II. ARTYKUŁY Z WYDAWNICTW CIĄGŁYCH


72. APPELT, Karolina
Autyzm u dzieci / Karolina Appelt // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 40-41

73. BARŁÓG, Krystyna
Dziecko autystyczne w klasie szkolnej / Krystyna Barłóg // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 8-9, s. 26-28

74. BESTA, Bogumiła
Wyciągnijmy pomocną dłoń / Bogumiła Besta // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 1, s. 42-43

75. BIADASIEWICZ, Małgorzata
Dziecko autystyczne z Zespołem Aspergera / Małgorzata Biadasiewicz // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 91-95

76. BŁESZYŃSKI, Jacek
Badania nad wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym / Jacek J. Błeszyński // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s. 10-12

77. BŁESZYŃSKI, Jacek
Badania różnicujące autyzm od zatrucia dzieci metalami ciężkimi / Jacek J. Błeszyński // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 1-2, s. 23-25

78. BŁESZYŃSKI, Jacek
Czy szkoła powinna otworzyć się na autyzm / Jacek J. Błeszyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 3, s. 25-27

79. BŁESZYŃSKI, Jacek
Echolalia jako jedna ze specyficznych cech mowy dziecka autystycznego / Jacek Błeszyński, Lucyna Bobkowicz // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 3, s. 251-257

80. BŁESZYŃSKI, Jacek
Przegląd badań genetycznych koncepcji etiologii autyzmu / Jacek J. Błeszyński // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 175-183

81. BŁESZYŃSKI, Jacek
Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem (optymalizacja) / Jacek J. Błeszyński // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 1, s. 18-24

82. BOBKOWICZ, Lucyna
Uczenie dzieci autystycznych w świetle teorii behawioralnej wraz z ilustracją – opisem trzech przypadków / Lucyna Bobkowicz, Iwona Ruta // Scholasticus. - 1995, nr 2, s. 49-54

83. BRZEZICKA-ROTKIEWICZ, Aneta
Genialni idioci : bez namysłu odpowiedzą, jaki był dzień tygodnia 19 stycznia 1456 r. / Aneta Brzezicka-Rotkiewicz // Polityka. - 2002, nr 31, s. 74-76

84. CHODOROWSKA, Jolanta
Łukasz / Jolanta Chodorowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 1, s. 43-44

85. CIESZYŃSKA, Jagoda
Standard postępowania logopedycznego w przypadku autyzmu wczesnodziecięcego / Jagoda Cieszyńska // Logopedia. - Nr 37 (2008), s. 99-105

86. CYCHOWSKA, Magdalena
Zastosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z dzieckiem z autyzmem : z doświadczeń młodego nauczyciela / Magdalena Cychowska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 375-379

87. CZAJKOWSKA-MAJEWSKA, Dorota
Przekłute dusze /Dorota Czajkowska-Majewska // Polityka. - 2003, nr 2, s. 82-83
Badania nad przyczynami autyzmu

88. CZAPCZYŃSKA, Agnieszka
Autyzm a płeć / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. - 2005, nr 3, s. 22-23

89. DUBIS, Anna
Autyzm czy nie autyzm? / Anna Dubis // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 24-29
Diagnoza autyzmu. Praca z dzieckiem autystycznym - wskazówki dla rodziców

90. FRITH, Uta
Autyzm / Uta Frith // Świat Nauki. - 1993, nr 8, s. 58-65

91. GELLETA-MAC, Izabela
Dzieci z autyzmem / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 36-39
Zawiera scenariusz zajęć terapeutycznych dzieci z autyzmem i złożonymi zaburzeniami kontaktu

92. GĘSIARZ, Jolanta
Jak pomagać uczniom z Zespołem Aspergera w szkole? / Jolanta Gęsiarz, Anna Chrzanowska-Mańka // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2008, nr 2, s. 49-51

93. GIETKA, Edyta
Pracownia Rzeczy Różnych / Edyta Gietka // Polityka. - 2007, nr 28, s. 100-105
Pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera

94. GÓRECKA, Marzena
Biologiczne uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć // Remedium. - 2010, nr 2, s. 24-25

95. GRAŻYŃSKA, Krystyna
Niepełnosprytni / Krystyna Grażyńska // Polityka. - 2004, nr 51, s. 80-82
Dzieci z zespołem Aspergera

96. IGNATOWICZOWA, Łucja
Autyzm wczesnodziecięcy/ Łucja Ignatowiczowa, Roman Ignatowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 9, s. 430-436

97. IWAŃCZAK, Hanna Beata
Integracja małych dzieci z autyzmem z ich zdrowymi rówieśnikami / Hanna Beata Iwańczak, Jolanta Miękina, Marzanna Tybel-Ostrowska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2007, nr 3, s. 51-54

98. JAKLEWICZ, Hanna
Psychoterapia małych dzieci / Hanna Jaklewicz, Lidia Popek // Psychoterapia. - 2007, nr 4, s. 45-53
Na przykładzie autystycznej dziewczynki

99. JĘDRZEJCZYK, Iwona
Klub dla osób z autyzmem / Iwona Jędrzejczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 54-56
Terapia zajęciowa

100. KLAMA, Ramona
Praca z dzieckiem autystycznym / Ramona Klama // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 9, s. 554-555

101. KORENDO, Marta
Standard postępowania logopedycznego w przypadku zespołu Aspergera / Marta Korendo // Logopedia. - T. 37 (2008), s.107-115

102. KRASIEJKO, Izabela
Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 30-36

103. KRUK-LASOCKA, Joanna
Autyzm a oligofrenia / Joanna Kruk-Lasocka // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 4, s. 195-200

104. LEŚNIEWSKA, Katarzyna
Geneza autyzmu wczesnodziecięcego : wybrane teorie / Katarzyna Leśniewska // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 1-2, s. 29-33

105. MARCZAK, Janina Halina
Dzieci autystyczne / Janina Halina Marczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 9, s. 22-25

106. MAREK, Elżbieta
Zrozumieć autystyczny świat / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 376-378

107. MIŁKOWSKA, Grażyna
Autyzm znany czy nieznany? / Grażyna Miłkowska // Szkoła Specjalna. - 1990, nr 2-3, s. 83-89

108. MIŁKOWSKA, Grażyna
Syndrom „wypalania się sił” u nauczycieli dzieci autystycznych i upośledzonych umysłowo / Grażyna Miłkowska // Szkoła Specjalna. - 1989, nr 5, s. 323-330

109. MIROSŁAW, Klaudia
Praca z dziećmi autystycznymi w St. Colman's / Klaudia Mirosław // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 55-56

110. MŁYNARSKA, Małgorzata
Psychostymulacyjna terapia logopedyczna dziecka autystycznego / Małgorzata Młynarska // Logopedia. - T. 25 (1998), s. 65-74

111. MOTRIUK, Rafał
Świat na własność : autyzm - narastająca epidemia czy rosnąca świadomość / Rafał Motriuk // Tygodnik Powszechny. - 2008, nr 5, s. 32-33

112. NAPIÓRKOWSKA, Małgorzata
Czy to możliwe? : ułatwiona komunikacja jedną z metod porozumiewania się z dzieckiem autystycznym z zaburzeniami mowy / Małgorzata Napiórkowska // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 3, s. 171-177

113. NAPIÓRKOWSKA, Małgorzata
Moje spotkania z Piotrem : terapia dziecka autystycznego / Małgorzata Napiórkowska // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 9, s. 10-12

114. NAREWSKA, Jolanta
Integracja dziecka autystycznego z rówieśnikami / Jolanta Narewska, Elżbieta Woźniak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. 43-44

115. OLECHNOWICZ, Hanna
Przez ręce do głowy i serca : kształtowanie rozumnego działania dłoni metodą Felicji Affolter - perspektywy zastosowania w terapii dzieci autystycznych / Hanna Olechnowicz // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 4, s. 215-221

116. OLECHNOWICZ, Hanna
Strategie zapobiegania i przezwyciężania objawów autystycznych w Domach Pomocy Społecznej dla Dzieci / Hanna Olechnowicz // Szkoła Specjalna. - 1988, nr 2, s. 101-108

117. OTAPOWICZ, Dorota
Twórczość plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym / Dorota Otapowicz // Edukacja. -2009, nr 3, s. 104-109

118. PATYK, Katarzyna
Dziecko autystyczne : metody i formy pracy w szkole / Katarzyna Patyk // Nowa Szkoła. -2009, nr 5, s. 45-53

119. PATYK, Katarzyna
Jak przygotować dziecko autystyczne do nauki szkolnej? / Katarzyna Patyk // Edukacja i Dialog . - 2010, nr 1-2, s. 72-76

120. PAWŁOWSKA, Halina
Zagadnienia mowy w autyzmie wczesnodziecięcym / Halina Pawłowska // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 2, s. 67-70

121. PAWŁOWSKA, Halina
Właściwości mowy w autyźmie wczesnochłopięcym : na przykładzie wypowiedzi 8-letniego chłopca / Halina Pawłowska // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 1, s. 40-46

122. PAWŁOWSKA-JAROŃ, Halina
Percepcja sytuacji społecznego komunikowania się przez dziecko autystyczne / Halina Pawłowska-Jaroń // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 3, s. 221-226

123. PĄGOWSKA, Marta
Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem : etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka / Marta Pągowska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 258-266

124. PIERÓG, Marta
Zabawy dziecka autystycznego / Marta Pieróg // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 30-34

125. PISULA, Ewa
Autyzm u dzieci / Ewa Pisula // Scholasticus. -1994, nr 3-4, s. 69-72

126. PISULA, Ewa
Dzieci zamknięte we własnym świecie / / Ewa Pisula // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 324-327

127. PISULA, Ewa
Spostrzeganie własnego dziecka przez rodziców dzieci autystycznych / Ewa Pisula // Szkoła Specjalna. - 1991, nr 2-3, s.76-83

128. PISULA, Ewa
Stres rodzicielski związany z wychowywaniem dzieci autystycznych i z zespołem Downa / Ewa Pisula // Psychologia Wychowawcza. - 1993, nr 1, s. 44-52

129. PISULA, Ewa
Zaburzenia autystyczne u dzieci / Ewa Pisula // Nowa Szkoła. - 1992, nr 7, s. 409-412

130. PONIATOWSKA, Stefania
Kompleksowa terapia dziecka z zachowaniami autystycznymi : studium przypadku / Stefania Poniatowska, Katarzyna Durda-Delik // Logopedia. - T. 27 (2000), s. 173-186

131. PUSTKOWSKI, Marcin
Zobaczyć las / Marcin Pustkowski // Polityka. - 2007, nr 23, s. 86, 88

132. RAFALSKA-KAWALEC, Jadwiga
Możliwość edukacji : autyzm u dzieci z małych środowisk / Jadwiga Rafalska-Kawalec // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 21-25
W załączeniu propozycje literatury, przydatnej w pracy z dzieckiem autystycznym

133. RYNKIEWICZ, Agnieszka
Zespół Aspergera i wysokofunkcjonujący autyzm : inny mózg - inny umysł / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 20-24
Rozdział z książki „Zespół Aspergera. Inny mózg. Inny umysł”

134. RYNKIEWICZ, Agnieszka
Dziewczęta i kobiety z zespołem Aspergera : sukces czy porażka w szkole lub w pracy? / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s. 18-22
Rozdział z książki „Zespół Aspergera. Inny mózg. Inny umysł”

135. RYNKIEWICZ, Agnieszka
Edukacja eksperymentalna i wczesna interwencja w autyzmie / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 30-32

136. RYNKIEWICZ, Agnieszka
Mocne strony autyzmu : zespół Aspergera / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 52-56

137. SENATOR, Diana
Organizacja psychiczna dziecka z autyzmem : psychiczne mechanizmy autyzmu według teorii Frances Tustin / Diana Senator // Psychoterapia. - 2006, nr 3, s. 33-41

138. SŁOMIŃSKA, Dominika
Podstawy terapii i edukacji dzieci z autyzmem / Dominika Słomińska // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 328-332

139. SMEREKA, Tomasz
Psychologiczna terapia dziecka autystycznego prowadzona metodą psychostymulacyjną / Tomasz Smereka // Logopedia. - T. 25 (1998), s. 97-106

140. SZAFRAŃSKA, Anida
Autyzm w literaturze naukowej / Anida Szafrańska // Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 9 (2005), s. 5-12

141. SZAFRAŃSKA, Anida
Wybrane formy wsparcia społecznego dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin / Anida Szafrańska // Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 11 (2007), s. 16-27

142. TERLECKA, Wanda
Edukacyjna i terapeutyczna filozofia Bruno Bettelheima / Wanda Terlecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 1, 36-41, III s. okł.

143. WINCZURA, Barbara
Z badań nad inteligencją i zdolnościami dzieci autystycznych / Barbara Winczura // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 5, s. 235-241

144. WOSIK-KAWALA, Danuta
Dziecko autystyczne w rodzinie / Danuta Wosik-Kawala // Opieka-Wychowanie-Terapia. -1999, nr 1, s. 15-18

145. WÓJCIK ,Małgorzata
Zrozumieć drugiego człowieka... : o dziecku autystycznym : scenariusz zajęć edukacyjnych / Małgorzata Wójcik // Drama. - 2001, nr 38, s. 12-14

146. ZAJĄC, Izabela
Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych / Izabela Zając, Małgorzata Grabara // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 11, s. 8-10

147. ZAORSKA, Marzenna
Czy dziecko głuchoniewidome może być autystyczne? / Marzenna Zaorska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 298-304

148. ZAWIDNIAK, Nina
Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej / Nina Zawidniak // Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 30-36