WSPARCIE INSTYTUCJONALNE DLA DZIECI Z RODZIN UBOGICH

Zestawienie bibliograficzne w wyborze nr 1/2010
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu
opracowała Joanna Ambroży

zasięg chronologiczny:
książki : 1953 - 2009
artykuły z czasopism: 2002-2009

 

I. WYDAWNICTWA ZWARTE

1. AKOLIŃSKI, Stanisław
Opieka nad dzieckiem : planowanie i finansowanie urządzeń socjalnych / Stanisław Akoliński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1953.
Sygn.: 1043

2. CZABAŃSKI, Krzysztof
Rodziny specjalnej troski / Krzysztof Czabański. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981.
Sygn.: 22380, 22448, 22449

3. DANILEWICZ, Wioletta
Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym / Wioletta Danilewicz, Jadwiga Izdebska, Beata Krzesińska-Żach. - Białystok : "Trans Humana", 1995.
Sygn.: 37416

4. DRYLL, Irena
My i nasz dom RODZINA / Irena Dryll. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980.
Sygn.: 20075, 20208

5. DUBOIS, Brenda
Praca socjalna : zawód, który dodaje sił. T. 1 / Brenda DuBois, Karla Krogsrud Miley ; tł. [z niem.] Krzysztof Czekaj. - Katowice : "Śląsk", 1999.
Sygn.: 39169/I

6. DUBOIS, Brenda
Praca socjalna : zawód, który dodaje sił. T. 2 / Brenda DuBois, Karla Krogsrud Miley ; tł. [z niem.] Krzysztof Czekaj. - Katowice : "Śląsk", 1999.
Sygn.: 39169/II

7. ELEMENTARNE pojęcia pedagogiki społecznej i polityki socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. - Warszawa : "ŻAK", 1999.
Sygn: 39105/P, 39325/P, 41028, 41028/P

8. FORMY opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005.
Sygn.: 42232

9. HAJDUK, Barbara
O rodzajach pomocy / Barbara Hajduk, Edward Hajduk ; Uniwersytet Zielonogórski. - Kraków : "Impuls", 2006.
Sygn: 41227, 41228

10. HAJDUK, Edward
Pomoc i opieka - różne postacie / Edward Hajduk, Barbara Hajduk. - Kraków : "Impuls", 2001.
Sygn.: 40032

11. JUNDZIŁŁ, Irena
Opieka nad rodziną w miejscu zamieszkania / Irena Jundziłł. - Warszawa : Wydaw. Spółdzielcze, 1983.
Sygn.: 25138, 25596

12. KONCEPCJE pomocy człowiekowi w teorii i praktyce / pod red. Zofii Frączek i Beaty Szluz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
Sygn.: 41745

13. KONTAKTY z ludźmi "Innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / red. Bogumiła Kosek-Nita i Danuta Raś. -Wyd. 2 popr. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2007.
Sygn: 42333

14. KRAJEWSKA, Beata
Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. - Kraków : "Impuls", 2009.
Sygn.: 42597, 42628, 42629, 42630

15. KRÓLIKOWSKA, Jadwiga
Socjologia dobroczynności : zarys problematyki biedy i pomocy na tle doświadczeń angielskich / Jadwiga Królikowska. - Warszawa : "Żak", cop. 2004.
Sygn.: 40626

16. ŁĘCKI, Krzysztof
Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej / Krzysztof Łęcki, Andrzej Szóstak. - Katowice : "Śląsk", 1999.
Sygn.: 39168

17. MARYNOWICZ-HETKA, Ewa
Praca socjalno-wychowawcza z rodziną niepełną / Ewa Marynowicz-Hetka. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1980.
Sygn.: 21462, 21463, 21527

18. MARYNOWICZ-HETKA, Ewa
Praca socjalno-wychowawcza z rodziną niepełną / Ewa Marynowicz-Hetka. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985.
Sygn.: 28322, 28322

19. MARYNOWICZ-HETKA, Ewa
Dziecko w rodzinie problemowej : pomoc w rozwoju / Ewa Marynowicz-Hetka. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987.
Sygn.: 30231

20. POLITYKA socjalna / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa : UKIE, 2003.
Sygn.: A-3027, A-3061

21. POMOC społeczna / wprowadzenie Iwona Sierpowska. - Stan prawny na 1 stycznia 2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2006.
Sygn.: 41900

22. POMOC dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym : debata o nowym systemie / pod red. Marioli Racław-Markowskiej ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : IPS, 2005.
Sygn.: 41311

23. PRACA socjalna wobec współczesnych problemów społecznych / red. nauk. Sabina Pawlas-Czyż ; konsultant nauk. Kazimiera Wódz. - Wyd. 2 (uzup.). - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2007.
Sygn.: 42021

24. RACZKOWSKA, Jadwiga
Kiedy rodzina zawiedzie / Jadwiga Raczkowska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1983.
Sygn.: 26454/P, 26611/P

25. REISSMAN, Frank
Nowa definicja samopomocy : polityka i praktyka / Frank Reissman, David Carroll ; tł. Helena Grzegołowska-Klarkowska. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000.
Sygn.: A-2504, A-4099

26. ROBERTIS, Cristina de
Metodyka działania w pracy socjalnej / Cristina de Robertis ; przy współpracy Bernadette Blanc, Françoise Lesimple, Henri Pascal ; tł. Grażyna Karbowska. – Katowice : "Śląsk", 1998.
Sygn.: 39604

27. SIWEK, Danuta
Metodyka pracy kuratora sądowego i opiekuna społecznego : przewodnik do zajęć z przedmiotu : (przeznaczony dla studentów II i III roku pedagogiki resocjalizacyjnej studiów dziennych i zaocznych) / Danuta Siwek. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982.
Sygn.: 24890

28. SUTTON, Carole
Psychologia dla pracowników socjalnych / Carole Sutton ; przekł. Elżbieta Józefowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007.
Sygn.: 41879

29. SUTTON, Carole
Psychologia dla pracowników socjalnych / Carole Sutton ; przekł. Elżbieta Józefowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.
Sygn.: 40562, 40869, 41141

30. WIELOWYMIAROWOŚĆ pracy socjalnej / pod red. nauk. Krzysztofa Frysztackiego, Krzysztofa Piątka. - Toruń : "Akapit", cop. 2002.
Sygn.: 41269

31. WÓDZ, Kazimiera
Praca socjalna w środowisku zamieszkania / Kazimiera Wódz. - Katowice : "Śląsk", 1998.
Sygn.: 39167

32. WSPARCIE społeczne, stres i zdrowie / pod red. Heleny Sęk i Romana Cieślaka. - Wyd. 1, 2 dodruk. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006.
Sygn.: 41490, 41523

33. ŻUKIEWICZ, Arkadiusz
Praca socjalna Ośrodków Pomocy Społecznej / Arkadiusz Żukiewicz. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.
Sygn.: 40180