJDAK, Jadwiga
Korfanty w anegdocie / Jadwiga Lipońska-Sajdak ; Muzeum Historii Katowic. - Katowice: MHK, 1998

25. LUDYGA-LASKOWSKI, Jan
Zarys historii trzech powstań śląskich : 1919-1920-1921 / Jan Ludyga-Laskowski. - Warszawa ; Wrocław: Państwowe Wydaw. Naukowe ; Opole: Instytut Śląski, 1973
(Sygn. 10464)

26. MOWA posła śląskiego, Wojciecha Korfantego, prezesa Związku, dnia 25 lutego r.b. na posiedzeniu Sejmu w Warszawie / Sejmowy Związek Ludowo-Narodowy. - [Warszawa: b.w., 1919]

27. NIE tylko o Korfantym : jeszcze o powstaniach śląskich i plebiscycie w świetle ostatnich badań : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Kapały ; [aut. Edward Długajczyk et al.] ; Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. - Bytom: MG, 2000

28. ODEZWA Wojciecha Korfantego do ludu śląskiego. - Katowice: nakł. autora, 1927

29. ODEZWA Wojciecha Korfantego do ludu śląskiego. - Katowice: Wydawnictwo NSZZ „Solidarność”. Zarząd Regionalny: Społeczny Instytut im. Wojciecha Korfantego, 1981

30. ORZECHOWSKI, Marian
Wojciech Korfanty : biografia polityczna / Marian Orzechowski. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975

31. ORZECHOWSKI, Marian
Korfanty Wojciech / Marian Orzechowski. // W: Śląski słownik biograficzny. T.1. / Red. Jan Kantyka, Władysław Zieliński. - Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1977. – S.124-131
(Sygn. 17939/I)

32. PACHOŃSKI, Jan
Kraków wobec powstań śląskich i plebiscytu / Jan Pachoński. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981
(Sygn. 22930)

33. PODSTAWOWE zagadnienia Polski współczesnej w programie i pracach Wojciecha Korfantego : (wydane staraniem jego przyjaciół) / oprac. Michał Kwiatkowski. - Londyn: Made and Printed in England by Maxwell, Love and Co. Ltd. Brandley's Buildings, 1944

34. POPIOŁEK, Kazimierz
Trzecie Powstanie Śląskie / Kazimierz Popiołek ; Śląski Instytut Naukowy. - Katowice: „Śląsk”, 1971
(Sygn. 9020, 9021)

35. PRZEWŁOCKI, Jan
Wojciech Korfanty : polityka, wzloty i niepowodzenia / Jan Przewłocki ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Historyczna. - Kielce: „Szumacher”: współwyd. Górnośląska Macierz Kultury, 1993

36. RACKI, Henryk
Orły na hałdach : z dziejów walk o polski Śląsk / Henryk Racki. - Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1981
(Sygn. 22145)

37. RYŻEWSKI, Wacław
Trzecie Powstanie Śląskie : geneza i przebieg działań bojowych / Wacław Ryżewski ; Wojskowy Instytut Historyczny. Zakład Historii Wojskowej do 1939 r. - Warszawa: Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1977
(Sygn. 16991)

38. SIEKIERSKI, Albin
Nastaje zmierzch / Albin Siekierski. - Katowice: „Śląsk”, 1987

39. SNOCH, Bogdan
Górnośląski leksykon biograficzny / Bogdan Snoch. – Katowice: Muzeum Śląskie, 1997. – S.118-119: Korfanty Wojciech
(Sygn. 38591/P)

40. SOBIERAJ, Zdzisław
Wojciech Korfanty - portret polityka : katalog wystawy : Katowice, wrzesień 1989 / [aut. scenariusza i katalogu wystawy Zdzisław Sobieraj] ; Muzeum Historii Katowic. - Katowice: Muzeum Historii Katowic, 1989
(Sygn. 36490)

41. SPRAWA Wojciecha Korfantego w świetle interpelacji sejmowej posła Józefa Putka oraz niektórych materiałów prasowych. - Warszawa: Zarząd Główny Stronnictwa Pracy, 1939

42. SZARANIEC, Lech
Wojciech Korfanty / Lech Szaraniec. - Katowice: Urząd Miejski ; Muzeum Historii Katowic, 1984

43. SZARANIEC, Lech
Wojciech Korfanty : przywódca chadecji na Górnym Śląsku w II Rzeczypospolitej / Lech Szaraniec. - Katowice: Muzeum Śląskie, 1997

44. ŚLĄSKIE portrety : Józef Biniszkiewicz, Arkadiusz Bożek, Michał Grażyński, Wojciech Korfanty, Stanisław Ligoń, Józef Wieczorek / [red. nauk. Jan Przewłocki ; red. Alina Kania ; portr. Jerzy Moskal]. - Katowice: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985

45. ŚLEDZIONA, Elżbieta
Wojciech Korfanty - wybór literatury za lata 1990-1998 : zestawienie bibliograficzne / [oprac. Elżbieta Śledziona] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach. - Katowice: WBP, 1999

46. TOBIASZ, Mieczysław
Wojciech Korfanty : odrodzenie narodowe i polityczne Śląska / Mieczysław Tobiasz. - Katowice: Muzeum Śląskie, [1990]
(Sygn. 36492, 36493, 36494, 36495)

47. TOBIASZ, Mieczysław
Wojciech Korfanty : odrodzenie narodowe i polityczne Śląska / Mieczysław Tobiasz. - Katowice: Muzeum Śląskie, [1993]
Książka wydana z okazji 120 rocznicy urodzin i 90 rocznicę wyboru Korfantego na pierwszego polskiego posła do parlamentu niem. z Górnego Śląska

48. TOBIASZ, Mieczysław
Wojciech Korfanty : odrodzenie narodowe i polityczne Śląska / Mieczysław Tobiasz. - Katowice: „Ognisko” Spółdzielnia Księgarska, 1947

49. W PIĘĆDZIESIĄTĄ Rocznicę Powstań Śląskich i Plebiscytu / pod red. Henryka Rechowicza ; [przedm. Jerzy Ziętek]. - Katowice: „Śląsk”, 1971
(Sygn. 9505, 9506)

50. W STULECIE pobytu Wojciecha Korfantego we Wrocławiu / oprac. Adam Maksymowicz ; Fundacja Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego. - Wrocław: Wydaw. Biuro Tłumaczeń, 2000

51. WAWRYSZYN, Ludwik
Wojciech Korfanty bojownik o powrót Śląska do Polski / Ludwik Wawryszyn ; [B.m.]: Polski Związek Zachodni. Region Opolski. - Opole: Kamerton, 1992

52. WOJCIECH Korfanty - portret polityka : materiały z sesji naukowej (wrzesień 1989) / [red. Aleksandra Niesyto] ; Muzeum Historii Katowic. - Katowice: MH, 1991
(Sygn. 36489)

53. WOJCIECH Korfanty - rozprawy i szkice historyczno-literackie : praca zbiorowa / pod red. Dariusza Rotta i Eugeniusza Skorwidera ; Pałac Młodzieży w Katowicach, Śląskie Towarzystwo Historycznoliterackie . - Katowice: Biblioteka Śląska ; przy współpr. „Sowa-Press”, 1993
(Sygn. 38791, 38792)

54. WOJCIECH Korfanty : 1873-1939. - Katowice: Muzeum Historii Katowic, [2000]

55. WOJCIECH Korfanty : portret polityka : katalog wystawy Katowice, wrzesień 1989 / [aut. scenariusza i katalogu, komisarz ekspozycji: Zdzisław Sobieraj] ; Muzeum Historii Katowic . - Katowice: MH, 1989
(Sygn. 36490)

56. WOJCIECH Korfanty : wybór literatury za lata 1960-1982 / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. Dział Informacji i Bibliografii. - Katowice: WiMBP, 1983

57. WOJCIECH Korfanty 1873-1939 : w 130 rocznicę urodzin / pod red. Teresy Kulak ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego. - Wrocław: IHUW. FOD, 2003

58. ZIELIŃSKI, Władysław
Wojciech Korfanty 1873-1939, polski komisarz plebiscytowy i dyktator III powstania śląskiego / Władysław Zieliński. - [Wyd. 2]. - Katowice: Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1983

59. ZIELIŃSKI, Władysław
Wojciech Korfanty : 1873-1939 : sylwetka polskiego komisarza plebiscytowego i dyktatora III powstania śląskiego / Władysław Zieliński. - Katowice: Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1981

60. ZIELIŃSKI, Władysław
Wojciech Korfanty 1873-1939 : polski komisarz plebiscytowy i dyktator III powstania śląskiego / Władysław Zieliński. - Wyd. 2. - Katowice: Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1983
(Sygn. 26297)

61. ZIELIŃSKI, Wojciech
Wojciech Korfanty 1873-1939 / Wojciech Zieliński. - [Wyd. 3]. - Katowice: Muzeum Śląskie, [1989]


II. ARTYKUŁY Z WYDAWNICTW CIĄGŁYCH

1. BALAWAJDER, Edward
[Listy Wojciecha Korfantego i Karola Popiela - recenzja] / Edward Balawajder // Zeszyty Społeczne KIK. - 2004, nr 12, s.221-223
Zawiera rec. książki: Listy Wojciecha Korfantego i Karola Popiela przywódców polskiej Chrześcijańskiej Demokracji. - Katowice, 2004

2. BURZYŃSKI, JACEK
Wojciech Korfanty – portret polityka / Jacek Burzyński // Dzieje Najnowsze. – 1990, nr 3, s.115-118
Wojciech Korfanty - portret polityka” - sesja naukowa. Katowice, 25-26 IX 1989

3. CHERUBIN, Dariusz
Polscy politycy u progu niepodległości / Dariusz Cherubin // Kierunki. – 1988, nr 20, s.1, 8-9

4. CHONCIA, Iwona
Sesja naukowa poświęcona Wojciechowi Korfantemu : (Kraków, 26-27 marca 2004) / Iwona Choncia // Studia Historyczne. - 2004, z. 3/4, s.415-417

5. CZEKAJ, Tadeusz
Wojciech Korfanty a Józef Piłsudski / Tadeusz Czekaj // Zaranie Śląskie. – 1990, nr 3/4, 337-344

6. DŁUGAJCZYK, Edward
Od plebiscytu do powstania / Edward Długajczyk // Śląsk. – 1996, nr 5, s.4-5

7. DŁUGAJCZYK, Edward
Wojciecha Korfantego portret wielowymiarowy / Edward Długajczyk // Śląsk.-2001, nr 5, s.6-8,33

8. DŁUGOBORSKI, Wacław
Zabrze w legendzie i dziele Wojciecha Korfantego / Wacław Długoborski // Orbis Interior.- Nr 2 (2000), s.71-87

9. DROŃ, Maciej
Posła kłopoty ze ślubem : uparty Korfanty / Maciej Droń // Życie Bytomskie. - 2007, nr 20, s.14

10. DROZDOWSKI, Marian Marek
Recepcja myśli polityczno-społecznej Wojciecha Korfantego przez Polskę Walczącą w latach 1939-1945 / Marian Marek Drozdowski // Rudzki Rocznik Muzealny. - 2003, s. 24-37

11. ENGELGARD, Jan
Ostatnie lata Wojciecha Korfantego / Jan Engelgard // Słowo. – 1993, nr 67, s. 3

12. ENGELGARD, Jan
Wojciech Korfanty (120 rocznica urodzin) / Jan Engelgard // Słowo. - 1993, nr 62, s. 3

13. FALĘCKI, Tomasz
Niemieccy politycy i opinia publiczna wobec Wojciecha Korfantego (1922-1926) / Tomasz Falęcki.- Streszcz. w jęz. ang. niem. // Studia Śląskie.- T. 56 (1997), s.233-245

14. FALĘCKI, Tomasz
Pobyt Wojciecha Korfantego w Czechosłowacji w świetle materiałów praskiego ministerstwa spraw wewnętrznych / Tomasz Falęcki // Szkice Archiwalno-Historyczne.- Nr 1 (1998), s.39-43

15. GAJDA, Ryszard
Sławni Polacy w historii oręża polskiego – medale pamiątkowe : c.d. / Ryszard Gajda // Przysposobienie Obronne. Obrona Cywilna w Szkole. - 1998, nr 2, s.122-125

16. [HAŁAŚ, Maciej]
Korfanty po bytomsku / [Maciej Hałaś] // Życie Bytomskie. – 2006, nr 26, s.11
O projekcie pomnika Wojciecha Korfantego bytomskiego rzeźbiarza Stanisława Pietrusa

17. HOŁD pamięci Wojciecha Korfantego / (KaS) // Dziennik Zachodni. – 1989, nr 192, s.1-2
Sprawozdanie z uroczystości na cmentarzu w Katowicach

18. JANOTA, Wojciech
Z księgozbioru Wojciecha Korfantego / Wojciech Janota // Książnica Śląska. - T. 28 (2001/2003), s. 69-88

19. KARWAT, Krzysztof
Hołd dla Korfantego / Krzysztof Karwat // Śląsk. - 2004, nr 8, s.75
Zawiera rec. książki: Wojciech Korfanty 1873-1939 : w 130 rocznicę urodzin. - Wrocław, 2003

20. KIJONKA, Tadeusz
Ostatnie przemówienie Korfantego w Reichstagu / Tadeusz Kijonka.- (Odczytywanie Śląska) // Śląsk.-2002, nr 6, s.50

21. KIJONKA, Tadeusz
Powrót w spiżu / Tadeusz Kijonka // Śląsk.-1999, nr 8, s.4
Odsłonięcie pomnika Wojciecha Korfantego w Katowicach

22. KONOPELSKA, Wiesława
To był ktoś! / Wiesława Konopelska // Śląsk.-1998, nr 8, s.28-29
O pracy nad pomnikiem Wojciecha Korfantego

23. KORFANTY, Eugenia
Wspomnienia rodzinne o Wojciechu Korfantym / Eugenia Korfanty // Śląsk. – 1999, nr 3, s.52-53

24. KORFANTY, Wojciech
Chcemy do Polski?... / Wojciech Korfanty ; tł. Stanisław Wilczek // Śląsk.-2002, nr 6, s.51-55

25. KUTZ, Kazimierz
Portrety godziwe / Kazimierz Kutz. - Kraków, 2004. - Rec.: Krzysztof Karwat // Tygodnik Powszechny. - 2004, nr 16, s. 12
Szkice wspomnieniowe o ludziach, którzy wywarli wpływ nie tylko na autora. Są to m. in. Z. Cybulski, E. Gierek i W. Korfanty

26. KWIATEK, Aleksander
Wojciech Korfanty wobec idei demokratycznego państwa / Aleksander Kwiatek // Kwartalnik Opolski. - 2006, nr 1, s.3-16

27. LEWANDOWSKI, Jan F.
Dom Korfantego / Jan F[ranciszek] Lewandowski // Śląsk.-1997, nr 9, s.68

28. LEWANDOWSKI, Jan F.
Epizody z Korfantym / Jan F. Lewandowski // Śląsk.-1996, nr 4, s. 47
Postać Wojciecha Korfantego w filmach fabularnych

29. LEWANDOWSKI, Jan F.
Pogrzeb Korfantego / Jan F. Lewandowski // Śląsk. – 1999, nr 8, s.22-24

30. LEWANDOWSKI, Jan F.
Przypomnienie Korfantego / Jan F. Lewandowski // Z Tej Ziemi. Śląski Kalendarz Katolicki. – 1989, s.98-109

31. LIPOŃSKA-SAJDAK, Jadwiga
Lata szkolne Wojciecha Korfantego / Jadwiga Lipońska-Sajdak // Kronika Katowic.- T. 5 (1995), s.59-64

32. ŁĄCZKOWSKI, Paweł
Korfanty / wypowiedź Pawła Łączkowskiego, zanotował Jacek Możejko // Ład. – 1993, nr 19, s.2

33. MACAŁA, Jarosław
Próba mediacji bp. Stanisława Adamskiego w konflikcie między Michałem Grażyńskim a Wojciechem Korfantym 1930/1931 / Jarosław Macała // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne.- T. 25/26 (1992/93), s.293-297

34. MATELSKI, Dariusz
Wojciech Korfanty wobec powstań narodowowyzwoleńczych w latach 1918-1921 / Dariusz Matelski // Kronika Katowic.- T. 5 (1995), s. 35-58

35. MUSIALIK, Wanda
Śląski portret / Wanda Musialik // Trybuna Opolska. – 1989, nr 190, s.4

36. MUSIOŁ, Józef
Korfanty – prawodawca / Józef Musioł // Śląsk. – 1999, nr 8, s.20-21

37. NEUBACH, Helmut
Jak Korfanty uzyskał pierwszy górnośląski mandat dla Polaków : wybory do Reichstagu w Katowicach i Zabrzu / Helmut Neubach ; tł. z niem. Joanna Rostropowicz. - Tekst również w jęz. niem. // Zeszyty Eichendorffa. - Z. 10 (2005), s.28-41

38. NIEMIEC, Barbara
Gorzki chleb / Barbara Niemiec // Tygodnik Solidarności.-1999, nr 33, s.12-13
Działalność Wojciecha Korfantego

39. OLSZAR, Henryk
[Wojciech Korfanty - recenzja] / Henryk Olszar // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. - 2006, z. 1, s.213-215
Zawiera rec. książki: Wojciech Korfanty : myśl katolicko-społeczna i działalność / Edward Balawajder. - Katowice, 2001

40. ORZECHOWSKI, Marian
O jeden Śląsk za daleko / Marian Orzechowski ; rozm. przepr. Aleksandra Klich, Andrzej Stefański // Gazeta Wyborcza.-2001, nr 102, s.16-18
III Powstanie śląskie i rola Wojciecha Korfantego

41. PAMIĘCI wielkiego Polaka / (bn) // Dziennik Zachodni. – 1989, nr 190, s.1-2

42. POLSKO! Bądź nam matką... : nad przemówieniem Wojciecha Korfantego wygłoszonym 20 czerwca 1922 roku w Katowicach .- (Odczytywanie Śląska) // Śląsk.-2002, nr 6, s. 55-56

43. POWSTANIA śląskie dziś : ankieta // Śląsk. – 2006, nr 5, s.42-48
Wypowiedzi znanych historyków i badaczy dotyczące powstań śląski (m. in. roli Wojciecha Korfantego). Ankieta przeprowadzona z okazji 85 rocznicy wybuchu III powstania śląskiego

44. PRUSZYŃSKI, Ksawery
Wojciech Korfanty / Ksawery Pruszyński. - (Odczytywanie Śląska) // Śląsk. - 2003, nr 4, s.60-61
Artykuł zamieszczony w „Wiadomościach Literackich” z 3 września 1939 r.

45. PRZEWŁOCKI, Jan
Nad biografią Wojciecha Korfantego / Jan Przewłocki. Cz. 1- 15 // Dziennik Zachodni. – 1989, nr-y: 92, 111, 130, 143, 165, 173, 183, 200, 211, 228, 240, 252, 268, 274, 285

46. PRZEWŁOCKI, Jan
80 lat temu / Jan Przewłocki // Śląsk. – 2001, nr 5, s.9-11
Refleksje wokół III powstania śląskiego

47. PRZYBYLSKI, Henryk
Ostatnie lata Korfantego / Henryk Przybylski // Śląsk.-1998, nr 8, s.30-32

48. PRZYBYLSKI, Henryk
Wojciech Korfanty sprzed 80 lat we wspomnieniach polityków polskich / Henryk Przybylski // Kronika Katowic.-T. 8 (1999), s.5-17

49. PRZYTARSKI, Ireneusz
50 lat po pogrzebie i w szóstą rocznicę // Ireneusz Przytarski // Dziennik Zachodni. – 1989, nr 190, s.3-4

50. SZEWCZYK, Grażyna
Krew i głosy pojednania : powstania śląskie i plebiscyt w literaturze niemieckiej / Grażyna Szewczyk // Śląsk. – 1996, nr 5, s.30-31
Postać Wojciecha Korfantego w literaturze niemieckiej

51. SZEWCZYK, Wilhelm
O Korfantym słowa żałobne / Wilhelm Szewczyk // Dziennik Zachodni. – 1989, nr 190, s.4

52. SZMATLOCH, Barbara
Myślami zawsze była z Polską : wspomnienie o Eugenii Korfantowej (1913-2006), synowej Wojciecha Korfantego. Cz. 1 / Barbara Szmatloch // Śląsk. - 2007, nr 4, s.36-39

53. SZMATLOCH, Barbara
Myślami zawsze była z Polską : wspomnienie o Eugenii Korfantowej (1913-2006), synowej Wojciecha Korfantego. Cz. 2 / Barbara Szmatloch // Śląsk. - 2007, nr 5, s.30-33

54. WAŁĘGA, Stanisław
Czy Wojciech Korfanty został otruty? / Stanisław Wałęga // Gazeta Krakowska. – 1989, nr 202, s.3

55. WISŁOCKI, Seweryn A.
Wojciecha Korfantego droga do niepodległości / Seweryn A. Wisłocki // Niepodległość i Pamięć.- 2003, nr 1, s.83-94

56. ZANIM wybuchło III powstanie : z rozmów Wojciecha Korfantego, Komisarza Plebiscytowego na górnym Śląsku, z premierem Wincentym Witosem // Śląsk. – 1996, nr 5, s.6


III. Adresy stron internetowych (wybór)

1. http://www.silesia-region.pl/rok_wojciecha_korfantego/

2. http://www.edukacja.cku.bytom.pl/korfanty/index.html

3. http://www.mhk.katowice.pl/korfanty/dane/o_stronie.htm
(Strona przygotowana specjalnie na konkurs Muzeum Historii Katowic)

4. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Korfanty

5. http://www.montes.pl/Montes_4/montes_nr_04_23.htm

6. http://halat.pl/korfanty.html

7. http://www.zgapa.pl/zgapedia/Wojciech_Korfanty.html

8. http://www.slonsk.de/Slonsk/Abni/GSOS/WojciechKorfanty.htm

9. http://tematy-katowice.gazeta.pl/W/1830,Wojciech-Korfanty

10. http://www.rybnik.pl/bsip/publik/pokazy.htm
Na stronie znajduje się prezentacja multimedialna do pobrania - „Wojciech Korfanty”

slaskie

Jednostka oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.