PRACA Z DZIECKIEM I UCZNIEM
O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH


Zestawienie bibliograficzne w wyborze nr 2/2009
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu
oprac.
Anita Góral (wydawnictwa zwarte)
Wioleta Bożek (artykuły z wydawnictw ciągłych)pdf download icon

zob. też: Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2006