NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY

Zestawienie tematyczne w wyborze nr 6/2011
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Bytomiu
oraz baz bibliograficznych Biblioteki Narodowej
oprac. Anita Góral

 

I. KSIĄŻKI

1. AUTOEWALUACJA w szkole / red. Elżbieta Tołwińska-Królikowska. Wyd. 2 poszerz. – Warszawa : Wydaw. CODN, 2010

2. EWALUACJA jakości kształcenia : poszukiwania, pola badań, rozstrzygnięcia / red. nauk. Kazimierz Ciżkowicz, Katarzyna Marszałek. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2011

3. EWALUACJA w edukacji szkolnej i akademickiej / pod red. Ireny Bartusiak. - Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo, 2010

4. EWALUACJA w nadzorze pedagogicznym : autonomia / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010
Sygn. A-3822, A-3823

5. EWALUACJA w nadzorze pedagogicznym : konteksty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010
Sygn. A-3650, A-3651

6. EWALUACJA w nadzorze pedagogicznym : odpowiedzialność / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010
Sygn. A-3824, A-3825

7. EWALUACJA w nadzorze pedagogicznym : refleksje / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011

8. EWALUACJA wewnętrzna w szkole. – Poznań : Wydaw. Forum, 2009

9. FRONCKIEWICZ, Bożena
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły, placówki oświatowej : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007
Sygn. 42303

10. GAWROŃSKI, Krzysztof
Potyczki prawne dyrektora szkoły : rola prawa w wybranych obszarach zarządzania szkołą / Krzysztof Gawroński ; ze sł. wstępnym Stefana M. Kwiatkowskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010

11. KORDZIŃSKI, Jarosław
Hospitacja może być przydatna / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004
Sygn. 40733

12. PASEK, Artur
Nadzór pedagogiczny czyli jak dyrektor placówki oświatowej może skutecznie i twórczo sprawować nadzór pedagogiczny / Artur Pasek. - Toruń : „BEA”, 2004
Sygn. 40583

13. PIELACHOWSKI, Józef
Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. - Poznań : „eMPi2”, 2007
Sygn. 41865

14. PAKULNIEWICZ, Wanda
Nowy nadzór pedagogiczny : wszystko, co musi wiedzieć dyrektor szkoły publicznej i niepublicznej! czyli Konkretne wskazówki, jak postępować, na co zwrócić uwagę, co warto dodatkowo opracować, porady ekspertów, porównanie poprzedniego i obecnego rozporządzenia, odpowiedzi na pytania! / Wanda Pakulniewicz, Zygmunt Puchalski. - Warszawa : Wydaw. Wiedza i Praktyka, cop. 2009

15. PIELACHOWSKI, Józef
Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. Wyd. 2 zaktualizowane. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa „eMPi2”, 2009

16. STRÓŻYŃSKI, Klemens
Praktyka ewaluacji w szkole / Klemens Stróżyński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011

17. STRÓŻYŃSKI, Klemens
Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego : poradnik dyrektora szkoły / Klemens Stróżyński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
Sygn. 42865


II. ARTYKUŁY Z WYDAWNICTW CIĄGŁYCH

18. BARTOSZEWSKA, Wioletta
Przeżyliśmy ewaluację zewnętrzną / Wioletta Bartoszewska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 4, s. 36-37

19. ELSNER, Danuta
Plan nadzoru pedagogicznego - prawo i praktyka / Danuta Elsner // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 5, dod. „Poradnik Dyrektora” s. [1]-6
Prawne i organizacyjne aspekty nadzoru pedagogicznego. Przykładowy plan nadzoru na rok 2010/2011 w przedszkolu

20. ELSNER, Danuta
Wyniki oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej i... co dalej? / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, s. 7-8, 10-11

21. GODLEWSKA, Janina
„Poewaluacyjne” refleksje dyrektora szkoły / Janina Godlewska // Kwartalnik Edukacyjny. - 2010, nr 2, s. 57-63

22. IGIELSKA, Beata
Po co te zmiany? / Beata Igielska // Matematyka. - 2010, nr 1, s. 47-49
Zmiany związane z nowymi przepisami dotyczącymi ewaluacji w szkole, jej przebiegu, zasad, form wizytowania

23. JANKOWSKI, Bogdan
Nadzorowane lądowanie / Bogdan Jankowski // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 46, 48
Zmiana roli i zakresu działań nadzoru kuratoryjnego. Zapewnianie jakości. Kontrola przestrzegania prawa. Ewaluacja. Wspomaganie

24. JUHANOWICZ, Urszula
Nadzór pedagogiczny - zmiany / Urszula Juhanowicz // Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2010, nr 2, s. 30-31

25. KASZULANIS, Magdalena
Oceny dla szkół: od A do E : nowości w nadzorze pedagogicznym - ewaluacja / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 37, s.8

26. KOCON, Cezary
Ewaluacja - szanse i zagrożenia / Cezary Kocon. // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, s. 48, 50-51
Polem. z: Ewaluacja to nie mierzenie jakości - wersja 2.0 / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2

27. KOCON, Cezary
Mierzenie jakości - wersja 2.0. Cz. 1 - 2 / Cezary Kocon. // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 9, s. 35-37 ; 2009, nr 10, s. 8, 11-13
Dot. nowego projektu rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego

28. KORDZIŃSKI, Jarosław
Jak rządzić szkołami? / Jarosław Kordzński // Gazeta Szkolna. - 2009, nr 46, s. 1, 4
Miejsce i rola kuratoriów w systemie nadzorowania polskich placówek oświatowych

29. KORDZIŃSKI, Jarosław
Zmiany w nadzorze pedagogicznym / Jarosław Kordziński // Gazeta Szkolna. - 2009, nr 34, s. 5-6

30. KUZITOWICZ, Włodzisław
Nowe rozporządzenie - stare wątpliwości / Włodzislaw Kuzitowicz // Gazeta Szkolna. - 2009, nr 38, s. 1, 6-7

31. KWIECIŃSKA, Grażyna
Dokument, który nie straszy - koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku / Grażyna Kwiecińska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, s. 64-66, 68-69

32. LEMPA, Cezary
Ewaluacja wewnętrzna : sposób na podnoszenie jakości pracy szkoły / Cezary Lempa // Forum Nauczycieli. - 2010, nr 1, s. 37-42

33. LEMPA, Cezary
Ewaluacja wewnętrzna w szkole : przykład dobrej praktyki / Cezary Lempa // Forum Nauczycieli. - 2010, nr 2, s. 21-26

34. MAZURKIEWICZ, Grzegorz
Przydatny nadzór pedagogiczny / Grzegorz Mazurkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, s. 5-7
Założenia dla nadzoru pedagogicznego. Cele i zasady ewaluacji. Ewaluacja poziomu realizacji wymagań. Procedura badania placówki. Podejmowanie decyzji. Efekty i „produkty” ewaluacji

35. NIE tylko ewaluacja / (mk) // Glos Nauczycielski. - 2009, nr 38, s. 9
Nowości w nadzorze pedagogicznym - kontrola i wspomaganie

36. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego // Dziennik Ustaw. - 2009, nr 168, poz. 1324

37. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Cz. 1-3 // Gazeta Szkolna. - 2009, nr 42, s. 6 ; 2009, nr 43, s. 6 ; 2009, nr 44, s. 6

38. STRÓŻYŃSKI, Klemens
Ewaluacja in statu nascendi / Klemens Stróżyński. // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 4, s. 10-13
Dot. pilotażowego programu ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w ramach nadzoru pedagogicznego

39. STRÓŻYŃSKI, Klemens
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły : lekcja 2, rok szkolny 2009/2010 / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, dod. „Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły”, s.(I)--(VIII)

40. STRÓŻYŃSKI, Klemens
Ewaluacja wewnętrzna w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły. Cz. 1 - 2 / Klemens Stróżyński // Forum Nauczycieli. -2010, nr 3, s.5-13 ; 2011, nr 1, s.31-41

41. TOBOLSKA, Urszula
Ewaluacja - nowa strategia nadzoru pedagogicznego. Cz. 1 / Urszula Tobolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 12,s. 9-12

42. TRZCIŃSKA-STASZCZYK, Beata
System Zarządzania Jakością a ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna. Cz. 1 - 2 / Beata Trzcińska-Staszczyk, Renata Lenart // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 14-16 ; 2010, nr 9, s. 22-24

43. UWAGA, kontrola. [Cz.] 2 // Glos Nauczycielski. - 2010, nr 29, dod. s. 3-4
Nadzór pedagogiczny. Ewaluacja. Kontrola i wspomaganie. Plan nadzoru. Nadzór dyrektora szkoły

44. WESOŁOWSKA, Anna
Nadzór pedagogiczny - narzędziem w realizacji polityki oświatowej państwa / Anna Wesołowska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 13-17

45. WLAZŁO, Stefan
Ewaluacja to nie mierzenie jakości - wersja 2.0 / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, s.42-44

46. WLAZŁO, Stefan
Nowy, całkowicie inny nadzór pedagogiczny / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 5-10

47. ZADANIA dyrektora - wyzwania pierwszego roku reformy // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 8, s. 26-28, 30, 32-36, 38-[41]
Między innymi zadania związane z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego

48. ZARĘBA, Teresa
Kilka praktycznych refleksji / Teresa Zaręba // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 34, s. 11
Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły

49. ZARĘBA, Teresa
Kilka refleksji nad ewaluacją pracy szkoły / Teresa Zaręba // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 25-27