DZIECKO W RODZINIE, PRZEDSZKOLU I SZKOLE
PORADNIKI DLA RODZICÓW

Zestawienie tematyczne w wyborze nr 8/2012
za lata 1979-2012
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu

oprac. Bożena Zwierzyńska

 

Poniższy wykaz zawiera wybór książek o charakterze poradnikowym, dotyczących rozwoju psychofizycznego dziecka (od niemowlęctwa po wiek nastoletni), jego potencjału i zaburzeń rozwojowych, trudności wychowawczych i problemów szkolnych, a także różnych aspektów życia rodzinnego. Autorzy w przystępny, czasem poważny, czasem żartobliwy sposób uczą dorosłych poznawać świat dziecka, dostrzegać i rozumieć jego problemy, budować mu szczęśliwe dzieciństwo.

W książkach zawarte są konkretne rady i wskazówki:
- jak wszechstronnie wspomagać rozwój dziecka, odkrywać jego potencjał i kształtować bogatą osobowość;
- jak zapobiegać błędom i patologiom;
- jak postępować w rozmaitych trudnych sytuacjach;
- co począć z własną psychiką w sytuacji problemowej;
- jak budować trwałe, głębokie więzi rodzinne.

W wykazie ujęto również zestaw broszur informacyjnych z serii „One są wśród nas”, skierowanych do pedagogów i rodziców dzieci z różnorodnymi problemami, chorobami i zaburzeniami w rozwoju (m.in. astmą, autyzmem, depresją, hemofilią, padaczką, zaburzeniami odżywiania, lękowymi, psychotycznymi, tikowymi), dotyczących ich funkcjonowania w szkole i przedszkolu.

 

>>>>plik pdf<<<<