AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA

Zestawienie tematyczne w wyborze nr 4/2011
za lata 1988-2010
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Bytomiu
oprac. Bożena Zwierzyńska

 

I. WYDAWNICTWA ZWARTE I ICH FRAGMENTY

1. AUTYZM wyzwaniem naszych czasów / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kossewskiej. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000
Sygn. 39571
Zawiera przedruk tekstu Karty Praw Osób Autystycznych

2. BOBKOWICZ-LEWARTOWSKA, Lucyna
Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. -Kraków : „Impuls”, 2000
Sygn. 39704, 39705

3. BOBKOWICZ-LEWARTOWSKA, Lucyna
Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Wyd. 2. - Kraków : „Impuls”, 2005
Sygn. 41300

4. BOBKOWICZ-LEWARTOWSKA, Lucyna
Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Wyd. 3. - Kraków : „Impuls”, 2005
Sygn. 41346

5. BRAGDON, Allen D.
Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, Déja vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenia afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon ; przekł. Liliana Okupniak. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
Sygn. 40501

6. BRAGDON, Allen D.
Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, Déja vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenia afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon ; przeł. Liliana Okupnik. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005
Sygn. 40949

7. BRAUNER, Alfred
Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach : fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna / Alfred i Françoise Brauner ; tł. [z fr.] Tadeusz Gałkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988
Sygn. 32480, 32481, 32685

8. BRAUNER, Alfred
Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna / Alfred i Françoise Brauner ; tł. [z fr.] Tadeusz Gałkowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993
Sygn. 36757

9. CIEŚLICKI, Wiesław
Wpływ rehabilitacji w wodzie na usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa i dzieci z autyzmem // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju: konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls” , 2006. - S. 231-241
Sygn. 41324, 41334

10. COPELAND, James
Z miłości do Ani : krzyk i wyzwolenie : na podstawie dzienników Jamesa Hodgesa / James Copeland ; tł. [z ang.] Maria Wójtowicz. - Warszawa : „Synapsis”, 1995
Sygn. 37640

11. ĆWICZENIA edukacyjne dla dzieci autystycznych / oprac. zespół TEACCH ; red. Eric Schopler, Margaret Lansing, LeslieWaters ; tł. [z ang.] Sławomir Mil ; il. Judith H. Davis. -Gdańsk : Wydaw. Psychologiczne : „SPOA”, 1994
Sygn. 37072

12. DE CLERCQ, Hilde
Autyzm od wewnątrz : przewodnik / Hilde De Clercq ; tł. z przekł. ang. Krystyna Alicja Sip. - Warszawa : „Fraszka Edukacyjna” ; „Synapsis”, cop. 2007
Sygn. A-4288

13. DONDERS-WESLING, Irma
Autyzm w Holandii z perspektywy historycznej i współczesnej / Irma Donders-Wesling // W: Z zagadnień historii pracy socjalnej w Polsce i w świecie / pod red. Agnieszki Małek, Krystyny Slany, Izabeli Szczepaniak-Wiechy. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 151-166
Sygn. 41783

14. DRUGIE opowieści terapeutów / komentuje Hanna Olechnowicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000
Sygn. 39486
Inf. z okładki: budować przywiązanie, bogactwo mowy dotyku, rozmowy dłońmi, tandem terapeutyczny, wejść w dialog, być znów malutkim, dziecko dziecku terapeutą, „terapia kuchenna”. Kontynuacja książki „Opowieści terapeutów”

15. DZIECKO autystyczne.com. Nr 2 / Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Oddział w Szczecinie. - Szczecin : Krajowe Towarzystwo Autyzmu, 2009
Sygn. A-3567

16. EDUKACJA osób autystycznych w praktyce i badaniach naukowych : konferencja naukowa, Gdańsk 5.12.-5.12.1997 / pod red. Hanny Jaklewicz. – Gdańsk : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, cop. 1998
Sygn. 38914, 39074

17. FRITH, Uta
Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith ; przekł. Mikołaj Hernik, Grzegorz Krajewski. -Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008
Sygn. 42321

18. GAGELMANN, Hartmut
Kaj znów się śmieje / Hartmut Gagelmann ; tł. [z niem.] Ryszard Turczyn. - Warszawa : „Iskry”, 1988
Sygn. 32493

19. GAŁKA, Urszula
Dziecko z autyzmem w szkole i przedszkolu / Urszula Gałka, Ewa Pęczkowska. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Centrum Medyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009
Sygn. A-3704
Wyd. 1 pt. Dzieci z autyzmem

20. GAŁKOWSKI, Tadeusz
Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym / Tadeusz Gałkowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995
Sygn. 37760, 37761, 37801

21. GAŁKOWSKI, Tadeusz
O sytuacji szkolnej dziecka autystycznego / Tadeusz Gałkowski // W: Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą / pod red. Mieczysława Łobockiego. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. – S. 105-111
Sygn. 38827

22. GAŁKOWSKI, Tadeusz
Usprawnianie dziecka autystycznego w szkole / Tadeusz Gałkowski // W: Kształcenie dzieci w zakładach leczniczych : z teorii i praktyki nauczania początkowego / pod red. Romana Janeczko. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. – S. 370-383
Sygn. 36691

23. GRANDIN, Temple
Byłam dzieckiem autystycznym / Temple Grandin, Margaret M. Scariano ; [przekł. z ang. Ewa Zachara]. - Warszawa ; Wrocław : Wydaw. Naukowe PWN, 1995
Sygn. 37355, 37356

24. GRANDIN, Temple
Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem / Temple Grandin ; [tł. Marta Klimek ; przedm. Oliver Sacks ; przedm. do wyd. pol. Michał Wroniszewski]. - Warszawa : „Fraszka Edukacyjna” : „Synapsis”, 2006
Sygn. A-4073

25. JACKSON, Luke
Świry, dziwadła i Zespół Aspergera : przewodnik użytkownika dojrzewania / Luke Jackson. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2005
Sygn. 41552

26. JAKLEWICZ, Hanna
Autyzm wczesnodziecięcy : diagnoza, przebieg, leczenie / Hanna Jaklewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1993
Sygn. 36935, 37218

27. JĘDRZEJEWSKA-WRÓBEL, Roksana
Kosmita / Roksana Jędrzejewska-Wróbel ; il. Jona Jung. - Bielsko-Biała : Fundacja ING Dzieciom, cop. 2008
Sygn. A-3705, A-3904, A-4456
Opowiadanie dla dzieci

28. KAUFMAN, Barry Neil
Uwierzyć w cud : prawdziwa historia Robertita / Barry Neil Kaufman ; tł. [z ang.] Anna Strzałkowska. - Wyd. 2. - Warszawa : „Synapsis”, 1995
Sygn. 37949

29. KOWALSKA-KANTYKA, Małgorzata
Autyzm / Małgorzata Kowalska-Kantyka // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.1, A-F / [red. naukowy i przewodniczący komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. - Warszawa : „Żak”, 2003. – S. 260-264
Sygn. 40356/I/P

30. KRUK-LASOCKA, Joanna
Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi / Joanna Kruk-Lasocka // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. – Wyd. 7. - Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007. – S. 275-287
Sygn. 42222

31. KRUK-LASOCKA, Joanna
Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi / Joanna Kruk-Lasocka // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. – Wyd. 6. - Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. – S. 275-287
Sygn. 41549

32. KRUK-LASOCKA, Joanna
Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi / Joanna Kruk-Lasocka // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. – Wyd. 2 poszerz. i ualtual. - Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2001. – S. 275-287
Sygn. 39691, 39897

33. KRUK-LASOCKA, Joanna
Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi / Joanna Kruk-Lasocka // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. – Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1998. – S. 245-256
Sygn. 38637, 39042, 39043, 30150

34. KUTCHER, Martin L.
Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutcher [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : K. E. LIBER, 2007
Sygn. 42201

35. LIMONT, Wiesława
Uczeń zdolny :jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2010. – S. 240-249: Osoby zdolne z zespołem Aspergera
Sygn. 42889

36. LUNDINE, Vicki
Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju : dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / Vicki Lundine, Catherine Smith ; słowo wstępne Jo-Anne Seip ; [tł. Olga Frączak-Faure]. - Warszawa : „Fraszka Edukacyjna” ; „Synapsis”, cop. 2008
Sygn. A-4290

37. MACIARZ, Aleksandra
Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Małgorzata Biadasiewicz. - Kraków : „Impuls”, 2000
Sygn. 39567

38. MACIARZ, Aleksandra
Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Dorota Drała. - Wyd. 3. - Kraków : „Impuls”, 2007
Sygn. 41723, 41724

39. MACIARZ, Aleksandra
Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Aleksandra Maciarz. – Warszawa : „Żak”, 2009. – S. 109-129: Dziecko z autyzmem
Sygn. 42605, 42712

40. MACIARZ, Aleksandra
Zespół Aspergera / Aleksandra Maciarz // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / [red. naukowy i przewodniczący komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. – Warszawa : „Żak”, 2008. – S. 887-889
Sygn. 40356/VII/P

41. MARKIEWICZ, Katarzyna
Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004
Sygn. 40915

42. MEYER, Robert
Psychopatologia / Robert Meyer. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. - S. 310-314: Autyzm dziecięcy
Sygn. 40331, 40384

43. MIHILEWICZ, Stanisława
Teoria rozwoju umysłowego J. Piageta i przetwarzanie informacji u dzieci autystycznych / Stanisława Mihiliewicz // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. Stanisławy Mihilewicz. - Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2005. – S. 45-54
Sygn. 40939, 41119

44. MODELE zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi : poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem / pod red. Catherine Maurice ; współpr. Gena Green, Stephen C. Luce. - Warszawa : „Twigger”, 2002
Sygn. 40301

45. OLECHNOWICZ, Hanna
Autyzm wczesny dziecięcy / Hanna Olechnowiecz // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.1, A-F. T.1, A-F / [red. naukowy i przewodniczący komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. - Warszawa : „Żak”, 2003. – S. 264-270
Sygn. 40356/I/P

46. OLECHNOWICZ, Hanna
Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje / Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004
Sygn. 40698, 40927

47. OPOWIEŚCI terapeutów / komentuje Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997
U dołu okł.: autyzm, uszkodzenia organiczne, choroba sieroca, nadruchliwość, hipochondria, zespół Downa, problem ojca
Sygn. 38489, 38490

48. PISULA, Ewa
Autyzm u dzieci : diagnoza, klasyfikacja, etiologia / Ewa Pisula. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000
Sygn. 39234, 39308

49. PISULA, Ewa
Małe dziecko z autyzmem / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005
Sygn. 40786, 40856

50. PISULA, Ewa
Małe dziecko z autyzmem / Ewa Pisula. - Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2010
Sygn. 42894

51. PŁACZ bez łez : listy rodziców dzieci autystycznych / oprac. Magdalena Grodzka. - Gdańsk : Wydaw. Medyczne MAKmed, cop. 1995
Sygn. 37421

52. PROFESJONALIZM a serce : rozważania o nauczycielu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem / [pod red. Grażyny Kowalczyk]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009
Sygn. A-3697

53. RANDALL, Peter
Autyzm : jak pomóc rodzinie / Peter Randall, Jonathan Parker ; przekł. Sylwia Pikiel. - Wyd. 2. - Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2010
Sygn. 42912

54. RASZEWSKA, Maria
Muzyka otwiera nam świat : program muzycznych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem / Maria Raszewska, Waldemar Kuleczka. - Gdańsk : „Harmonia”, 2009
Sygn. 42412

55. RASZEWSKA, Maria
Wzrastajcie z nami, a nie obok nas : program pracy edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i dzieci z autyzmem / Maria Raszewska, Krystyna Szoć. -Gdańsk : „Harmonia”, 2010
Sygn. 42870

56. RYNKIEWICZ, Agnieszka
Zespół Aspergera : inny mózg, inny umysł / Agnieszka Rynkiewicz. – Gdańsk : „Harmonia”, 2009
Sygn. 42877

57. SEACH, Diana
Pomóż dziecku z... autyzmem / D. Seach, M. Lloyd, M. Preston ; [tł. Dorota Ściepko-Cram]. - Warszawa : Wydaw. K.E. LIBER, 2006
Sygn. 41400, 41423

58. SKÓRCZYŃSKA, Małgorzata
Programy wczesnej interwencji O. I. Lovaasa i S. Greenspana w terapii małego dziecka z autyzmem / Małgorzata Skórczyńska // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju: konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls” , 2006. - S. 115-122
Sygn. 41324, 41334

59. SZKOŁA na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. - Sosnowiec : „Humanitas”, 2009
Sygn. 42751

60. TERAPIE wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 2 zm. - Kraków : „Impuls”, 2005
Sygn. 41115, 41249
Wyd. 1 pt.: Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem : teoria, metodyka, przykłady

61. TWORZYĆ czy odtwarzać? : rozważania o skutecznym planowaniu pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie i z autyzmem / [red. merytoryczna Grażyna Kowalczyk]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009
Sygn. A-3698

62. WALCZOWSKA-DUTKA, Maria
Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Maria Dutka-Walczowska. - Kraków: „Impuls”, 2005
Sygn.

63. WCZESNE wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005
Sygn. A-3215, A-3216, A-3217
Z zawartości: Działania systemu oświaty na rzecz dzieci z autyzmem, Wczesna intensywna interwencja w autyzmie dziecięcym, Opis technik przydatnych w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży z autyzmem

64. WE MAKE a difference” / Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Oddział w Szczecinie. Szczecin : Krajowe Towarzystwo Autyzmu, 2009
Sygn. A-3568
Z zawartości: Farma życia, Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS jako miejsce aktywizacji zawodowej i społecznej osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, SPECIALISTERNE – autyzm jako konkurencyjna zaleta w sektorze biznesowym. Tekst również w języku angielskim

65. WINCZURA, Barbara
Diagnoza i terapia deficytów poznawczych dziecka autystycznego na podstawie koncepcji teorii umysłu / Barbara Winczura // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Wyd. 2. - Kraków: „Impuls” , 2006. – S. 65-93
Sygn. 41324, 41334

66. WINCZURA, Barbara
Dzieci zagubione we własnym świecie : historia odkrycia autyzmu wczesnodziecięcego / Barbara Winczura // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. Stanisławy Mihilewicz. - Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2005. – S. 35-44
Sygn. 40939, 41119

67. WINCZURA, Barbara
Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu / Barbara Winczura. – Kraków : „Impuls”, 2008
Sygn. 42070

68. ZABŁOCKI, Kazimierz Jacek
Autyzm / Kazimierz Jacek Zabłocki. – Płock : NOVUM, 2002
Sygn. 40200

69. ZESPÓŁ Aspergera i NLD : problematyka dotycząca zatrudnienia : relacje i strategie / Yvona Fast [et al.] ; tł. Marzena Rączkowska. - Warszawa : „Fraszka Edukacyjna” ; „Synapsis”, 2008
Sygn. A-4289

70. ZESPÓŁ Aspergera w okresie dojrzewania : wzloty, upadki i cała reszta / pod red. Liane Holliday Willey. - Warszawa : „Fraszka Edukacyjna” ; „Synapsis”, 2006
Sygn. A-4074

71. ZÖLLER, Dietmar
Gdybym mógł z wami rozmawiać... : autystyczny chłopiec szuka porozumienia / Dietmar Zöller ; z przedm. Friedricha Spechta ; przekł. [z niem.] Małgorzata Szydłowska (proza), Grażyna Strzelecka i Janina Gryz (wiersze). - Warszawa : „Synapsis”, 1994
Sygn. 37950