Leszek Kołakowski (1927-2009)
Materiały informacyjno-bibliograficzne


 

W 2009 r. odeszło dwoje wybitnych polskich filozofów:
prof. Barbara Skarga i prof. Leszek Kołakowski.
Barbara Skarga zdążyła jeszcze pożegnać przyjaciela: „Leszek to był mój brat najbliższy. Jeszcze bliższy niż brat. Nic więcej powiedzieć nie mogę. To moja żałoba.”


Gazetka „Listopadowa zaduma. Filozofowie, którzy odeszli : Barbara Skarga (1919-2009)
i Leszek Kołakowski (1927-2009)” była skromną formą uczczenia Ich pamięci.
Próbą podsunięcia uczniom inspiracji filozoficznej jest natomiast kartoteka tekstowa „Leszek Kołakowski”.
 

Leszek Kołakowski – filozof, eseista, tłumacz, autor bajek i przypowiastek filozoficznych, wychowawca kilku pokoleń inteligencji polskiej. Niezwykły erudyta, zaliczany do najwybitniejszych umysłów swej epoki. Od 1968 r. (po pozbawieniu go katedry na Uniwersytecie Warszawskim) na emigracji, wykładał w Yale, Berkeley, Chicago, od 1970 był profesorem All Souls College w Oksfordzie. Autorytet intelektualny i moralny, wyróżniony niezliczoną ilością nagród, o interesującej drodze rozwoju wewnętrznego. A jednocześnie czarujący dżentelmen z nieodłączną kryształową laską, o ogromnym poczuciu humoru, dowcipny, ironiczny i autoironiczny. Agnostyk głęboko zanurzony w metafizykę, przyjaciel Jana Pawła II, ceniony i cytowany przez Benedykta XIX. Zalecający nam w ósmym przykazaniu z „Hendekalogu inteligenta”: „Kochaj różne myśli, których się nauczyłeś od pisarzy czy filozofów”.

*
* *

"Filozofia jest wysiłkiem stałego kwestionowania wszystkich oczywistości."
Leszek Kołakowski

*
* *

"Wydaje mi się, że w stosunkach międzyludzkich wystarczy wzajemny szacunek – kantowskie poszanowanie godności."
Barbara Skarga

*
* *

"Każdy z nas jest w głębi filozofem, filozofia to stan zadziwienia światem."
Magdalena Środa
(wychowanka Barbary Skargi, wielka rzeczniczka wprowadzenia filozofii do szkół)

 

Oprac. Bożena Zwierzyńska