III. ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE


149. AUTYZM : bibliografia w wyborze za lata 1973-1994 / oprac. Małgorzata Bzibziak // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 2, wkładka bibliograficzna, s. 1-2

150. AUTYZM : wybór bibliografii z lat 1998-2009 / oprac. Elżbieta Trojan // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 62-64

151. AUTYZM i Zespół Aspergera : zestawienie bibliograficzne / oprac. Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 55-60
Bibliografia w wyborze za lata 1991-2008

152. PRACA z dzieckiem i uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych : zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu / oprac. Anita Góral i Wioleta Bożek
Zestawienie nr 2/2009
Zespół ADHD, zespół Aspergera, zespół Downa, autyzm, mutyzm, niedowidzenie, niedosłyszenieopracowanie: maj 2011 r.