MATEMATYKA
nauczanie – odkrywanie – pasja

Zestawienie tematyczne w wyborze nr 2/2011
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Bytomiu
oprac. Bożena Zwierzyńska
 

Biblioteka Pedagogiczna w Bytomiu posiada w swoich zbiorach ciekawe materiały, związane z matematyką i prezentujące jej różne oblicza. Poniższy wykaz uwzględnia wybrane pozycje, mogące zainteresować zarówno nauczycieli, jak i rodziców, zatroskanych o wszechstronny rozwój dziecka, a także młodzież szkolną i studencką oraz miłośników matematyki. Wśród proponowanych poniżej lektur znajdują się poradniki metodyczne, konkretne scenariusze zajęć przedszkolnych i szkolnych, propozycje zadań i testów egzaminacyjnych, ujęcia historyczne i teoretyczne, materiały źródłowe. Wyboru dopełniają zagadki, łamigłówki, barwne anegdoty.

Zob. również „Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator”, Nr 14 (2011).


Zasięg chronologiczny:
- dla książek: 1953-2010
- dla artykułów z czasopism: 2003-2010
 

I. WYDAWNICTWA ZWARTE I ICH FRAGMENTY

1. ANDRZEJEWSKA, Urszula
200 zadań i łamigłówek matematycznych : dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Urszula Andrzejewska, Krystyna Ślusarska. - Płock : „Korepetytor”, 1999
Sygnatura: 39920

2. ANUSIAK, Jan
55 lekcji o liczbach naturalnych / Jan Anusiak, Janusz Kaja. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992
Sygnatura: 35495

3. BROWN, Sam Ed
Raz, dwa, trzy spróbuj i ty : zabawy matematyczne dla przedszkolaków / Sam Ed Brown ; il. Jula Libonn ; przekł. [z ang.] Katarzyna Kalicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993
Sygnatura: 37057

4. BRYŃSKI, Maciej
Matematyka : klasa 2 : kształcenie w zakresie rozszerzonym : poradnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego / Maciej Bryński, Norbert Dróbka, Karol Szymański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003
Sygnatura: A-3482
5. BRYŃSKI, Maciej
Matematyka : klasa 3 : kształcenie w zakresie rozszerzonym : poradnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego / Maciej Bryński, Norbert Dróbka, Karol Szymański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004
Sygnatura: A-3483, A-3484

6. CIESIELSKI, Krzysztof
Bezmiar matematycznej wyobraźni / Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda. - Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1995
Sygnatura: 38210

7. DAVIS, Philip
Świat matematyki / Philip Davis, Reuben Hersh ; z ang. tł. Roman Duda. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994
Sygnatura: 27251

8. DĄBROWSKI, Mirosław
Pozwólmy dzieciom myśleć! : o umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów / Mirosław Dąbrowski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2008
Sygnatura: A-4418, A-4419, A-4420

9. DRÓBKA, Norbert
Matematyka w gimnazjum : powtórzenie, ćwiczenia i testy / Norbert Dróbka, Karol Szymański. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001
Sygnatura: 42907

10. DZIECKO i matematyka / red. nauk. Ewa Swoboda, Ján Gunčaga. - Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009
Sygn. 42734, 42735

11. FILIP, Jan
Dziecko w świecie matematyki / Jan Filip, Tadeusz Rams. - Kraków : „Impuls”, 2000
Sygnatura: 39527

12. FILOZOFIA matematyki : antologia tekstów klasycznych / wybór i oprac. Roman Murawski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : UAM, 1986
Sygnatura: 29972

13. GARDNER, Martin
Ostatnie rozrywki : hydry, jajka i inne mistyfikacje matematyczne / Martin Gardner ; przeł. [z ang.] Paweł Strzelecki. - Warszawa : Prószyński i S-ka, [2005?]
Sygnatura: 40875

14. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki? / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. -Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989
Sygnatura: 33230, 33231, 33239, 33240, 33259, 33260, 33261, 33262, 33265

15. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Wyd. 2 popr. i uzup. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994
Sygnatura: 36894, 36913, 37035, 37927

16. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
Dziecięca matematyka : książka dla rodziców i nauczycieli / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997
Sygnatura: 38523, 39017

17. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
Dziecięca matematyka : książka dla rodziców i nauczycieli dzieci z wadą słuchu / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Małgorzata Kupisiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999
Sygnatura: 39353, 40969

18. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
Dziecięca matematyka : metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole
i w placówkach integracyjnych / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000
Sygnatura: 39439

19. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
Dziecięca matematyka : program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999
Sygnatura: A-2116/P

20. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? : metodyka, scenariusze zajęć oraz wiele ciekawych gier i zabaw / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Krystyna Dobosz, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996
Sygnatura: 38311, 38728

21. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
Niepowodzenia w uczeniu się matematyki u dzieci z klas początkowych : diagnoza i terapia / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1985
Sygnatura: 28588, 28589

22. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania : uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programy i metodyka / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005
Sygnatura: 40967

23. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004
Sygnatura: 40641, 40968

24. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000
Sygnatura: 39307, 39445

25. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole : podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : „Edukacja Polska”, cop. 2009
Sygnatura: 42851

26. GUZ, Sabina
Edukacja w systemie Montessori. T. 1-2 / Sabina Guz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998
Sygnatura: 39592/I-II, 39889/I-II
Nauczanie matematyki w przedszkolu i szkole podstawowej

27. JELEŃSKI, Szczepan
Lilavati : rozrywki matematyczne / Szczepan Jeleński ; oprac. Emilia Jeleńska ; pod red. A.M. Rusieckiego. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982
Sygnatura: 24014/I, 24015/I
- 1234, 1349 (wyd. 2, 1953)

28. JELEŃSKI, Szczepan
Śladami Pitagorasa : rozrywki matematyczne / Szczepan Jeleński ; oprac. Emilia Jeleńska ; pod red. A.M. Rusieckiego. -Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988
Sygnatura: 24014/II
- 3360 ( wyd. 5 zm., 1961)
- 1236, 1350 (1953)

29. KARKUT, Janusz
Matematyka : nowa matura : modele odpowiedzi i schematy oceniania w zadaniach / Janusz Karkut, Leszek Wróblewski. - Warszawa : „Kram”, cop. 2005
Sygnatura: 42908

30. KIERMASZ pomysłów : matematyka klasy 0-III : scenariusze lekcji i zajęć dla nauczycieli i rodziców / zebr. i oprac. Jutta Matthews ; z ang. tł. Ewa Łakoma i Mirosław Dąbrowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992
Sygnatura: 36616, 36617, 36618

31. KLUS-STAŃSKA, Dorota
Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów / Dorota Klus-Stańska, Alina Kalinowska ; przy współpr. Adama Stańskiego. - Warszawa : „Żak”, cop. 2004
Sygnatura: 40656

32. KOCH, Richard
Wszechmocne prawa : nauka sukcesu w biznesie / Richard Koch ; [tł. Jakub Kluziński]. - Warszawa : K.E. LIBER, 2002
Sygnatura: 41921

33. KORDOS, Marek
Wykłady z historii matematyki / Marek Kordos. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994
Sygnatura: 38046

34. KOWAL, Stanisław
Przez rozrywkę do wiedzy : rozmaitości matematyczne / Stanisław Kowal ; [il. Mirosław Pokora]. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1991
Sygnatura: 35217
- 32738 (wyd. 7, 1989)
- 29827 (wyd. 6, 1986)
- 14660 (wyd. 4, 1976)

35. KUPISIEWICZ, Małgorzata
Intelektualna dojrzałość do uczenia się matematyki dzieci z wadą słuchu : metody diagnozy, wersja werbalna i wersja w systemie językowo-migowym / Małgorzata Kupisiewicz. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996
Sygnatura: 38519

36. MAKOWSKA, Katarzyna
Jak inspirować myślenie matematyczne ucznia w szkole podstawowej / Katarzyna Makowska. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2009
Sygnatura: 42598, 42727

37. MASON, John
Matematyczne myślenie / John Mason, Leone Burton, Kaye Stacey ; przeł. Piotr Amsterdamski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005
Sygnatura: 41046

38. MIŚ, Bogdan
Tajemnicza liczba e i inne sekrety matematyki / Bogdan Miś. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1989
Sygnatura: 32739

39. NAUCZANIE początkowe matematyki : podręcznik dla nauczyciela : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Zbigniewa Semadeniego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981
Sygnatura: A-1759/I, 23981/I, 23982/I, 24042/I, 24043/I, 24044/I, 24045/I

40. NAUCZANIE początkowe matematyki : podręcznik dla nauczyciela : praca zbiorowa. T. 4 / pod red. Zbigniewa Semadeniego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988
Sygnatura: A-1759/IV, 23981/IV, 23982/IV, 24042/IV, 24043/IV, 24044/IV, 24045/IV

41. NAUCZANIE początkowe matematyki : podręcznik dla nauczyciela : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Zbigniewa Semadeniego. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992
Sygnatura: 35486/II, 35557/II, 35558/II
- 23981/II, 23982/II, 24042/II, 24043/II, 24044/II (wyd. 1, 1984)

42. NAUCZANIE początkowe matematyki : podręcznik dla nauczyciela : praca zbiorowa. T. 3 / pod red. Zbigniewa Semadeniego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985
Sygnatura: A-1759/III, 23981/III, 23982/III, 24042/III, 24043/III, 24044/III

43. NOWAK, Zdzisław
Po rozum do głowy : (wesoła logika) / Zdzisław Nowak. - Wyd. 4. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987
Sygnatura: 31516
- 19344 (wyd. 3, 1979)
Zagadki, algebrafy, anegdoty, łamigłówki

44. NOWAKOWSKI, Ryszard
Dokąd zmierzasz edukacjo? : o tendencjach i sytuacji w nauczaniu matematyki (i nie tylko w niej) / Ryszard Nowakowski. - Wrocław : „Alef”, 2005
Sygnatura: 41217

45. NOWIK, Jerzy
Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej / Jerzy Nowik. - Opole : „Nowik”, 2009
Sygnatura: 42697

46. OSIĄGNIĘCIA maturzystów w roku 2008 : komentarz do zadań z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych : sprawozdanie z egzaminu maturalnego w maju 2008 / [wstęp i red. Katarzyna Lisowska, Barbara Czarnecka-Cicha]. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2008
Sygnatura: A-4315, A-4316

47. OSTROWSKA, Nina
Edukacja europejska na lekcjach matematyki / Nina Ostrowska, Grażyna Spychała. - Toruń : „Aksomat”, 2002
Sygnatura: 40312

48. OSZWA, Urszula
Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. - Wyd. 3. - Kraków : „Impuls”, 2006
Sygnatura: 41534
- 41229, 41333 (wyd. 2, 2006)

49. PISARSKI, Marek
Matematyka dla naszych dzieci : gry i zabawy rozwijające uzdolnienia matematyczne / Marek Pisarski ; il. Rafał Winiewicz. - Warszawa : „Eceri”, 1992
Sygnatura: 35284

50. PODSTAWA programowa z komentarzami. T. 1, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna / aut. Zbigniew Marciniak, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - S.l.: s.n., 2009
Sygn. A-4513/I

51. PODSTAWA programowa z komentarzami. T. 6, Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka / aut. Zbigniew Marciniak, Zbigniew Semadeni et al. - S.l.: s.n., 2009
Sygn. A-4513/VI

52. PSYCHOLOGIA trudności arytmetycznych u dzieci : doniesienia z badań / red. nauk. Urszula Oszwa. - Kraków : „Impuls”, 2008
Sygnatura: 42003

53. ROZWIĄŻ analogicznie : zbiór zadań z matematyki do nowej matury : praca zbiorowa / pod kierunkiem Katarzyny Sikory ; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. - Wyd. 2. - Katowice : RODN „WOM”, 2005
Sygnatura: 42541, 42542

54. RYBAK, Anna
Komputer na lekcjach matematyki w szkole średniej / Anna Rybak. - Gdańsk : „Podkowa Bis”, 2001
Sygnatura 42909, 42910

55. SAWICKI, Tadeusz
Matematyka / Tadeusz Sawicki, Renata Reclik, Jerzy Nowik ; pod red. Tadeusza Sawickiego. - Opole : „Nowik”, 1997
Sygnatura: 39183
Dla nauczycieli przedszkoli i klas początkowych

56. SEVRIN, Lew
Niedźwiadki na podwórku : elementarz matematyczny / Lew Szewrin, Władimir Żytomirski ; przekł. [z ros.] Grażyna Pieśniewska ; il. Jadwiga Abramowicz ; il. do bajek osiołka Gapy Teresa Wilbik. - Warszawa : „Alfa”, 1990
Sygnatura: 34220

57. SIWEK, Helena
Czynnościowe nauczanie matematyki / Helena Siwek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998
Sygnatura: 38917

58. SIWEK, Helena
Dydaktyka matematyki : teoria i zastosowania w matematyce szkolnej / Helena Siwek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005
Sygnatura: 41045

59. SIWEK, Helena
Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym : rola edukacji matematycznej / Helena Siwek. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004
Sygnatura: A-3451, A-4508, 40831

60. SIWEK, Helena
Możliwości matematyczne uczniów szkoły specjalnej : zarys teorii i propozycje rozwiązań metodycznych / Helena Siwek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992
Sygnatura: 35507, 35508, 35509, 35544

61. SPORER, Zlatko
Och, ta matematyka / Zlatko Śporer ; przeł. Joanna Prosińska-Giersz i Irena Panek ; il. i komentarz Nedejko Dragic. - Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1991
Sygnatura: 34427
Dla młodszej młodzieży

62. STASICA, Jadwiga
160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z matematyki w klasach I-III / Jadwiga Stasica. - Kraków : „Impuls”, 2001
Sygnatura: 39734

63. STEINHAUS, Hugo
Kalejdoskop matematyczny / Hugo Steinhaus ; oprac. Józef Łukaszewicz. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989
Sygnatura: 33447
- 1646 (wyd. 7 [2 w jęz. polskim], 1954

64. STUCKI, Edmund
Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych. Cz. 3 / Edmund Stucki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. -Wyd. 2. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1997. - Cz. 1 pt.: Nauczanie matematyki w klasach
Sygnatura: 39132/III

65. STUCKI, Edmund
Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych. Cz. 2 / Edmund Stucki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. -Wyd. 3. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1997. - Cz. 1 pt.: Nauczanie matematyki w klasach niższych
Sygnatura: 39131/II
- 36907/II (wyd. I, 1993)

66. STUCKI, Edmund
Nauczanie matematyki w klasach niższych. Cz.1 / Edmund Stucki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Wyd. 3 zm. i popr. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1998. - Wyd. poprz. pt.: Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych
Sygnatura: 39018/I

67. SZUREK, Michał
O nauczaniu matematyki : wykłady dla nauczycieli i studentów. T. 1 / Michał Szurek. -Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2006
Sygnatura: A-3420/I

68. SZUREK, Michał
Opowieści geometryczne / Michał Szurek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995
Sygn. 37513

69. SZUREK, Michał
Opowieści matematyczne / Michał Szurek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987
Sygnatura: 31080, A-3826

70. UMIEJĘTNOŚCI polskich gimnazjalistów : pomiar, wyniki, zadania testowe z komentarzami : praca zbiorowa / pod red. Michała Federowicza. - Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, 2008
Sygnatura: A-4469, A-4470, A-4471
Badania PISA

71. WCZESNA diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu : wybrane zagadnienia / red. nauk. Urszula Oszwa. - Kraków : „Impuls”, 2008
Sygnatura: 42010

72. WYCZESANY, Janina
Nauczanie matematyki w klasach 1-3 szkoły specjalnej / Janina Wyczesany. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991
Sygnatura: 36995, 37938

73. YOSHIBA, Masakatsu
Origami / Masakatsu Yoshiba. - Łódź : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988
Sygnatura: 31977

74. ŻYTOMIRSKI, Władimir G.
Geometria dla najmłodszych / Władimir G. Żytomirski, Lew N. Szewrin ; tł. z ros. Urszula Drabarek ; oprac. graf. Bohdan Butenko. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991
Sygnatura: 37056