Drukuj
 ROMOWIE

Zestawienie tematyczne w wyborze nr 3/2011
opracowane na podstawie zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach
oraz PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu.

Zasięg chronologiczny:
1824 – 2010

Oprac. Wioleta Bożek

 

I. WYDAWNICTWA ZWARTE I ICH FRAGMENTY

1. ADMINISTRACJA publiczna wobec Romów po 1989 roku ; Sytuacja społeczno-polityczna Romów w Polsce po 1989 roku / Wojciech Szostak. - Szczecinek : Związek Romów Polskich, [2006]

2. AKTYWIZACJA zawodowa Romów / [pod red. Marcina Zawickiego] ; zespół aut. Piotr Kopyciński [et al.]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007

3. AUSCHWITZ - oczyszczanie pamięci / zebrał i oprac. Waldemar Chrostowski. - Warszawa : "Vocatio", cop. 2001.

4. BARA, Izabela
Metodologia doradztwa zawodowego dla Romów / aut. Izabela Bara [et al.] ; konsult. Arkadiusz Wiecha, Jerzy Płachta. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008

5. BARTOSZ, Adam
Amen Roma/Jame Roma - My Romowie / Adam Bartosz. - Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2008

6. BARTOSZ, Adam
Cyganie - historia i kultura : przewodnik po wystawie urządzonej przez Biuro Odbudowy Stolicy wespół z Muzeum Narodowym w Warszawie / Adam Bartosz ; Muzeum Etnograficzne w Tarnowie. - Tarnów : ME, 1993

7. BARTOSZ, Adam
Cyganie : przewodnik po wystawie / Adam Bartosz. - Tarnów : Muzeum Etnograficzne, 1998

8. BARTOSZ, Adam
Nie bój się Cygana = Na dara Romestar / Adam Bartosz ; wprow. Ludwik Stomma. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Sejny : "Pogranicze", 2004

9. BARTOSZ, Adam
Poznajemy historię Romów / Adam Bartosz. - Szczecinek : Związek Romów Polskich : Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, [2008]

10. BARTOSZ, Adam
Tabor pamięci Romów = Roma caravan memorial / Adam Bartosz ; [tł. Beata Maaga]. - Tarnów : Gmina Miasta Tarnowa : Muzeum Okręgowe, 2003

11. BIEDA a nierówności płci i podziały etniczne w społeczeństwach postkomunistycznych / pod red. Ivana Szelenyiego ; przekł. Joanna i Bohdan Szklarscy. Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2003

12. BOJAR, Hanna
Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej Polskiej / Hanna Bojar ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. - Wrocław : "Funna", 2000

13. CHAŁUPCZAK, Henryk
Mniejszości narodowe w Polsce : 1918-1995 / Henryk Chałupczak, Tomasz Browarek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000

14. CYGANIE - Romowie : zapomniane obrazy / fot. Janusz Helfer ; [oprac. Tekstów i koncepcja układu Lech Mróz] ; Stowarzyszenie Romów w Polsce, Romski Instytut Historyczny. - Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2005

15. CYGANIE w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau : księga pamięci / wyd. Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka ; przy współpracy z Centrum Dokumentacji i Kultury Niemieckich Sinti i Romów, Heidelberg. [T.] 1-2. - Munchen [i in.] : K. G. Saur, 1993

16. CYGAŃSKI, Mirosław
Terror i zbrodnie SS w okupowanych krajach (Jugosławii, Grecji, Albanii) i w sąsiednich państwach satelickich III Rzeszy (Słowacja i Węgry) w latach 1941-1944/1945 ; Zagłada Żydów i Cyganów w czasie II wojny światowej / Mirosław Cygański ; Stowarzyszenie Instytut Śląski. - Opole : [Wydaw. IŚ], 1995

17. CYRANO, Andrzej
Me som gadzio : moje spotkania z Cyganami / Andrzej Cyrano. - Legnica : Legnicka Biblioteka Publiczna ; Wrocław : "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009

18. DANIŁOWICZ, Ignacy
O cyganach wiadomość historyczna / Ignacy Daniłowicz ; ze wstępem Lecha Mroza. - Oświęcim : Galicyjska Księgarnia i Antykwarnia : Stowarzyszenie Romów w Polsce, 1993

19. DEMOKRATYZACJA w postkomunistycznej Polsce z punktu widzenia Romów / Sławomir Kapralski. W: Utracona dynamika. O niedojrzałej polskiej demokracji : praca zbiorowa / pod red. Edmunda Mokrzyckiego, Andrzeja Rycharda, Andrzeja Zybertowicza. - Warszawa : IF i S PAN [Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk], 2002

20. EDUKACJA międzykulturowa : w kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów : [I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ciechanowiec, 25-28.05 1994] / pod red. Jerzego Nikitorowicza. - Białystok : "Trans Humana", 1995
Sygnatura: 37417

21. EDUKACJA międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym / pod red. Jerzego Nikitorowicza i Mirosława Sobeckiego. Białystok : Trans Humana, 1999

22. EKSPERTYZA efektywności wsparcia świadczonego na rzecz społeczności romskiej / oprac. Zygmunt Knopik ; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu. - Zawiercie : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 2009

23. FICOWSKI, Jerzy
Cyganie na polskich drogach / Jerzy Ficowski. - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1986

24. FICOWSKI, Jerzy
Cyganie polscy : szkice historyczno-obyczajowe / Jerzy Ficowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953

25. FICOWSKI, Jerzy
Cyganie w Polsce : dzieje i obyczaje / Jerzy Ficowski ; [oprac. graf. Stanisław Szczuka]. - Warszawa : "Interpress", 1989
Sygnatura: 33 194

26. FICOWSKI, Jerzy
Demony cudzego strachu : wspominki cygańskie / Jerzy Ficowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986
Sygnatura: 29 422

27. FICOWSKI, Jerzy
Pod berłem króla pikowego : sekrety cygańskich wróżb / Jerzy Ficowski. - Warszawa : Iskry, 1990

28. FRASER, Angus
Dzieje Cyganów / Angus Fraser ; przeł. [z ang.] Ewa Klekot. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2001

29. GAUSS, Karl-Markus
Psożercy ze Svini / Karl-Markus Gauss ; przeł. [z niem.] Alicja Buras. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2005

30. GERLICH, Marian Grzegorz
Pozostaniemy Romami... : Roman Kwiatkowski, Adolf Szmyt, Józef Jochymczyk / Marian Grzegorz Gerlich. - Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2002
Projekt realizowany w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej 2004"

31. GERLICH, Marian Grzegorz
Romowie : przekraczanie granic własnego świata / Marian Grzegorz Gerlich. - Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce : Romski Instytut Historyczny SRwP, [2001]

32. GŁOWACKA-Grajper, Małgorzata
Dobry gość : stosunek nauczycieli szkół podstawowych do dzieci romskich i wietnamskich / Małgorzata Głowacka-Grajper. - Warszawa : "Prolog", 2006

33. GŁOWACKA-Grajper, Małgorzata
Mniejszościowe grupy etniczne w systemie szkolnictwa w Polsce : przekaz kulturowy a więź etniczna / Małgorzata Głowacka-Grajper ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009

34. GRANICE solidarności : Romowie w Polsce po roku 1989 / [red. wyd. pol. Grażyna Ordak ; tł. z ang. Andrzej Dominiczak, Ewa Jakubowska, Agnieszka Młodzińska]. - Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, 2003

35. GRZEGOREK, Jerzy Norbert
Mniejszość romska na Pomorzu Zachodnim : problem identyfikacji w społeczeństwie większościowym / Jerzy Norbert Grzegorek. - Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2007

36. INNI to także my : mniejszości narodowe w Polsce: Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi / pod red. Barbary Weigl i Beaty Maliszkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1998

37. INNI wśród swoich : [Białorusini, Cyganie, Czesi, Grecy, Karaimi, Litwini, Łemkowie, Macedończycy, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Tatarzy, Ukraińcy, Węgrzy, Żydzi] / red. nauk. tekstów Wiesław Władyka ; wybór i oprac. zdjęć Aleksandra Garlicka. - Warszawa : Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, cop. 1994

38. JAK dobrze być Cyganem / pod red. Adama Bartosza. - Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2004

39. JAKIMIK, Elżbieta Alina
Kobieta w środowisku romskim / Elżbieta Alina Jakimik, Karol Parno-Gierliński. - Szczecinek : Związek Romów Polskich, [2009]

40. JAKIMIK, Alina Elżbieta
Romowie : koczownictwo, osiadły tryb życia - wybór, konieczność czy przymus? / Elżbieta Alina Jakimik. - Szczecinek : Związek Romów Polskich : Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, 2009

41. KAPRALSKI, Sławomir
Kultura polska w oczach mniejszości / Sławomir Kapralski, Janusz Mucha. W: Współczesne społeczeństwo polskie : dynamika zmian / pod red. Jacka Wasilewskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2006, s. 429-465

42. KOŁODZIEJCZYK, Anna
Zawierciańscy Romowie wczoraj i dziś / Anna Kołodziejczyk. - Zawiercie : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 2009

43. KONDUSZA, Wojciech
Legniccy Cyganie - Romowie / Wojciech Kondusza. - Legnica : "Edytor", 2006

44. KOWARSKA, Agnieszka J.
Polska Roma : tradycja i nowoczesność / Agnieszka J. Kowarska ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Romów w Polsce. - Warszawa : "DiG", 2005

45. KOWARSKA, Agnieszka, J.
Stereotyp czy tradycja? : o etosie wędrowcy i wartościowaniu przestrzeni u polskich Romów / Agnieszka J. Kowarska. - Szczecinek : Związek Romów Polskich : Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, 2010

46. KRZYŻOWSKI, Łukasz
Liderki romskie w obliczu tradycji grupowej / Łukasz Krzyżowski. - Kraków : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2008

47. KULTURA mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie / pod red. Zenona Jasińskiego i Tadeusza Lewowickiego ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Opole : Wydaw. UO, 2004

48. KULTUROWE i psychologiczne aspekty postaw wobec Romów / pod red. Konrada Janowskiego. - Lublin : Wydaw. Polihymnia, 2009

49. KWADRANS, Łukasz
Edukacja Romów : studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji / Łukasz Kwadrans ; Fundacja Integracji Społecznej PROM, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa. - Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej "Prom" ; Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2008

50. LEŚNIAK, Małgorzata
Romowie - bliscy czy dalecy? : realizacja zadań w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce = Roma people – close or distant? : conducting tasks within the governmental Programme for Roma Community in Poland / Małgorzata Leśniak ; [tł. na jęz. ang. Małgorzata Kiełtyka]. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, cop. 2009

51. LUBECKA, Anna
Tożsamość kulturowa Bergitka Roma / Anna Lubecka. - Kraków : "Księgarnia Akademicka", 2005

52. MATUSIEWICZ, Andrzej
Romowie - przyszłość bez uprzedzeń : zeszyt metodyczny / [aut. scenariuszy Andrzej Matusiewicz, Jarosław Schabieński]. - Suwałki : Stowarzyszenie "Integracja", cop. 2010

53. MILEWSKI, Jacek
Romowie - przyszłość bez uprzedzeń : informator / Jacek Milewski. - Suwałki : Stowarzyszenie "Integracja", cop. 2009

54. MILEWSKI, JACEK
Romowie żyją wśród nas / [autor tekstu Jacek Milewski]. - Suwałki : "Integracja", 2001

55. MIRGA, Andrzej
Cyganie - odmienność i nietolerancja / Andrzej Mirga, Lech Mróz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN ; [Katowice] : Górnośląska Macierz Kultury, 1994

56. MIRGA, Andrzej
Romowie w XXI wieku : studium polityczne / Andrzej Mirga, Nicolae Gheorghe ; Projekt ds. Stosunków Etnicznych. - Kraków : "Universitas", cop. 1998

57. MNIEJSZOŚCI narodowe w Polsce / pod red. Zbigniewa Kurcza. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997

58. MNIEJSZOŚCI narodowe w Polsce : praktyka po 1989 roku : praca zbiorowa / pod red. Bogumiły Berdychowskiej ; Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1998

59. MRÓZ, Lech
Cyganie / Lech Mróz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1971
Sygnatura: 8 919

60. MRÓZ, Lech
Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII w. / Lech Mróz ; Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim. - Warszawa : "DiG", 2001

61. MRÓZ, Lech
Od Cyganów do Romów : z Indii do Unii Europejskiej / Lech Mróz ; Stowarzyszenie Romów w Polsce - Romski Instytut Historyczny. - Warszawa : "DiG", 2007

62. NARBUTT, Teodor
Rys historyczny ludu cygańskiego / Teodor Narbutt. - Wilno : A. Marcinkowski, 1830

63. O CYGANACH wiadomość historyczna, czytana na posiedzeniu publicznem Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego, dnia 30 czerwca 1824 roku / przez Ignacego Daniłowicza z dodaniem wyrazów i wzorów odmian gramatycznych języka tego narodu. - Wilno : [b.w.], 1824

64. O ROMACH w Polsce i w Europie : tożsamość, historia, kultura, edukacja / pod red. Piotra Borka. - Kraków : Collegium Columbinum, 2009

65. OBYCZAJE, języki, ludy świata / [red. nacz. Bartłomiej Kaczorowski ; wyd. Sławomir Żurawski]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. S. 148-150

66. OLSZEWSKI, Zdzisław
Michał od Cyganów / Zdzisław Olszewski. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985

67. OPEN Society Institute
Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) : ochrona mniejszości : raporty krajowe, Polska / Open Society Institute, Program Monitoringu Akcesji do UE. - Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2001

68. OSTAŁOWSKA, Lidia
Cygan to Cygan / Lidia Ostałowska. - Warszawa : "Twój Styl", 2000

69. PALECZNY, Tadeusz
Socjologiczne refleksje na temat polskich Romów / Tadeusz Paleczny. - Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2003

70. PARNO-Gierliński, Karol
Zawody, profesje romskie / Karol Parno-Gierliński. - Szczecinek : Związek Romów Polskich : Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, [2008]

71. PASZKO, Artur
Romowie na rynku pracy / Artur Paszko, Rafał Sułkowski, Marcin Zawicki (red.). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE, 2007

72. PAWŁOWSKI, Albert
Cyganie : studia nad przestępczością / Albert Pawłowski. - Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1973
Sygnatura: 22 587

73. POBOŻNIAK, Tadeusz
Cyganie / Tadeusz Pobożniak ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Oddział, 1972

74. POLAKOWSKI, Andrzej
Pożegnanie taboru 1967 : fotografie / Andrzej Polakowski. - Lublin : Petit Skład-Druk-Oprawa : na zlec. Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN", 2007

75. POLITYKA wspierania romskiej mniejszości etnicznej na rynku pracy / pod red. Marcina Zawickiego i Artura Paszko. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010

76. PRZEŚLADOWANIA i masowa zagłada Romów podczas II wojny światowej w świetle relacji i wspomnień / [oprac.] Jerzy Dębski, Joanna Talewicz-Kwiatkowska ; Stowarzyszenie Romów w Polsce - Romski Instytut Historyczny. - Warszawa : Wydaw. DiG : SRwP, 2007

77. RAPORT końcowy z badań realizowanych w ramach projektu EQUAL - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju "Romowie na rynku pracy" / pod red. Lecha Mroza ; [przygotował zespół w składzie Franciszek Czech et al.]. - Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce : Romski Instytut Historyczny, 2006

78. ROMOWIE 2007 : od edukacji młodego pokolenia do obrazu w polskich mediach / red. nauk. Barbara Weigl, Magda Formanowicz. - Warszawa : "Academica", 2008

79. ROMOWIE 2009 : między wędrówką a edukacją / red. nauk. Barbara Weigl. - Warszawa : Wydaw. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2009

80. ROMOWIE - bliskie spotkania : przewodnik metodyczny dla nauczycieli szkół średnich : praca zbiorowa / pod red. Jacka Milewskiego ; [zespół aut. Jolanta Kubrak et al.]. - Suwałki : Stowarzyszenie "Integracja", 2003

81. ROMOWIE : stan duszy czy kultura równoległa = The Roma Poeple : The way of soul or parallel culture / [tekst Marek Isztok ; red. Bogdan Wasztyl ; tł. na jęz. ang. Dariusz Kuźniar]. - Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce, cop. 2008

82. ROMOWIE o sobie i dla siebie : nowe problemy i nowe działania w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej : praca zbiorowa / pod red. Ewy Nowickiej ; [aut. Ewa Nowicka et al.] ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : ["Nowy Dziennik"], 2003

83. ROMOWIE, Słowacy, Węgrzy : scenariusze zajęć. - Kraków : Małopolski Instytut Kultury, 2008

84. ROMOWIE w Polsce i Europie : historia, prawo, kultura / pod red. Piotra Borka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007

85. STANKIEWICZ-Szczecinek, Stanisław
Wybitne postacie romskie : o Romach w dawnej Polsce / Stanisław Stankiewicz. - Szczecinek : Związek Romów Polskich, [2006]

86. TOMASZEWSKI, Jerzy
Mniejszości narodowe w Polsce XX wieku / Jerzy Tomaszewski. - Warszawa : Editions Spotkania, 1991

87. TOŻSAMOŚĆ kulturowa Romów w procesach globalizacji / pod red. Tadeusza Palecznego i Joanny Talewicz-Kwiatkowskiej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008

88. U NAS dole i niedole : sytuacja Romów w Polsce / pod red. Ewy Nowickiej. - Kraków : "Nomos", 1999

89. WALERJAŃSKI, Dariusz
Bytomscy Tsigani : historia wędrującego ludu / Dariusz Walerjański. W: Ślad przeszłości : Bytom wielokulturowy / Marcin Hałaś, Przemysław Nadolski, Dariusz Walerjański. - Bytom : ARF, cop. 2004, s. 65-74
Sygnatury: A-4277 ; 40 565

90. WĘDROWCY i migranci : pomiędzy marginalizacją a integracją / pod red. Ewy Nowickiej, Barbary Cieślińskiej. - Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2005

91. WÓJCIK, Piotr
Cyganie : Warszawa-Bukareszt 1994-1996 / Piotr Wójcik. - Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce, [1996]

92. WÓJCIK, Piotr
Cyganie z obu stron Karpat / Piotr Wójcik. - Warszawa : "Twój Styl" : "Agora", 2000

93. YOORS, Jan
Cyganie / Jan Yoors ; przeł. Henryk Czajkowski. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973

94. ZDULSKI, Mirosław
Etniczność Romów zamieszkałych w Republice Czeskiej / Mirosław Zdulski. W: „OBCY” w przestrzeni kulturowej współczesnej Europy / red. nauk. Dorota Angutek ; przy współpr. Magdy Pokrzyńskiej. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, s. 119-128
Sygnatura: 42 936
II. LITERATURA PIĘKNA

105. BARANOWICZ, Jan
Kolczyki Kalimury / Jan Baranowicz ; posł. opatrzył Andrzej Salamon ; [oprac. graf. Andrzej Czeczot]. - Katowice : "Śląsk", 1974

106. BARANIOWICZ, Jan
Skąd się wzięły skrzypce : baśń cygańska / Jan Baranowicz ; il. Józef Budka. - Katowice : "Śląsk", [1986]

107. DĘBICKI, Edward
Ptak umarłych / Edward Dębicki ; [grafiki Zbigniew Olchowik]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa : Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy, 2004

108. DĘBICKI, Edward
Teł nango boliben : [wiersze cygańskie] = Pod gołym niebem / Edward Dębicki ; przeł. [z cygań.] Jerzy Ficowski. - Szczecin : "Albatros", 1993

109. FICOWSKI, Jerzy
Gałązka z Drzewa Słońca : baśnie cygańskie / Jerzy Ficowski ; il. Jerzy Srokowski. - Wyd. 6. - Kraków : "Skrzat", 2003

110. GIERAŁA, Zenon
Cygańskie srebro : baśnie / Zenon Gierała. - Warszawa : Wydaw. PTTK Kraj, 1991

111. KORZENIOWSKI, J.
Cyganie : dramat w pięciu aktach wierszem / J. Korzeniowski. - Warszawa : H. Natanson, 1857

112. MIRGA, Teresa
Pieśni z Czarnej Góry / Teresa Mirga. - Podkowa Leśna : Koło Podkowy. Spółka Poetów, 1999

113. NOWAKOWSKI, Bogdan
Miś w miasteczku : wesoła bajka o głodnym niedźwiadku, okrutnym Cyganie i dzielnych dzieciach / wierszem napisana i rys. ozdobiona przez Bogdana Nowakowskiego. - Warszawa : Wydaw. Wydz[iału] Propagandy Związku Polsk[ich] Stow[arzyszeń] Spożywców, 1923

114. PAPUSZA
Kartki wyobraźni / Papusza [pseud.], Ingeborga Bieniek [i in.]. - Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Kultury, 1959

115. PAPUSZA
Lesie, ojcze mój / Papusza [pseud.] ; z cygań. przetł., wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Ficowski. - [Wyd. 1 w tej ed.]. - Warszawa : Czytelnik, 1990

116. PAPUSZA
Pieśni mówione / Papusza [pseud.] ; wyboru dokonał, z cygań. przeł. i wstępem opatrzył Jerzy Ficowski. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1973

117. PIĄTKOWSKA, Renata
Przygoda ma kolor niebieski / Renata Piątkowska ; il. Marcin Piwowarski. - Warszawa : "bis", 2006

118. PIEŚNI Papuszy : wiersze w języku cygańskim / przeł. [z cygań.], oprac., wstępem i objaśnieniami opatrzył Jerzy Ficowski. - Wrocław : Zakład im. Ossolińskich, 1956

119. PUSZKIN, Aleksander
Cyganie : powieść / Aleksander Puszkin ; przekład [z ros.] Mirosława Dobrzańskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Dzieł Tanich A. Wiślickiego 1881

120. YOORS, Jan
Przeprawa / Jan Yoors ; przeł. [z fiń.] Henryk Czajkowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978

121. ZŁOTE pióro Papuszy : Ogólnopolski Konkurs Poezji Romskiej im. Papuszy / [red. Adam Bartosz]. - Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2007
III. ARTYKUŁY Z WYDAWNICTW CIĄGŁYCH

122. ADAMOWICZ, Magdalena
Lęk z obu stron : dlaczego integracja Romów w Europie jest tak trudna? / z Magdą Adamowicz, badaczem sytuacji Romów, rozmawia Stanisław Tekieli // Tygodnik Powszechny. - 2007, nr 12, s. 16

123. AWRAMIUK, Alina
Szkolnictwo dla mniejszości narodowych i etnicznych w roku szkolnym 2004/2005 / Alina Awramiuk // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 5, s. 47—55

124. BALVIN, Jaroslav
O zmianie z autorytarnego sposobu kształcenia na edukację demokratyczną w szkołach z uczniami romskimi w Czechach ina Słowacji / Jaroslav Balvin // Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 1/2, s. 10-14

125. BIELAK, Ewa
Romowie się uczą... / Ewa Bielak // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 15—18
Integracyjne klasy dla dzieci romskich w szkole w Czarnym Dunajcu

126. BOJARSKA, Lucyna
Sytuacja dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, dod. "Niezbędnik Dyrektora", s. 22-24

127. BYSTROŃ-Błach, Małgorzata
Sytuacja edukacyjna dzieci romskich w Małopolsce / Małgorzata Bystroń-Błach // Nowa Szkoła. - 2007, nr 10, s. 45-48

128. CHODUŃ, Marcin
Sare znaczy razem : feminizm po romsku / Marcin Choduń // Tygodnik Powszechny. - 2007, nr 35, s. 8

129. CHODUŃ, Marcin
Taborem do nieba / Marcin Choduń // Tygodnik Powszechny. - 2007, nr 39, s. 11

130. CUKRAS-Stelągowska, Joanna
W kierunku edukacji międzykulturowej : parafialna szkoła romska w Suwałkach / Joanna Cukras-Stelągowska, Jakub Stelągowski // Kultura i Edukacja. - 2009, nr 1, s. 111-127

131. DOBROWOLSKA, Barbara
"Młodzież w budowie mostów między kulturami" : projekt edukacji międzykulturowej w gimnazjum : implikacje pedagogiczne / Barbara Dobrowolska // Wychowanie Na Co Dzień. - 2005, nr 9, wkładka metodyczna, s. IV-VIII
Projekt opracowany w ramach "Małych grantów", przyznawanych szkołom, biorącym udział w konkursie "Szkoła z klasą". Cele, problematyka, moduły, przykładowy scenariusz (dot. kultury romskiej)

132. DZIECI imigrantów i mniejszości narodowych. Cz. 1 : małe dziecko w Polsce : raport / Oprac. Red. // Remedium. - 2009, nr 2, s. 4-5

133. GERLIH, Marian Grzegorz
Nie bój się Cygana / Marian Grzegorz Gerlih // Śląsk. – 1999, nr 3, s. 10-13

134. HAŁAŚ, Marcin
Wspomnienie wędrownego życia / Marcin Hałaś // Życie Bytomskie. – 1998, nr 30, wkładka Kultura Romów bytomskich ; Zespół „Czerchań”

135. HENZLER, Michał
Rom w dom / Michał Henzler // Polityka. - 2004, nr 48, s. 32—35
Konflikty między społecznością romską a lokalną

136. HOFMANN, Joanna
Paramisia znaczy bajka / Joanna Hofmann // Polityka. - 2003, nr 14, s. 82—83
Parafialna Podstawowa Szkoła Romska w Suwałkach

137. JANOWSKI, Andrzej
Szkolnictwo dla mniejszości: skromny fragment systemu / Andrzej Jankowski // Społeczeństwo Otwarte. – 1995, nr 6, s. 31-35

138. KOŁODZIEJCZYK, Marcin
Romacja / Marcin Kołodziejczyk // Polityka. - 2007, nr 21, s. 108--113

139. KOŁODZIEJCZYK, Marcin
Biedny jak słowacki Cygan / Marcin Kołodziejczyk ; fot. Stanisław Ciok // Polityka. - 2004, nr 11, s. 100—105

140. KOWALCZUK, Piotr
Raj Roma / Piotr Kowalczuk // Polityka. - 2007, nr 49, s. 56-58

141. KUCZYŃSKA, Teresa
Wyrzuceni z pamięci : holocaust Cyganów / Teresa Kuczyńska // Tygodnik Powszechny. – 1990, nr 8, s. 5

142. LEWKOWICZ, A. B.
Cyganie na Śląsku / A. B. Lewkowicz // Śląsk. – 1996, nr 12, s. 40-42

143. MAŁECKA, Mariola
Pomóż sobie Romie / Mariola Małecka ; fot. Stanisław Ciok // Polityka. - 2002,  nr 14, s. 100—105
Rządowy adaptacyjny program pilotażowy dla Romów

144. MAREK, Agata
Dzieci uchodźców i imigrantów w polskiej w szkole / Agata Marek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 11-14

145. MIRGA, Stanisława
Przedszkole romskie / Stanisława Mirga // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 8, s. 48-49

146. NOWICKA, Ewa
O naprawie systemu oświatowego: dzieci romskie w szkole / Ewa Nowicka // Społeczeństwo Otwarte. – 1998, nr 5, s. 28-31

147. PRAŻMOWSKI, Stanisław
Klasy etniczne dla dzieci Romów w Radomiu / Stanisław Prażmowski // Dyrektor Szkoły. – 1996, nr 5, s. 31-33

148. REGULACJE prawne szkolnictwa dla mniejszości narodowych : małe dziecko w Polsce : raport / Oprac. Red. // Remedium. - 2009, nr 3, s. 4-5

149. RÓŻYCKA, Małgorzata
Romowie w Polsce / Małgorzata Różycka // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 6, s. 81-89

150. SADECKA, Sabina M.
Dwujęzyczni uczniowie / Sabina M. Sadecka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 50—53

151. SARZYŃSKI, Dariusz
Sam sawore / Dariusz Sarzyński // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 49, s. 12
Świetlica integracyjna dla dzieci polskich i romskich

152. SKRZYPCZYK-Sikora, Iwona
Uczniowie romscy w szkole / Iwona Skrzypczyk-Sikora // Nowa Szkoła. -2008, nr 5, s. 40-45
Na przykładzie szkół w Rudzie Śląskiej

153. STANISZEWSKI, Arkadiusz
Naznaczeni społecznie : Romów polskich problemy i działania edukacyjne / Arkadiusz Staniszewski // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1-2, s. 211--228

154. STANISZEWSKI, Arkadiusz
Problemy i działania edukacyjne Romów polskich / Arkadiusz Staniszewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 6, s. 25—30

155. SZOSTAKIEWICZ, Adam
„Dżelem, dżelem” / Adam Szostakiewicz // Tygodnik Powszechny. – 1993, nr 5, s. 6

156. SZOSTKIEWICZ, Adam
Romofobia / Adam Szostkiewicz // Polityka. - 2008, nr 30, s. 49-51

157. SZULC, Anna
Gruba teczka Gabora: Romowie mówią o powołaniu samoobrony / Anna Szulc // Polityka. – 1999, nr 39, s. 28, 30, 32

158. TEKIELI, Stanisław
Pierwsze jaskółki nowej epoki : Romowie : największy w Europie naród bez ziemi / Stanisław Tekieli // Tygodnik Powszechny. - 2007, nr 12, s. 16

159. TEY
Jak przeciwdziałać cywilizacyjnemu wykluczeniu Romów? : nie chcą się uczyć, damy im komputery? / TEY // Gazeta Szkolna. - 2009, nr 41, s. 3

160. WIECZOREK, Dariusz
Problem niepoprawny politycznie / Dariusz Wieczorek // Polityka. – 2002, nr 46, s. 48, 50
Romowie na Słowacji

161. WRÓBLEWSKA, Urszula
Kultura romska : lekcja modyfikacji stereotypów i uprzedzeń / Urszula Wróblewska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 61—66
Propozycja warsztatów dla młodzieży

162. ŻEBER, Joanna
Wy, biali / Joanna Żeber // Znak. - 2007, nr 3, s. 176-182
IV. ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

163. CYGANIE w Polsce : (zestawienie bibliograficzne) / oprac. Mirosława Wąsowicz ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu. Dział Informacyjno-Bibliograficzny. - Opole : WBP, 1994

164. ROMOWIE : (bibliografia - wybór) / [oprac. Magdalena Glapiak] ; Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka. - Leszno : MBP, 2004

 

Opracowanie
maj 2011